De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ouder- en leerlingavond klas 6 30 september 2015 Kantine Werkman College.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ouder- en leerlingavond klas 6 30 september 2015 Kantine Werkman College."— Transcript van de presentatie:

1 Ouder- en leerlingavond klas 6 30 september 2015 Kantine Werkman College

2 Programma van de avond 1.School specifieke informatie 2.Studentvoorlichters RUG over studeren 3.De rol van de school in het keuzeproces

3 School specifieke informatie  Verdeling over de profielen  De belangrijke data  PWS/Meesterproef  mondelingen  CE

4 De aantallen per profiel 135 leerlingen in 5 klassen CM: 15 ll. EM: 3 ll. CM/EM: 33 ll. NG: 15 ll NG/NT: 54 ll. NT: l5 ll.

5

6

7

8

9 in klas 6: A- en B-toetsen, combinatiecijfer Alleen nog maar A-en B-toetsen, geen tussentoetsen of proefwerken. Dit betekent dat alles meetelt in het SE-cijfer (het School-Examencijfer dat uiteindelijk voor 50% meeweegt in het eindcijfer Combinatievak: MA – ANW – PWS

10 in klas 6: Profielwerkstuk (PWS) Het profielwerkstuk wordt in de eerste twee periodes van het jaar gemaakt Het profielwerkstuk moet uiterlijk 9 december 15.00 bij de begeleiders zijn ingeleverd. 7 januari vindt het beoordelingsgesprek plaats met beide begeleiders. Het minimale cijfer dat behaald moet worden is een 4.

11 in klas 6: Profielwerkstuk (PWS) Van maandag 14 december t/m donderdag 17 december wordt het werkstuk gepresenteerd in het bijzijn van je beide begeleiders, een docent Nederlands en ander publiek. Vrijdag 18 december is er een plenaire presentatie van geselecteerde werkstukken voor ouders en/of verzorgers, docenten en leerlingen. Het Technasium wordt afgesloten met een zogenaamde “meesterproef”. De natuurwetenschappelijk theoretische verdieping van de meesterproef telt als PWS-cijfer.

12 in klas 6: gemiste toetsen, herkansingen e.d. Toetsen die gemist worden door ziekte, kunnen na periode 2 ingehaald worden. Het inhaalmoment voor toetsen die door ziekte gemist zijn, is tevens het moment voor de herkansing. Inhaaltoetsen kunnen niet alsnog herkanst worden. Als iemand ziek is bij de eerste gelegenheid, dan heeft hij of zij nog één kans om de toets te maken. ziek bij herkansing impliceert dat het cijfer van de eerste gelegenheid blijft staan. Je hebt in totaal drie herkansingen

13 in klas 6: ziekmelden Mail naar p.gombert@praedinius.nlp.gombert@praedinius.nl en telefoontje naar meldkamer voor aanvang van de toets Ziek is ziek: niet een van beide toetsen wel maken, zonder enige vorm van overleg vooraf met coördinator

14 in klas 6: CE, SE en het combinatiecijfer Vakken met een Schoolexamen (SE) en een Centraal Examen (CE) Nederlandsalle moderne vreemde talen LatijnGrieks Economiegeschiedenis Aardrijkskundefilosofie Tehatexwiskunde ABC Scheikundenatuurkunde biologie

15 in klas 6: CE, SE Vakken met uitsluitend een Schoolexamen: Algemene natuurwetenschappen (ANW) Maatschappijleer Lichamelijke opvoeding O&O Wiskunde D

16 in klas 6: CE, SE en het combinatiecijfer Combinatiecijfer De vakken maatschappijleer en ANW worden beide afgerond op 0 decimalen en vormen samen met het op 0 decimalen afgeronde cijfer voor het pws het combinatiecijfer. Alle 3 onderdelen wegen even zwaar en worden dus vóór de berekening afgerond! Dit combinatiecijfer telt op de eindlijst op dezelfde manier mee als een vak met alleen een schoolexamen. Voor deze onderdelen geldt dat minimaal een 4 moet zijn behaald.

17 in klas 6: slaag- zakregeling.  Om te slagen is het maximum aantal onvoldoenden twee (2x5 of 1x4 en 1x5) en een gemiddelde van 6,0 over alle vakken is vereist.

18 in klas 6: slaag- zakregeling Kernvakkenregeling De leerling mag bij het CE (= eindcijfer) ten hoogste eenmaal het eindcijfer vijf hebben voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.  Gemiddelde op CSE Moet het gemiddelde cijfer van het CSE (= eindexamen) tenminste een 5,5 zijn.

19 ‘Nieuw’ in klas 6: slaag- zakregeling  Bovendien geldt dat geen van de eindcijfers van onderdelen van het combinatiecijfer, lager is dan 4, en dat het vak lichamelijke opvoeding beoordeeld is als “voldoende” of “goed”.

20 ‘Nieuw’ in klas 6: rekenexamen  Rekenen Voor de leerlingen die in 2016 examen doen (de leerlingen die in het schooljaar 2015 - 2016 in klas 6 zitten) telt het cijfer van het rekenexamen dat afgelegd is in klas 5 (schooljaar 2014-2015) nog niet mee in de slaag-zakregeling als kernvak. Het rekenexamen moet wel behaald zijn. Het cijfer dat behaald is op het rekenexamen wordt wel vermeld op de cijferlijst die hoort bij het diploma.

21 CSE: data en volgorde DatumTijdVak do 12 mei13.30 – 16.30Nederlands Vr 13 mei13.30 – 16.30 Scheikunde (nieuw) Scheikunde (oud) Di 17 mei9.00-12.00geschiedenis Di 17 mei13.30 – 16.00Engels Wo 18 mei9.00-11.30Tehatex Wo 18 mei13.10-16.30Wiskunde A,B,C Do 19 mei9.00-12.00Latijn Do 19 mei13.30-16.30economie Vr 20 mei13.30 – 16.30natuurkunde Ma 23 mei09.00 – 11.30Duits Di 24 mei9.00-12.00Grieks Di 24 mei13.30-16.30 Biologie (nieuw) biologie (oud) Wo 25 mei09.00 - 12.00filosofie Wo 25 mei13.30 – 16.00aardrijkskunde Do 27 mei13.30 – 16.00Russisch

22 Deel1: School specifieke informatie Einde van de voorstelling

23 Nuttige sites uit de presentatie van de RUG-studenten  www.facebook.com/studiekiezersRUG www.facebook.com/studiekiezersRUG  www.youtube.com/universityGroningen www.youtube.com/universityGroningen  www.twitter.com/studiekeuzeRUG www.twitter.com/studiekeuzeRUG  www.unifocus.nl (wekelijks online magazine RUG) www.unifocus.nl  www.groningenlife.nl www.groningenlife.nl  www.rug.nl/studiekiezers www.rug.nl/studiekiezers  De DUO-site: (Dienst Uitvoering Onderwijs) http://www.duo.nl/particulieren/deurmat/service/inlogg en-op-mijn-duo.asp

24 Studiekeuze, Open Dagen: nuttige sites (voor leerlingen)  http://www.studiekeuze123.nl http://www.studiekeuze123.nl  https://www.startstuderen.nl/ https://www.startstuderen.nl/  http://info.studielink.nl http://info.studielink.nl


Download ppt "Ouder- en leerlingavond klas 6 30 september 2015 Kantine Werkman College."

Verwante presentaties


Ads door Google