De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leren, loopbaan en burgerschap

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leren, loopbaan en burgerschap"— Transcript van de presentatie:

1 Leren, loopbaan en burgerschap
Landelijke conferentie Btg en Cluster HTVF Zeist 28 november 2008 Dr. F Meijers

2 Kerntaken leren, loopbaan en burgerschap = ontwikkeling van reflectiviteit
1. Benoemt eigen ontwikkeling 2. Stuurt eigen loopbaan 3. Participeert in het politieke domein 4. Functioneert als werknemer 5. Functioneert als kritisch consument 6. Draagt bij aan leefbaarheid van de omgeving 7. Zorgt voor de eigen gezondheid

3 Homo sapiens en reflectiviteit
Studenten/leerlingen hebben hekel aan reflectie Reden: zin en betekenis zijn veelal onduidelijk Achterliggende reden: angst voor onzekerheid (neurobiologie en – psychologie) Conclusie: leerling is volstrekt niet gemotiveerd voor reflectieve activiteiten

4 Wat is een motiverende leeromgeving?
méér praktijksturing (vooral voor ontstaan van een beroepswens) méér dialoog over persoonlijke zin en maatschappelijke betekenis van het eigen leren (vooral voor motivatie) medezeggenschap over eigen leren (vooral voor motivatie)

5 Loopbaansturing vereist een krachtige loopbaanleeromgeving
een combinatie van probleem- en vraagsturing probleemsturing: ontwerpend leren aan levensechte problemen met een ‘echte’ probleemeigenaar (dus veel buiten school) vraagsturing: met de student een dialoog voeren over persoonlijke zin en maatschappelijke betekenis van zijn/haar ervaringen

6 Communicatie met leerlingen in 24 bpv-gesprekken
OVER TEGEN MET ONDUIDELIJK Economie 21% 67% 4% % G & W 14% 73% 13% % ICT 41% 38% 15% % Techniek 14% 75% 8% % Totaal 21% 65% 9% %

7 Resultaten onderzoek ‘Loopbaancompetenties in het (v)mbo’
1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 OO LD VMBO-groepen: 87 MBO-bol: 98 MBO-bbl: 41 theorie (score > 3.5)

8 Integrale loopbaanbegeleiding
Intakegesprek Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) Instroom- assessment POP-gesprekken Doorstroom- assessment Reflectie- verslagen Portfolio Uitstroom- assessment Praktijk-evaluaties Voortgangsgesprekken (inclusief inter- en supervisie)

9 Oplossing: trialoog Zoveel mogelijk ‘drie-gesprekken’ over
vakbekwaamheid: ontwikkelingen in de markt en de technologie beroepsdilemma’s loopbaanmogelijkheden goede leeromgeving sterke kanten van de leerling

10 Voor nuancering en detaillering zie


Download ppt "Leren, loopbaan en burgerschap"

Verwante presentaties


Ads door Google