De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Brandweer bijdrage aan veiligheid in de gemeente Bernheze 7 september 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Brandweer bijdrage aan veiligheid in de gemeente Bernheze 7 september 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Brandweer bijdrage aan veiligheid in de gemeente Bernheze 7 september 2011

2 Peter Bandsma, Districtscommandant district Maasland

3 Organisatie Regionale brandweer Organisatiemodel Regionale brandweer Organisatie indeling (district 3, Maasland) Financiën Taakuitvoering Brandweer voor Bernheze Taakuitvoering Risicobeheersing Taakuitvoering Operationele Voorbereiding Taakuitvoering Repressie (inbedding van Vrijwilligers) Bestuurlijke inbedding district Inhoud presentatie

4 Organisatiemodel Nieuwe organisatie Centraal District Lokaal Bestuur en aansturing Rampenbestrijding en crisisbeheersing Ondersteunende taken: PIOFACH AOV: Veiligheidsbureau Proactie Preventie Preparatie Nazorg Uitvoerende taken repressie Deel preparatie (oefenen) Deel nazorg Beleidsvoorbereidend Domein (RB in D3)

5 Nieuwe organisatie

6 District

7 District 3 Bernheze, Maasdonk, Oss 125.131 inwoners, 9 brandweerposten 283,78 vierkante kilometer verzorgingsgebied Districtscommandant Peter Bandsma Risicobeheersing Joris van Hest 8 medewerkers Operationele voorbereiding Judith van Leuken 11 medewerkers Domein Michael Bertels 5 medewerkers Repressie vrijwillige brandweer Inez Vuurboom 9 postcommandanten 214 Vrijwilligers

8 Financiën Basisbijdrage Bernheze aan VR (In €) 1.539.100 Aandeel taakstelling 2011 15.400 1.523.700 Aandeel taakstelling 2012 15.300 1.508.400 Aandeel taakstelling 2013 15.900 1.492.500 Bijdrage VR 2010 302.100 Meerkosten 2011 tov basisbijdrage 1.237.000

9 Productie / taken 2009 = 2011 Integratie plannen 3 gemeenten en 1 district Brandweer is Adviseur Netwerk opbouwen Taken concreet gemaakt voor Risicobeheersing:

10 Front-office: »dinsdagmiddag - Erik - Afdeling Milieu en Bouwen (afstemming vergunningen) »woensdagmiddag (indien nodig) - Erik - Afdeling Milieu en Bouwen (afstemming vergunningen) »donderdagochtend - Pieter - Afdeling Milieu en Bouwen (afstemming controles / vergunningen) »donderdagochtend - Johan - Afdeling Front- office (afstemming evenementen / gebruiksvergunningen o.b.v. Brandbeveiligingsverordening) Hoe gaan we dat doen?

11 Backoffice: »1 vergunningverlening »2 Toezicht en voorlichting Dienstverleningsovereenkomst Ingevlochten controleprogramma

12 Uitvoeringsprogramma integrale handhaving Gemeente Bernheze Naam prognose 2011realisatie 2011 Algemene controle 26 0 Evenement 19 50 huisvesting arbeidsmigranten 9 6 overig (bv voorlichting) 23 5 Scholen & gebruiksvergunningen 72 120 totaal 149 181 Wat gaan we dan doen?

13 Dienstverleningsovereenkomst: -Een vertaling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de organisatie van brandweerzorg naar de door brandweer en gemeenten te leveren prestaties -Beschrijving per gemeente hoe de prestaties ten behoeve van brandweerzorg lokaal worden verankerd

14 Onderhoud materieel/materiaal: lokaal (de lokale onderhoudsmedewerker blijft) Inkoop en coördinatie: District Gebouwbeheer:District Aanvalsplannen en bereikbaarheid: District Taken: Operationele voorbereiding

15 De uitruk, paraatheid blijft gelijk Vrijwilligheid en locale binding Oefenplanning opstellen: District Oefening in uitvoering: lokaal Taken concreet gemaakt voor Repressie:

16 Aantal kazernes/posten blijft gelijk Bezetting door vrijwilligers blijft gelijk Uitrukvoertuigen blijven nagenoeg gelijk Opkomsttijden onveranderd Taken “de uitruk” :

17 De postcommandant is aanspreekpunt -Post Heesch: Frank van Hoek -Post Nistelrode: Hans van der Heijden -Post Heeswijk-Dhinter: Henk de Laat Vrijwilligers reglement Rechtspositie Vrijwilligheid landelijk lokale binding en PV blijven bestaan Vrijwilligers en lokale binding

18 De Districtscommandant is aanspreekpunt voor bestuurlijke afspraken In de uitvoering van taken: De teamleiders op districtsniveau De postcommandant op lokaalniveau Bestuurlijke contacten:

19 Resumé “Zo proberen wij vanuit het district herkenbare brandweerzorg te leveren; weliswaar op afstand, maar toch zo dicht mogelijk bij de gemeente en uitrukposten georganiseerd”

20 VRAGEN ???


Download ppt "Brandweer bijdrage aan veiligheid in de gemeente Bernheze 7 september 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google