De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond examentraject 5 havo 15 maart 2016 Welkom!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond examentraject 5 havo 15 maart 2016 Welkom!"— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond examentraject 5 havo 15 maart 2016 Welkom!

2 Programma van de avond Voorlichting nieuwe leenstelsel door Pierre Wilhelmus van DUO Op weg naar het diploma, de laatste meters …. Niet geslaagd … en dan? Tijdpad t/m juli 2016

3 Voorlichting nieuwe leenstelsel Pierre Wilhelmus DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs)

4 Op weg naar het diploma Schoolexamen, centraal examen Examennorm Herkansingen toetsen Herexamens SE/ CSE (kan allebei!) Gerichte voorbereiding in 5havo Studeren … Recht op inzage examens

5 Schoolexamen, centraal examen Schoolexamenvakken: – CK, LO, WD, IN, BSM en (MA) – Het examencijfer is het afgeronde schoolcijfer Centraal examen: – Landelijk examen, het eindcijfer wordt bepaald door het gemiddelde van het schoolcijfer en het cijfer van het centraal examen

6 Examennorm Combinatiecijfer (profielwerkstuk, maatschappijleer) en cijfers overige vakken: - alle cijfers voldoende, óf - maximaal één vijf, óf - maximaal één vijf en één vier, waarbij het gemiddelde van alle cijfers op de eindlijst een 6,0 is ● CKV, LO: voldoende of goed Het gemiddelde van alle CSE-cijfers is minimaal een 5,5

7 Examennorm Maximaal één vijf voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde Toegevoegde eis vanaf examenjaar 2015: deelname aan rekenexamen. In principe moet minimaal het cijfer 4,5 worden behaald, maar dit cijfer wordt ook dit schooljaar nog niet in de norm opgenomen voor havoleerlingen Behaalde resultaat rekenexamen wordt wel als bijlage opgenomen bij de cijferlijst

8 Herkansingen toetsen Voor zowel SE als CSE vakken Maximaal 4 vakken Hoogste punt telt Er komt in Magister een extra kolom voor de herkansingscijfers

9 Herexamens SE/CSE (kan allebei!) Herexamens SE vakken (18 april): – Mogelijk indien het voorlopige cijfer lager dan een 6 is. MA herexamen is reeds geweest – Voor meerdere vakken mogelijk Herexamens CSE (21 t/m 23 juni): – 1 vak – Ook mogelijk als er geen slaagkans is (VAVO) – Belangrijk: opkrikken van het gemiddelde voor vervolgstudie

10 Gerichte voorbereiding in 5 havo Begeleiding door mentoren Bijlessen (vakgericht) door mentoren Aangepast rooster laatste twee lesweken: vakgerichte begeleiding in blokuren Stimuleren deelname aan herexamen

11 Studeren … Examen niet onderschatten Op tijd beginnen Goede planning maken Beperken tijd besteed aan ‘bijbaantjes’ Rol ouders Oefening baart kunst (bijvoorbeeld door het oefenen van eindexamens) www.examenblad.nlwww.examenblad.nl Examentrainingen (bijvoorbeeld in Leiden), maar ook in de regio

12 Recht op inzage examen Doel: goede keuze vak herexamen maken en voorbereiding op herexamen Leerling maakt zo spoedig mogelijk na de uitslag afspraak met docent(en) om examen(s) in te zien Inzage op school, uitsluitend door leerling in aanwezigheid van de vakdocent

13 Niet geslaagd … en dan? Terug op College Den Hulster: Vertrouwde omgeving en structuur Resultaten schoolexamenvakken blijven staan Alle centraal examenvakken moeten worden overgedaan

14 Niet geslaagd … en dan? Het VAVO: Nieuwe omgeving en structuur. Op tijd aanmelden (vanaf begin maart), want capaciteit is beperkt! Terugtrekken kan altijd www.gildeopleidingen.nl (onderwijs, educatie)

15 VAVO: Voorwaarden Voldoende cijfers blijven (in principe) staan Vakken met een slecht CSE-cijfer helemaal overdoen (i.v.m. 5,5 gemiddeld) Vooral bedoeld voor leerlingen die beperkt aantal vakken moeten overdoen Aantal lessen afhankelijk van aantal nog te behalen vakken

