De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond examentraject 6 VWO

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond examentraject 6 VWO"— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond examentraject 6 VWO
25 februari 2013

2 Programma Welkom Op weg naar het diploma, de laatste meters….
Niet geslaagd….en dan? Tijdpad februari-juni Welkom, doel van de avond (examennormen, ouders betrekken bij het examentraject, informatie over opties bij niet-slagen)

3 Op weg naar het diploma Schoolexamen (SE), Centraal schriftelijk examen (CSE) Examennorm Herkansingen Herexamens (SE) en (CSE) Kan allebei! Proefexamens Studeren… Recht op inzage examens

4 Schoolexamen en centraal schriftelijk examen
Schoolexamenvakken: LO, MA, Wd, IN, BSM, CKV (+ ANW) Het examencijfer is het afgeronde schoolcijfer. Centraal schriftelijk examen: Landelijk examen, het eindcijfer wordt bepaald door het gemiddelde van het schoolcijfer en het cijfer van het centraal examen.

5 Examennorm Combinatiecijfer (profielwerkstuk, maatschappijleer en algemene natuurwetenschappen) en cijfers overige vakken: - alle cijfers voldoende, óf - maximaal één vijf, óf - maximaal twee vijven of één vijf en één vier (waarbij het gemiddelde van alle cijfers op de eindlijst een 6,0 is) CKV, LO: voldoende of goed Gemiddelde van alle CSE-cijfers is een 5,5

6 Examennorm Toegevoegde eis vanaf examenjaar 2013: Maximaal één vijf voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde!

7 Herkansingen Voor SE- en CSE-vakken Maximaal 4 vakken
Hoogste punt geldt Er komt in Magister een extra kolom voor de herkansingscijfers

8 Herexamens SE/ CSE (kan allebei!)
Herexamens SE vakken (MA, Wd, IN, BSM: Mogelijk indien het voorlopige cijfer lager is dan een 6. Voor meerdere vakken mogelijk. Herexamens CSE: Eén vak Ook mogelijk als er geen slaagkans is (VAVO). Opkrikken van het gemiddelde voor vervolgstudie.

9 Proefexamens Twee dagen, elke dag één examen Wennen aan: Examensfeer
Duur (3 uur) van het examen

10 Examen niet onderschatten Op tijd beginnen (valkuil meivakantie!!)
Studeren…… Examen niet onderschatten Op tijd beginnen (valkuil meivakantie!!) Goede planning maken Beperken tijd voor ‘bijbaantjes’

11 Studeren…… Nu ook examentrainingen in de regio: Oefening baart kunst (bijvoorbeeld door het oefenen van eindexamens) Examentrainingen (bijvoorbeeld in Leiden)

12 Recht op inzage examen Doel: keuze vak herexamen en voorbereiding op herexamen Leerling maakt zo spoedig mogelijk na de uitslag afspraak met docent(en) om examen(s) in te zien Inzage op school, uitsluitend door leerling in aanwezigheid van docent

13 Niet geslaagd…. Terug op College Den Hulster
Vertrouwde omgeving en structuur Resultaten schoolexamenvakken mogen blijven staan Alle centraal examenvakken moeten worden overgedaan

14 Niet geslaagd…. Het VAVO Nieuwe omgeving en structuur
Op tijd aanmelden (vanaf begin maart) omdat capaciteit beperkt is! Terugtrekken kan altijd nog! educatie-vavo Afhankelijk van leerling en specifieke omstandigheden wat beste keuze is

15 Voorwaarden VAVO Vooral bedoeld voor leerlingen die beperkt aantal vakken moeten overdoen Voldoende eindcijfers blijven (in principe) staan Vakken met een slecht CSE-cijfer helemaal over (i.v.m. 5,5 gemiddeld) Aantal lessen afhankelijk van aantal nog te behalen vakken

16 Belangrijke data 1 Dag Datum Leerlingen Maandag 25 februari
Maandag 25 februari - Informatieavond 6 vwo Dinsdag 26 februari - Informatieavond 5 havo Woensdag 27 februari Uiterste datum inleveren aanvraagformulieren docentenspreekuur - Les tot uur i.v.m. leerlingenbesprekingen 5maart 6 maart - Les tot uur i.v.m. Open Huis 12 maart - Studievrij i.v.m. studiedag 13 maart - Docentenspreekuur uur Donderdag 14 maart Vrijdag 22 maart Laatste lesdag schoolexamenvakken CKV, WD, IN, LO, BSM, MA Maandag t/m vrijdag 25 t/m 29 maart - SEW 4 1 april - Tweede Paasdag; geen les 2 april - Lessen vakken CSE; AANWEZIGHEID VERPLICHT

