De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond examentraject 6 VWO 25 februari 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond examentraject 6 VWO 25 februari 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond examentraject 6 VWO 25 februari 2013

2 Programma Welkom Op weg naar het diploma, de laatste meters…. Niet geslaagd….en dan? Tijdpad februari-juni

3 Op weg naar het diploma Schoolexamen (SE), Centraal schriftelijk examen (CSE) Examennorm Herkansingen Herexamens (SE) en (CSE) Kan allebei! Proefexamens Studeren… Recht op inzage examens

4 Schoolexamen en centraal schriftelijk examen Schoolexamenvakken: – LO, MA, Wd, IN, BSM, CKV (+ ANW) – Het examencijfer is het afgeronde schoolcijfer. Centraal schriftelijk examen: – Landelijk examen, het eindcijfer wordt bepaald door het gemiddelde van het schoolcijfer en het cijfer van het centraal examen.

5 Examennorm Combinatiecijfer (profielwerkstuk, maatschappijleer en algemene natuurwetenschappen) en cijfers overige vakken: - alle cijfers voldoende, óf - maximaal één vijf, óf - maximaal twee vijven of één vijf en één vier (waarbij het gemiddelde van alle cijfers op de eindlijst een 6,0 is) CKV, LO: voldoende of goed Gemiddelde van alle CSE-cijfers is een 5,5

6 Examennorm Toegevoegde eis vanaf examenjaar 2013: Maximaal één vijf voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde!

7 Herkansingen Voor SE- en CSE-vakken Maximaal 4 vakken Hoogste punt geldt Er komt in Magister een extra kolom voor de herkansingscijfers

8 Herexamens SE/ CSE (kan allebei!) Herexamens SE vakken (MA, Wd, IN, BSM : – Mogelijk indien het voorlopige cijfer lager is dan een 6. – Voor meerdere vakken mogelijk. Herexamens CSE: – Eén vak – Ook mogelijk als er geen slaagkans is (VAVO). – Opkrikken van het gemiddelde voor vervolgstudie.

9 Proefexamens Twee dagen, elke dag één examen – Wennen aan: Examensfeer Duur (3 uur) van het examen

10 Studeren…… Examen niet onderschatten Op tijd beginnen (valkuil meivakantie!!) Goede planning maken Beperken tijd voor ‘bijbaantjes’

11 Studeren…… Nu ook examentrainingen in de regio: http://www.lyceo.nl/locaties http://www.lyceo.nl/locaties Oefening baart kunst (bijvoorbeeld door het oefenen van eindexamens) www.examenblad.nl www.examenblad.nl Examentrainingen (bijvoorbeeld in Leiden)

12 Recht op inzage examen Doel: keuze vak herexamen en voorbereiding op herexamen Leerling maakt zo spoedig mogelijk na de uitslag afspraak met docent(en) om examen(s) in te zien Inzage op school, uitsluitend door leerling in aanwezigheid van docent

13 Niet geslaagd…. Terug op College Den Hulster Vertrouwde omgeving en structuur Resultaten schoolexamenvakken mogen blijven staan Alle centraal examenvakken moeten worden overgedaan

14 Niet geslaagd…. Het VAVO Nieuwe omgeving en structuur Op tijd aanmelden (vanaf begin maart) omdat capaciteit beperkt is! Terugtrekken kan altijd nog! www.gildeopleidingen.nl educatie-vavo www.gildeopleidingen.nl

15 Voorwaarden VAVO Vooral bedoeld voor leerlingen die beperkt aantal vakken moeten overdoen Voldoende eindcijfers blijven (in principe) staan Vakken met een slecht CSE-cijfer helemaal over (i.v.m. 5,5 gemiddeld) Aantal lessen afhankelijk van aantal nog te behalen vakken

16 Belangrijke data 1 DagDatumLeerlingen Maandag25 februari- Informatieavond 6 vwo Dinsdag26 februari- Informatieavond 5 havo Woensdag27 februari- Uiterste datum inleveren aanvraagformulieren docentenspreekuur - Les tot 13.05 uur i.v.m. leerlingenbesprekingen Dinsdag5maart- Les tot 13.05 uur i.v.m. leerlingenbesprekingen Woensdag6 maart- Les tot 13.05 uur i.v.m. Open Huis Dinsdag12 maart- Studievrij i.v.m. studiedag Woensdag13 maart- Docentenspreekuur 16.30-21.00 uur Donderdag14 maart- Docentenspreekuur 16.30-21.00 uur Vrijdag22 maart- Laatste lesdag schoolexamenvakken CKV, WD, IN, LO, BSM, MA Maandag t/m vrijdag 25 t/m 29 maart - SEW 4 Maandag1 april- Tweede Paasdag; geen les Dinsdag2 april- Lessen vakken CSE; AANWEZIGHEID VERPLICHT

