De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatiebijeenkomst Stichting leerKRACHT ‘Elke dag samen een beetje beter’ Schooljaar 2016-2017.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatiebijeenkomst Stichting leerKRACHT ‘Elke dag samen een beetje beter’ Schooljaar 2016-2017."— Transcript van de presentatie:

1 Informatiebijeenkomst Stichting leerKRACHT ‘Elke dag samen een beetje beter’ Schooljaar 2016-2017

2

3 2 Voor de leerling Vertrouwen in de leraar Kernwaarden Stichting leerKRACHT en wat dat voor ons betekent Duurzame verandering Elke dag samen een beetje beter We stimuleren het hele schoolteam om ‘elke dag samen een beetje beter’ in de praktijk te brengen en zo het onderwijs beter te maken We dagen tijdens de samenwerking de school voortdurend uit: wat heeft de leerling hier aan? We streven ernaar dat scholen zelf verder kunnen met deze verbetercultuur, zodat de stichting opgeheven kan worden in 2020 We vertrouwen in de kracht van leraren om samen het onderwijs te verbeteren, ondersteund door een schoolleiding met ambitie

4 Internationaal onderzoek laat zien dat de stap van 'Goed' naar ‘Excellent' draait om de kwaliteit van de leraar Verbeterpad Thema Zwak naar Matig Goed naar Geweldig Matig naar Goed Geweldig naar Excellent Professionali- seren van de leraar Innoveren en continu verbeteren op school Voorbeeld van land Verzorgen van basisvaardig- heden en voorzieningen Fundament leggen voor organisatie & verantwoording BRON: McKinsey 2010 “How the worlds most improved school systems keep getting better”

5 Een cultuur van ‘elke dag samen een beetje beter’ (EDSEBB)

6 Aanpak: onze aanpak is gebaseerd op drie bronnen en is continu in ontwikkeling Inzichten uit het buitenland over onderwijs- verbeteringen Ervaring van McKinsey uit het bedrijfsleven Lessen van onze pilotscholen over het Nederlandse onderwijs

7 6 De leerKRACHT aanpak richt zich op de leerling, met hulp van bordsessies, lesontwerp en lesbezoek 6 Bordsessies Gezamenlijk lesontwerp Les- bezoek en feedback LL We betrekken de leerling Verbeteren samen lessen We stellen leerling- doelen en nemen actie We bezoeken elkaars lessen

8 Het creëren van een verbetercultuur is lastig – wat zit er ‘onder’ het leerKRACHT programma zodat het werkt? Stap er samen in: schoolleiders en leraren Werk met golven: iedereen op school doet mee, maar niet iedereen tegelijk Neem 2 jaar de tijd, maar heb een wekelijks ritme vanaf dag-1 ‘Field & Forum’: zelf aan de slag (‘field’) terwijl je leert van andere scholen (‘forum’) Geef het zelf vorm: doelen en aanpak Doenken: eerst doen, dan denken Maak een eigen coach vrij Maak tijd vrij (2 uur per week) De onderliggende principesHet 2-jarige programma

9 8 De ontwikkeling van de leerKRACHT-verbetercultuur gaat in drie fases ▪ Enthousiasme voor samenwerking ▪ Team is constant op zoek naar verbeteringen ▪ Collectief eigenaarschap voor leerlingdoelen ▪ Wens om elke dag samen te verbeteren ▪ Leraren en schoolleiding maken zich de 3 leerKRACHT- instrumenten eigen ▪ De leerling wordt betrokken door hen feedback te vragen en lessen te evalueren ▪ Scholen bezoeken elkaar regelmatig en leren van elkaar ▪ Borddoelen komen terug in lesvoorbereiding en lesbezoek ▪ Bord- en teamsessies zijn onderdeel van de schoolritmiek ▪ Iedereen op school doet mee ▪ Team ontwikkelt samen leerlinggerichte doelen ▪ Het informele gesprek gaat weer over onderwijs ▪ Team voert doelgericht gesprek over verbeteren onderwijs ▪ Leraren verbeteren hun lessen op basis van input andere leraren ▪ Visie en schooldoelen zijn ontwikkeld met hele team. ▪ Leraren evalueren en verbeteren hun handelen op basis van hun effect op de leerling Impact: ▪ Meer leerplezier leerling ▪ Meer werkplezier leraren ▪ Onderwijs verbetert zichtbaar Impact: ▪ Meer leerplezier leerling ▪ Meer werkplezier leraren ▪ Onderwijs verbetert zichtbaar Metho- diek en ritmiek Cultuur Onder- wijs- inhoud Fase 1Fase 2Fase 3 TrainingsfaseVerdiepingsfaseContinu verbeteren 8