17 Belangrijke data 2 Woensdag 3 april
Lessen vakken CSE t/m 5e uur (12.20); AANWEZIGHEID VERPLICHT – uur: uitreiking voorlopige cijferstaten door mentoren (zie lokalenschema); na voorlichting en overleg met mentor gelegenheid tot inschrijving op herkansingen; AANWEZIGHEID VERPLICHT! Donderdag 4 april - Lessen vakken CSE; AANWEZIGHEID VERPLICHT Vrijdag 5 april Lessen vakken CSE; AANWEZIGHEID VERPLICHT Herkansingen schoolexamenvakken CKV, WD, IN, LO, BSM, MA (zie herkansingenrooster) Maandag 8 april - Herkansingen CSE-vakken (zie herkansingenrooster); geen les Dinsdag 9 april 10 april 11 april - Proefexamens: vwo – uur; AANWEZIGHEID VERPLICHT 12 april - Proefexamens: vwo – uur; AANWEZIGHEID VERPLICHT 10.30 uur: bekendmaking via Magister herkansingscijfers SE-vakken – uur: inschrijving herexamens SE-vakken bij teamleiders (indien voorlopig eindcijfer lager is dan 6) - Bekendmaking tijdstip en lokaal herexamens door teamleider Inzage in gemaakte herkansingen schoolexamenvakken MA, WD, IN, LO, BSM, CKV op afspraak bij vakdocenten

18 Belangrijke data 3 Maandag 15 april
- Lessen vakken CSE; AANWEZIGHEID VERPLICHT Herexamens schoolexamenvakken CKV, WD, IN, LO, BSM, MA Dinsdag 16 april 10.30 uur: bekendmaking via Magister van herkansingscijfer CSE- vakken Inzage in gemaakte herkansingen CSE-vakken op afspraak bij vakdocenten Woensdag 17 april Lessen vakken CSE; AANWEZIGHEID VERPLICHT 10.00 uur: bekendmaking via Magister van herexamencijfers en inzage in gemaakt herexamens op afspraak bij vakdocenten Uiterste datum opgave leerlingen met ontheffingen, vrijstellingen, gespreid examen, faciliteiten en deelname CSE voor extra vak in vrije deel bij examensecretaris de heer van der Rijt Donderdag 18 april - 1e beroepsdag SE-cijfers: teamleiders beoordelen schriftelijke beroepszaken

19 Belangrijke data 4 Vrijdag 19 april
- Lessen vakken CSE; AANWEZIGHEID VERPLICHT - 2e beroepsdag SE-cijfers: teamleiders beoordelen schriftelijke beroepszaken Maandag 22 april Lessen vakken CSE; AANWEZIGHEID VERPLICHT 12.20 – uur: examenvoorlichting en uitreiking definitieve cijferstaat / boekenfondslijsten / CSE-roosters door mentoren (zie lokalenschema); AANWEZIGHEID VERPLICHT Dinsdag 23 april Woensdag-vrijdag 24 – 26 april - Zeilstunt Maandag-vrijdag 29 april- 10 mei Meivakantie Donderdag 2 mei (ochtend) en vrijdag 3 mei (middag): IB-examens tvwo 13 mei Begin CSE 1e tijdvak Zie rooster, en Examenkrant Woensdag 29 mei Laatste dag CSE 1e tijdvak

20 Belangrijke data 5 Vrijdag 7 juni - Galabal Donderdag 13 juni
- Tussen uur maken de mentoren/teamleiders telefonisch de examenuitslag bekend aan de leerlingen uur: uitreiking cijferlijsten aan afgewezen leerlingen door teamleiders; afgewezen leerlingen die aan een herexamen willen deelnemen maken een afspraak met de betreffende docent om het gemaakte examenwerk in te zien 16.00 uur: uitreiking cijferlijsten aan geslaagden door mentoren in de aula; AANWEZIGHEID VERPLICHT! 14 juni - Alle leerlingen leveren de boeken in bij het boekenfonds (uitgezonderd de boeken van een te herkansen vak) en de kluissleutels bij de portiersloge/receptie H/V (inleverschema volgt) Alle leerlingen die willen deelnemen aan een herexamen dienen vóór 12.00 uur het herexamenformulier in te leveren bij de receptie H/V. Elke leerling, geslaagd of niet, mag voor één vak deelnemen aan het herexamen

21 Belangrijke data 6 Dinsdag 18 juni
- Herexamen CSE (zie rooster CSE 2e tijdvak) Woensdag 19 juni Vrijdag 21 juni - Herexamen CSE Aangewezen vakken staatsexamencommissie. Deelnemers aan het herexamen van 18 juni, 19 juni en vandaag leveren de boeken van het herexamenvak in op de Front Office en de kluissleutels bij de portiersloge/receptie H/V. 26 juni Tussen uur maken de teamleiders telefonisch de uitslag van de herexamens bekend aan de leerlingen en maken met de afgewezen leerlingen een afspraak voor een gesprek over het studievervolg. Donderdag 27 juni Diploma-uitreiking 5 havo om uur en 6 vwo uur in de aula aan de Hagerhofweg

22 Belangrijke data 7 Uiteraard kunt U alles nalezen op onze site:

23 Examen vwo Vragen? Bedankt voor uw aandacht!


Download ppt "Informatieavond examentraject 6 VWO"

Verwante presentaties


Ads door Google