17 Belangrijke data 2 Woensdag3 april- Lessen vakken CSE t/m 5 e uur (12.20); AANWEZIGHEID VERPLICHT - 12.20 – 13.05 uur: uitreiking voorlopige cijferstaten door mentoren (zie lokalenschema); na voorlichting en overleg met mentor gelegenheid tot inschrijving op herkansingen; AANWEZIGHEID VERPLICHT! Donderdag4 april- Lessen vakken CSE; AANWEZIGHEID VERPLICHT Vrijdag5 april- Lessen vakken CSE; AANWEZIGHEID VERPLICHT - Herkansingen schoolexamenvakken CKV, WD, IN, LO, BSM, MA (zie herkansingenrooster) Maandag8 april- Herkansingen CSE-vakken (zie herkansingenrooster); geen les Dinsdag9 april- Herkansingen CSE-vakken (zie herkansingenrooster); geen les Woensdag10 april- Herkansingen CSE-vakken (zie herkansingenrooster); geen les Donderdag11 april- Proefexamens: vwo 09.00 – 12.00 uur; AANWEZIGHEID VERPLICHT Vrijdag12 april- Proefexamens: vwo 13.30 – 16.30 uur; AANWEZIGHEID VERPLICHT - 10.30 uur: bekendmaking via Magister herkansingscijfers SE-vakken - 10.30 – 11.00 uur: inschrijving herexamens SE-vakken bij teamleiders (indien voorlopig eindcijfer lager is dan 6) - Bekendmaking tijdstip en lokaal herexamens door teamleider - Inzage in gemaakte herkansingen schoolexamenvakken MA, WD, IN, LO, BSM, CKV op afspraak bij vakdocenten

18 Belangrijke data 3 Maandag15 april- Lessen vakken CSE; AANWEZIGHEID VERPLICHT - Herexamens schoolexamenvakken CKV, WD, IN, LO, BSM, MA Dinsdag16 april- Lessen vakken CSE; AANWEZIGHEID VERPLICHT - Herexamens schoolexamenvakken CKV, WD, IN, LO, BSM, MA - 10.30 uur: bekendmaking via Magister van herkansingscijfer CSE- vakken - Inzage in gemaakte herkansingen CSE-vakken op afspraak bij vakdocenten Woensdag17 april- Lessen vakken CSE; AANWEZIGHEID VERPLICHT - 10.00 uur: bekendmaking via Magister van herexamencijfers en inzage in gemaakt herexamens op afspraak bij vakdocenten - Uiterste datum opgave leerlingen met ontheffingen, vrijstellingen, gespreid examen, faciliteiten en deelname CSE voor extra vak in vrije deel bij examensecretaris de heer van der Rijt Donderdag18 april- Lessen vakken CSE; AANWEZIGHEID VERPLICHT - 1 e beroepsdag SE-cijfers: teamleiders beoordelen schriftelijke beroepszaken

19 Belangrijke data 4 Vrijdag19 april- Lessen vakken CSE; AANWEZIGHEID VERPLICHT - 2 e beroepsdag SE-cijfers: teamleiders beoordelen schriftelijke beroepszaken Maandag22 april- Lessen vakken CSE; AANWEZIGHEID VERPLICHT - 12.20 – 13.35 uur: examenvoorlichting en uitreiking definitieve cijferstaat / boekenfondslijsten / CSE-roosters door mentoren (zie lokalenschema); AANWEZIGHEID VERPLICHT Dinsdag23 april- Lessen vakken CSE; AANWEZIGHEID VERPLICHT Woensdag- vrijdag 24 – 26 april - Zeilstunt Maandag- vrijdag 29 april- 10 mei - Meivakantie - Donderdag 2 mei (ochtend) en vrijdag 3 mei (middag): IB-examens tvwo Maandag13 mei- Begin CSE 1 e tijdvak - Zie rooster, www.eindexamen.nl en Examenkrantwww.eindexamen.nl Woensdag29 mei- Laatste dag CSE 1 e tijdvak

20 Belangrijke data 5 Vrijdag7 juni- Galabal Donderdag13 juni- Tussen 12.00-14.00 uur maken de mentoren/teamleiders telefonisch de examenuitslag bekend aan de leerlingen - 15.30 uur: uitreiking cijferlijsten aan afgewezen leerlingen door teamleiders; afgewezen leerlingen die aan een herexamen willen deelnemen maken een afspraak met de betreffende docent om het gemaakte examenwerk in te zien - 16.00 uur: uitreiking cijferlijsten aan geslaagden door mentoren in de aula; AANWEZIGHEID VERPLICHT! Vrijdag14 juni- Alle leerlingen leveren de boeken in bij het boekenfonds (uitgezonderd de boeken van een te herkansen vak) en de kluissleutels bij de portiersloge/receptie H/V (inleverschema volgt) - Alle leerlingen die willen deelnemen aan een herexamen dienen vóór 12.00 uur het herexamenformulier in te leveren bij de receptie H/V. Elke leerling, geslaagd of niet, mag voor één vak deelnemen aan het herexamen

21 Belangrijke data 6 Dinsdag18 juni- Herexamen CSE (zie rooster CSE 2 e tijdvak) Woensdag19 juni- Herexamen CSE (zie rooster CSE 2 e tijdvak) Vrijdag21 juni- Herexamen CSE Aangewezen vakken staatsexamencommissie. - Deelnemers aan het herexamen van 18 juni, 19 juni en vandaag leveren de boeken van het herexamenvak in op de Front Office en de kluissleutels bij de portiersloge/receptie H/V. Woensdag26 juni-Tussen 11.00-12.00 uur maken de teamleiders telefonisch de uitslag van de herexamens bekend aan de leerlingen en maken met de afgewezen leerlingen een afspraak voor een gesprek over het studievervolg. Donderdag27 juni-Diploma-uitreiking 5 havo om 16.30 uur en 6 vwo 19.30 uur in de aula aan de Hagerhofweg

22 Belangrijke data 7 Uiteraard kunt U alles nalezen op onze site: http://www.denhulster.nl/HavoVwo/Eindexamen/

23 Examen vwo 2012-2013 Vragen? Bedankt voor uw aandacht!


Download ppt "Informatieavond examentraject 6 VWO 25 februari 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google