10 In detail ziet het tweejarige leerKRACHT programma er zo uit Gebaseerd op een school van ~40 leraren Ondersteund door leerKRACHT Tussen Scholen Op School Continu verbeteren Pizzasessies Verander- forum I Verander- forum II LK Inspiratiedag Mini- cirkels Training Team 1 Pizzasessies Boot- camp School Verbindings- sessie Team 1, 2 en 3 Bedrijfs- bezoek SL Forum I SL Forum II Verdieping Team 1 Start Golf 1 Start Golf 2 Start Golf 3 Continueren Team 1 Training Team 2 Verdieping Team 2 Training Team 3 Verdieping Team 3 Training Team 4 Opstarten en Aftrap JAAR 1JAAR 2JAAR 3, e.v. Continueren Team 4 Continue verbeteren Continu verbeteren Verdieping Team 4 Cultuur- survey Barometer Cultuur- survey Barometer Verbindingssessie Team 2, 3 en 4 Verdiepingsfase Verdiepings fase Continue verbeteren

11 58 Schoolleiding (SL) ▪ Eindverantwoordelijk voor de invoering, de voortgang en de borging van de verbetercultuur in de school. ▪ Rolmodel in de school door het leerKRACHT-programma voor te leven. De verschillende rollen binnen het leerKRACHT-programma Leraar ▪ Spil waar het programma om draait ▪ Werkt samen met collega’s aan bordsessies, lesontwerp en lesbezoeken en feedback ▪ Bepaalt verbeterdoelen in context van schooljaarplan en hoe die uit te voeren ▪ Reflecteert op en verbetert eigen onderwijs en van de hele school ▪ Wordt mede-eigenaar van de continue verbetercultuur op school Schoolcoach (SC) ▪ Begeleider van de implementatie van het programma op school ▪ Coacht en traint de leraren en de SL ▪ Geselecteerd vanuit de deelnemende school en opgeleid door Stichting leerKRACHT. Expertcoach (EC) ▪ Verantwoordelijk voor de implementatie van het programma op meerdere scholen ▪ Begeleidt en coacht de schoolcoach. Ze coachen samen de schoolleiding ▪ Geselecteerd en opgeleid door Stichting leerKRACHT

12 Filmpjes uit de praktijk.. 11 https://www.leraar24.nl/video/4145/leerkracht-bordsessies#tab=0 http://www.stichting-leerkracht.nl/nieuws/de-imeldaschool-in-beeld/

13 Hoe ziet zo’n bord er nou eigenlijk uit? 12

14 Voorbeeld format bord 13

15 Bordsessie met kinderen Gr 5 Emmausschool 14

16 En zo ziet het er dan uit als je leerlingen betrekt bij de doelen IN de klas.. 15

17 Feedbackmodel 16

18 LeerKRACHT als middel voor de implementatie en verankering van cultuuronderwijs als geheel of specifiek voor een vak. 17 Hoe? De doelen die je met directie en/of ICC of rechtstreeks met leerkrachten formuleert, kun je van groot naar klein wegzetten in te ondernemen stappen. Deze doelen nemen zij mee naar de bordsessies Voordelen: Door de doelen in de bordsessies te verwerken worden alle leerkrachten betrokken. De leerkrachten zijn middels de bordsessies ook beter in staat de doelen mee te nemen de klas in, hier gerichter aan te werken middels de verbeteracties die zij met elkaar afspreken. Leerkrachten kunnen de verbeteracties gebruiken om gezamenlijk lessen voor te bereiden Leerkrachten kunnen de verbeteracties gebruiken om klassenbezoeken te doen bij elkaar en elkaar feedback te geven Leerkrachten kunnen middels de concrete verbeteracties de kinderen makkelijker betrekken De verbeteracties en doelen worden door het team zelf geëvalueerd en bijgesteld Alles wordt vastgelegd. Zo is het proces goed te volgen. Doordat men al met LeerKRACHT werkt, is het iets dat gelijk verweven wordt, in plaats van echt náást al het andere te komen. Er ligt hoge mate van betrokkenheid en eigenaarschap bij de leerkrachten. Leerkrachten beleven veel intensiever het proces dat zij doormaken en worden zich bewust van wat zij willen bereiken voor zichzelf en vooral voor de kinderen.

19 Doelen stellen 18 In het onderwijs veel voorkomend. Soms beperkend. Altijd maar richtinggevend. En toch zo belangrijk. Het is de taal van de leerkracht. Tips voor het stellen van doelen: 1.Doe het samen. Hoe meer er uit de leerkrachten zelf komt, hoe beter. 2.Stel een einddoel. Zet dit weg in concrete subdoelen. (in bijv. 3 periodes) Zet dit weg in haalbare acties per periode. Let op: acties per periode stellen. Niet vooruit plannen. 3.Elke behaalde / gedane actie is een succes voor de leekracht! 4.Doelen worden - in principe - geformuleerd voor de leerling.. Dát is even omdenken! (Een directie of staf kan op een eigen bord doelen stellen voor leerkrachten. Dit is dan op schoolniveau) 5.(Verbeter)acties worden geformuleerd voor de leerkracht. Droom groots maar denk klein. Zo enthousiasmeer je, en maak je het zichtbaar haalbaar voor mensen.

20 LeerKRACHT in het kort: 19


Download ppt "Informatiebijeenkomst Stichting leerKRACHT ‘Elke dag samen een beetje beter’ Schooljaar 2016-2017."

Verwante presentaties


Ads door Google