16 Tijdpad t/m juli 2016

17 Belangrijke data 1 Ma14 mrto Informatieavond 6 vwo vanaf 19.30 uur Di15 mrto Informatieavond 5 havo vanaf 19.30 uur Ma21 mrto Presentatie Meesterproef O&O Do24 mrto Laatste lesdag schoolexamenvakken: CKV, WD, IN, LO, BSM, O&O, MA o Aanleveren definitieve cijfers en titels Profielwerkstuk o Uiterste datum opgave leerlingen met ontheffingen, vrijstellingen, gespreid examen, afwijkend examen en deelname met extra vak bij examensecretaris o Eventuele mutaties opgave examenkandidaten doorgeven aan DUO (vóór 1 april) Vr25 mrto Goede Vrijdag, lesvrij, school gesloten Ma28 mrto Tweede paasdag Di-ma29 mrt-4 apro SEW 3 Di5 apro Lessen vakken CSE; aanwezigheid verplicht o Opgave leerlingen met faciliteiten/afwijkende examens aan Inspectie o Voorlichting over CSE door examensecretaris Wo6 apro Lessen vakken CSE; aanwezigheid verplicht o Voorlichting over CSE door examensecretaris o Definitieve keuze 5H naar 5V Do7 apro Lessen vakken CSE; aanwezigheid verplicht o Voorlichting over CSE door examensecretaris Vr8 apro Lessen vakken CSE; aanwezigheid verplicht o Voorlichting over CSE door examensecretaris o Uiterlijk 8.00 uur: cijferinvoer SEW3 o Vanaf 9.00 uur: cijferrapportage SEW2 via Magister o 11.55 - 12.45 uur (5 e lesuur vervalt): uitreiking voorlopige cijferstaten door mentoren (zie lokalenschema) en inschrijving op herkansingen SE-vakken en CSE-vakken bij mentoren; aanwezigheid verplicht

18 Belangrijke data 2 Ma11 apro Geen lessen o Herkansingen Schoolexamenvakken en CSE-vakken (zie herkansingsrooster) Di12 apro Geen lessen o Herkansingen CSE-vakken (zie herkansingsrooster) Wo13 apro Geen lessen o Herkansingen CSE-vakken (zie herkansingsrooster) Do14 apro Lessen vakken CSE (mogelijk aangepast lesprogramma) Vr15 apro Lessen vakken CSE (mogelijk aangepast lesprogramma) o Uiterlijk 8.00 uur: cijferinvoer herkansingen Schoolexamenvakken o Vanaf 9.00 uur: cijferrapportage herkansingscijfers SE-vakken via Magister o Vanaf 10.45 uur: gelegenheid tot inschrijven op herexamen Schoolexamenvakken bij teamleiders, indien voorlopig eindcijfer lager is dan 6; bekendmaking tijdstip en lokaal herexamens door teamleiders. o Inzage in gemaakte herkansingen Schoolexamenvakken op afspraak bij vakdocenten

19 Belangrijke data 3 Ma18 apro Lessen vakken CSE (mogelijk aangepast lesprogramma) o Inzage in gemaakte herkansingen CSE-vakken op afspraak bij vakdocenten o Herexamens Schoolexamenvakken Di19 apro Lessen vakken CSE (mogelijk aangepast lesprogramma) o Tot 8.00 uur: cijferinvoer herkansingen CSE-vakken en herexamens SE-vakken o Vanaf 9.00 uur: cijferrapportage herkansingscijfers CSE-vakken en herexamens Schoolexamenvakken via Magister o 11.55 - 12.45 uur (5 e uur vervalt): uitreiking eindcijferstaten, akkoordverklaringen en boekenlijsten met toelichting door mentoren (zie lokalenschema) Afsluitende activiteit examenklassen o Inzage in gemaakte herexamens SE-vakken op afspraak bij vakdocenten o 1 e beroepsdag: teamleiders beoordelen schriftelijke beroepszaken Wo20 apro Lessen vakken CSE (mogelijk aangepast lesprogramma) o Tot 10.00 uur: 2 e beroepsdag / teamleiders beoordelen schriftelijke beroepszaken o Vanaf 11.00 uur: Ophalen gewijzigde eindcijferstaten bij de teamleiders Do21 apro Lessen vakken CSE (mogelijk aangepast lesprogramma) Vr22 apro Lessen vakken CSE (mogelijk aangepast lesprogramma)

