De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

‘ Het voeren van een loopbaandialoog: moeilijker dan gedacht!’ Projectgroep RXH 28 oktober 2008 Dr. Frans Meijers.

Verwante presentaties


Presentatie over: "‘ Het voeren van een loopbaandialoog: moeilijker dan gedacht!’ Projectgroep RXH 28 oktober 2008 Dr. Frans Meijers."— Transcript van de presentatie:

1 ‘ Het voeren van een loopbaandialoog: moeilijker dan gedacht!’ Projectgroep RXH 28 oktober 2008 Dr. Frans Meijers

2 De loopbaan centraal: waarom ? 1.Kwalificatiewinst én betere motivatie (LOB/SLB als vangnet en trampoline) 2.Opkomst kennis/diensteneconomie: noodzaak om hoofd, hand én hart te ontwikkelen (incl. zelfsturing) 3.Burgerschap in een geïndividualiseerde samenleving: zelfsturing

3 Hoe loopbaanzelfsturing te bevorderen? Loopbaanzelfsturing is geen louter cognitief-rationeel proces. Loopbaanzelfsturing: ‘Wat brengt mij in beweging?’ ‘Waarvoor wil ik in beweging komen?’

4 1. Onderzoek naar krachtige leeromgevingen (o.a. Lodewijks): méér motivatie en betere transfer van theorie naar praktijk naarmate de leersituatie levensechter is 2. Onderzoek naar leren (o.a. Simons): leren is sociaal- constructivistisch proces. Aan kennis moet betekenis worden gegeven (‘betekenisgericht leren’) 3. Onderzoek naar schoolsucces van minderheden (o.a. Tinto): essentieel is het leren in groepen plus het gevoel tot een gemeenschap te behoren Onderzoeksbevindingen 1990-2008

5 Kenmerken van een krachtige loopbaanleeromgeving (v)mbo Essentieel is combinatie van probleem- en vraagsturing Probleemsturing is: levensechte problemen centraal met levensechte probleemeigenaren Vraagsturing is niet:’de leerling is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen leerproces’ (laissez-faire à la Studiehuis) Vraagsturing is wel: met de leerling een loopbaangerichte dialoog voeren op basis van concrete ervaringen

6 VMBO-groepen: 87 MBO-bol: 98 MBO-bbl: 41 theorie (score > 3.5) Loopbaangerichte leeromgeving (v)mbo

7 Communicatie met leerlingen in 24 bpv- gesprekken OVERTEGENMETONDUIDELIJK Economie 21% 67% 4% 8% G & W 14% 73%13% 0% ICT 41% 38%15% 6% Techniek 14% 75% 8% 3% Totaal 21% 65% 9% 5%

8 Studieloopbaanbegeleiding hbo Studenten spreken over hun loopbaan vooral met klasgenoten Met slb-er 1-4 maal per jaar contact. Slb- er bepaalt de inhoud van het gesprek, aldus 50% van de respondenten Met begeleider uit praktijk worden zelden tot nooit over loopbaan gesproken

9 Inhoud slb-gesprekken in hbo Opleiding Studie- Zelf-/toekomst- Werk/loop- voortgang beelden baanactie Zorg2,92,42,3 Techniek2,72,12,1 Economie2,72,12,1 Onderwijs2,92,42,3 Agrarisch2,82,32,4 Totaal2,82,22,2

10 Loopbaancompetenties CompetentiesHBO(V)MBO Loopbaanreflectie2,57 2,7 Werkexploratie2,43 Loopbaansturing2,24 2,4 Netwerken2,38 2,4

11 COLO-onderzoek: resultaten vragenlijst BPV-plaats schiet tekort wat betreft Coaching Reflectiviteit -leerdoelen verhelderen -nadenken en spreken over werkervaringen

12 COLO-onderzoek: resultaten interviews 1. Er zijn wel warme relaties maar die zijn gericht op · het oefenen van vaardigheden · socialisatie op de werkplek · resultaat: (ongeplande en dus onvoorspelbare) beroepsvolwassenheid 2. Geen ruimte voor reflectie · vertraagde tijd ontbreekt · praktijkopleiders/begeleiders hebben slechts oog voor reproductief leren 3Het contact tussen ROC en bedrijf over de leerling is vooral procedureel · niet gericht op ervaringen van de cursist in het bedrijf · niet gericht op het leerproces, slechts op de uitkomsten ervan · niet gericht op het produceren van een leervraag

13 Intakegesprek Instroom- assessment Doorstroom- assessment Uitstroom- assessment Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) Reflectie- verslagen Praktijk- evaluaties POP-gesprekken Voortgangsgesprekken (inclusief inter- en supervisie) Portfolio Integrale loopbaanbegeleiding

14 De structuur van een dialogische school 1.Praktijkgericht onderwijs * probleemgestuurd * praktijkgericht * praktijkgestuurd 2.Samenwerking met het regionale bedrijfsleven * verdeelde verantwoordelijkheid * samen afspraken maken over begeleiding * samen ontwerpen van leersituaties * samen innoveren

15 Oplossing: trialoog Zoveel mogelijk ‘drie-gesprekken’ over vakbekwaamheid: ontwikkelingen in de markt en de technologie beroepsdilemma’s keuzemogelijkheden goede leeromgeving sterke kanten van de leerling

16 Voor nuancering en detaillering www.frans-meijers.nl


Download ppt "‘ Het voeren van een loopbaandialoog: moeilijker dan gedacht!’ Projectgroep RXH 28 oktober 2008 Dr. Frans Meijers."

Verwante presentaties


Ads door Google