De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Klankbordgroep Milieuklachten Woensdag 16 september 2015 Presentatie voor de Burenraad.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Klankbordgroep Milieuklachten Woensdag 16 september 2015 Presentatie voor de Burenraad."— Transcript van de presentatie:

1 Klankbordgroep Milieuklachten Woensdag 16 september 2015 Presentatie voor de Burenraad

2 Waarom een Klankbordgroep Milieuklachten? Doel: tot communicatieve verbeteringen komen van de jaarlijks gemelde milieuklachten, afkomstig van het haven- en industrieterrein. - 2012: 466 klachten. 89% lucht (m.n. geur) - 2013: 416 klachten. 93% lucht (m.n. geur) - 2014: 554 Klachten ( 524 klachten Geur) - 2015: tot en met 2 e kwartaal < 200

3 Waarom een Klankbordgroep Milieuklachten? Oprichting Klankbordgroep Milieuklachten (2015): Taken: - Uitwisselen van actuele informatie. - Bespreken van knelpunten: - Communicatie - Procedures - Het bieden van een ‘burenpodium’ bij onverwachte situaties (om als buren nader met elkaar af te stemmen).

4 Hoe? - Optreden als ‘intermediair’, ‘klankbord’, ‘luisterend oor’. - Gezamenlijk in kaart brengen welke problemen mensen ervaren als zij een klacht indienen. - In gesprek met alle partijen over mogelijke oplossingen. - In gesprek met betrokken over het verbeteren van de communicatie en procedures rondom klachten. - Hoe ligt de verhouding aantal klachten en incidenten

5 Duurzame Verbindingen Moerdijk Klankbordgroep Milieuklachten is onderdeel van Duurzame Verbindingen Moerdijk (DVM). DVM: Samenwerkingsverband van provincie, gemeente, havenschap, waterschap, Rijkswaterstaat. Doel: samen werken aan een duurzaam Haven- en Industrieterrein Moerdijk. Hinder voor de omgeving minimaliseren. Met gezamenlijk beleid, gezamenlijke projecten, etc.

6 Duurzame Verbindingen Moerdijk Stuurgroep Klankbordgroep Milieuklachten Werkgroep Natuur Werkgroep water Werkgroep monitoring Werkgroep energie In opr Werkgroep geluid Kernteam Communicatie

7 Deelnemers Klankbordgroep Milieuklachten Leden: - Burenraad: Teunis van der Pligt (Strijen), Ad Vermeulen (Hart van Moerdijk) - Gemeente Moerdijk: Henk de Bruijn - Gemeente Strijen: Ben Hameeteman - Provincie Noord-Brabant: Sjef van Loon - BIM: Marc van den Ing - Havenschap Moerdijk: Jacco Rentrop - Onafhankelijk voorzitter: Pieter den Dunnen (sinds juni 2015) Ondersteuning Klankbordgroep: Havenschap Moerdijk

8 Wat wel, wat niet? Wel: - In gesprek met burgers, bedrijven, overheden. - Dialoog verbeteren. - Verbeterpunten benoemen. - Algemene oplossingen voorstellen. - Procedures verbeteren, communicatie verbeteren. Niet: - Inhoudelijke bemoeienis met individuele klachten. - Individuele klachten oplossen. - Klankbordgroep staat geheel los van de formele verhouding tussen vergunninghouder en bevoegd gezag.

9 Wat gaan we concreet doen? - Verbeteragenda samenstellen. - Onderwerpen benoemen, met Burenraad en Bedrijven Industrieterrein Moerdijk (BIM). - Leidt tot top- 5 van verbeterpunten (= Verbeteragenda) - Resultaten delen met breed publiek. - 2016: aan de slag met uitvoering van de Verbeteragenda.

10 www.dvmoerdijk.nl email: klankbordgroep@dvmoerdijk.nl


Download ppt "Klankbordgroep Milieuklachten Woensdag 16 september 2015 Presentatie voor de Burenraad."

Verwante presentaties


Ads door Google