De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Module E: Preventieve en schoolomvattende initiatieven uit binnen- en buitenland Unit E5 Samen op één lijn: naar een gedeelde kijk op pesten en geweld.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Module E: Preventieve en schoolomvattende initiatieven uit binnen- en buitenland Unit E5 Samen op één lijn: naar een gedeelde kijk op pesten en geweld."— Transcript van de presentatie:

1 Module E: Preventieve en schoolomvattende initiatieven uit binnen- en buitenland
Unit E5 Samen op één lijn: naar een gedeelde kijk op pesten en geweld op school.

2 Naar een gedeelde kijk PunchStock/Frank Renlie

3 Actieplan voor scholen
Vier hoofddomeinen van een schoolactieplan: Kernproblemen in kaart brengen Problemen oplossen Problemen voorkomen Continuïteit nastreven

4 Een schoolactieplan Het effect van dit plan is sterk afhankelijk van de invulling van de individuele teamleden over het concept ‘pesten’ en over het actieplan. Werk maken van het begrijpen en de houding t.a.v. het thema ‘pesten’ Een ‘levend’ instrument in al wat de school rond pesten doet Een activiteit of gebeuren waaraan het hele schoolteam meewerkt

5 Hoe ervoor zorgen dat mensen zich het probleem toe-eigenen?
Prioriteit geven Relevantie Betrokkenheid Zich goed organiseren Invloed Schema van Midthassel, U.V., Centre of Behavioural Research, University of Stavanger

6 Wat het team op preventief vlak kan doen?
Negen actieterreinen, waarvan vier i.v.m. het klasgebeuren Relaties: leerkracht – leerling Relaties: leerkracht – klas(groep) Relaties: leerling – leerling Relaties: leerkracht – ouders/opvoeders

7 Wat het team op preventief vlak kan doen?
De vijf andere actieterreinen: 5. Samenwerking school – thuis 6. De instroom van nieuwe jaargroepen 7. Nieuwe groepen of klassen 8. De overgang van de voorschoolse opvang naar de school en tussen scholen 9. Beveiligen van zones zoals het speelplein, de turn-en sportzones, de lokalen waar leerlingen naschools mogen blijven en de weg naar/van de school

8 Het bevorderen van een gedeelde visie
PunchStock/Frank Renlie

9 Het bevorderen van een gedeelde visie onder het personeel
Regelmatige bijeenkomsten Gedeelde verantwoordelijkheid t.a.v. alle leerlingen Respect voor verschillende zienswijzen Tot een gedeelde visie komen kost tijd

10 Activiteit 3: Werkwijze
Elk actieterrein: een verklaring/standpunt Maak die bewering concreet Stel maatregelen voor die de school kan invoeren

11 Activiteit 4: Werkwijze
Aanpak: 1. Individueel 2. Uitwisseling met de andere leden van het werkgroepje 3. In discussie met de hele groep (plenair) en tot een vergelijk komen

12 Relaties: leerkracht - leerlingen
PunchStock/Frank Renlie

13 Preventie Doel: Alle leerlingen mogen genieten van een positieve leeromgeving 3.1 Relatie: leerkracht – leerling De leerkracht is een vooraanstaand volwassene in wie de leerlingen vertrouwen kunnen stellen. Voor mij betekent dit dat :… Initiatieven waarmee de school haar leerkrachten wil helpen zodat ze aanhoudend werken aan betere relatie met individuele leerlingen en die er voor zorgen dat deze relaties van hoge kwaliteit zijn:

14 3.2. Relaties: leerkracht – klas/groep
Preventie Doel: Alle leerlingen mogen genieten van een positieve leeromgeving 3.2. Relaties: leerkracht – klas/groep De leerkracht geeft blijk van duidelijk leiderschap en wel zo dat de klas/groep door alle leerlingen wordt ervaren als een veilige omgeving. Voor mij betekent dit dat: … Initiatieven waarmee de school de leerkrachten wil helpen om tot betere relaties te komen met de klas/groep(en) en die ervoor zorgen dat deze relatie(s) van hoge kwaliteit is/zijn:


Download ppt "Module E: Preventieve en schoolomvattende initiatieven uit binnen- en buitenland Unit E5 Samen op één lijn: naar een gedeelde kijk op pesten en geweld."

Verwante presentaties


Ads door Google