20 Belangrijke data 4 Ma- Vr 25 apr- 6 mei o MEIVAKANTIE o Maandag 2 mei en dinsdag 3 mei: IB-examens 6 tvwo Do12 meio Start CSE 1 e tijdvak (t/m donderdag 26 mei) Zie rooster / www.mijneindexamen.nlwww.mijneindexamen.nl Vr13 meio CSE 1 e tijdvak Zie rooster en www.mijneindexamen.nlwww.mijneindexamen.nl Ma16 meio Tweede pinksterdag Di17 meio CSE 1 e tijdvak Zie rooster en www.mijneindexamen.nlwww.mijneindexamen.nl Wo18 meio CSE 1 e tijdvak Zie rooster en www.mijneindexamen.nlwww.mijneindexamen.nl Do19 meio CSE 1 e tijdvak Zie rooster en www.mijneindexamen.nlwww.mijneindexamen.nl Vr20 meio CSE 1 e tijdvak Zie rooster en www.mijneindexamen.nlwww.mijneindexamen.nl Ma23 meio CSE 1 e tijdvak Zie rooster en www.mijneindexamen.nlwww.mijneindexamen.nl Di24 meio CSE 1 e tijdvak Zie rooster en www.mijneindexamen.nlwww.mijneindexamen.nl Wo25 meio CSE 1 e tijdvak Zie rooster en www.mijneindexamen.nlwww.mijneindexamen.nl Do26 meio CSE 1 e tijdvak Zie rooster en www.mijneindexamen.nlwww.mijneindexamen.nl Vr27 meio Einddatum CPE Tekenen vwo

21 Belangrijke data 5 Ma30 meio Zeilstunt (t/m wo 1 juni) Vr10 juno Galabal Do16 juno 15.00 - 15.45 uur: mentoren/teamleiders maken telefonisch de examenuitslag aan de leerlingen bekend (OGVO-afspraak: embargo op uitslagen tot 15.00 uur) o 15.45 - 16.30 uur: uitreiking cijferstaten en herexamenformulier met toelichting aan afgewezen leerlingen door mentoren. Afgewezen leerlingen nemen telefonisch contact op met docenten om afspraken te maken over inzage examenwerk (zie afspraken Inzage- en bespreekregeling ) o 16.30 uur: uitreiking cijferstaten en herexamenformulier met toelichting aan geslaagde leerlingen door mentoren; aanwezigheid verplicht Vr17 juno Vóór 15.00 uur inleveren herexamenformulier CSE 2 e Tijdvak bij Centr. Receptie o Inleveren boeken (m.u.v. de boeken van een te herkansen vak) en kluissleutels

22 Belangrijke data 6 Di21 juno Herexamens CSE (2 e Tijdvak) Zie rooster CSE 2 en www.mijneindexamen.nlwww.mijneindexamen.nl o Inleveren boeken herexamen 21/6 en kluissleutels bij Centrale Receptie Wo22 juno Herexamens CSE (2 e Tijdvak) Zie rooster CSE 2 en www.mijneindexamen.nlwww.mijneindexamen.nl o Inleveren boeken herexamen 22/6 en kluissleutels bij Centrale Receptie Do23 juno Herexamens CSE (2 e Tijdvak) Zie rooster CSE 2 en www.mijneindexamen.nlwww.mijneindexamen.nl o Inleveren boeken herexamen 23/6 en kluissleutels bij Centrale Receptie Vr24 juno Herexamens CSE (2 e Tijdvak) Aangewezen vakken op aangewezen locatie t.o.v. Staatsexamencommissie Zie rooster CSE 2 en www.mijneindexamen.nlwww.mijneindexamen.nl o Inleveren boeken herexamen 24/6 en kluissleutels bij Centrale Receptie Vr1 julo 13.00 uur: de mentoren/teamleiders maken telefonisch de uitslag van de herexamens bekend aan de leerlingen; de teamleiders maken met de afgewezen leerlingen een afspraak voor een gesprek over het studievervolg Wo13 julo Diploma-uitreiking 5 havo om 16.30 uur en 6 vwo om 19.30 uur in aula CDH

23 Bedankt voor uw aandacht! Heeft u nog vragen? Wij wensen u nog een fijne avond toe


Download ppt "Informatieavond examentraject 5 havo 15 maart 2016 Welkom!"

Verwante presentaties


Ads door Google