De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond Centraal Examen voor ouders en leerlingen van 6 Vwo Jan van Egmond Lyceum.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond Centraal Examen voor ouders en leerlingen van 6 Vwo Jan van Egmond Lyceum."— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond Centraal Examen voor ouders en leerlingen van 6 Vwo Jan van Egmond Lyceum

2 Hartelijk Welkom Examenkandidaten en Ouders/verzorgers

3 Tijdpad 16 april: examenkandidaten controleren gegevens: naam etc, vakkenpakket, SE cijfers, PWS titel en cijfer. Let op! Handelingsdelen moeten voldoende/goed zijn!

4 Tijdpad 23 april: examenkandidaten doen definitieve controle en tekenen voor akkoord: de gegevens kloppen. Proefexamens maken: 23,24 en 25 april. In totaal 4 examens.

5 Tijdpad Lijst met proefexamens die gehouden zijn, wordt op 25 april gepubliceerd op https://mijnschool.psg.nl bij roosters. Meivakantie: zaterdag 26 april t/m maandag 5 mei.

6 Tijdpad Dinsdag 6 t/m vrijdag 9 mei: lessen! Nabespreken proefexamens, vragen stellen, extra uitleg. Docent kan deze lessen verplichten.

7 Tijdpad Maandag 12 mei: start CE Donderdag 22 mei: laatste dag Havo Vrijdag 23 mei laatste dag Vwo (latijn) Noodscenario: geen vakantie plannen vóór 4 juli 2014 (ook niet vanwege studiekeuzecheck of matching)

8 Centraal Eindexamen Instructieboekje CE: goed doornemen: Examenrooster Welke hulpmiddelen zijn toegestaan. Bv Atlas 53 e druk vwo/54 e druk havo, woordenboek NE-NE, rekenmachine. Binas: levert school. Wees ruim op tijd! ( 30 minuten van te voren)

9 Centraal Eindexamen Zelf verantwoordelijk voor inleveren werk inclusief bijlagen: nummeren! Niet met potlood schrijven: werk is ongeldig. NOOIT een mobiel mee de zaal in. In kluisje doen.

10 Ziek Vooraf: naar school bellen en vragen naar de teamleider. Overleg volgt. Tot 30 minuten na aanvang CE mag de kandidaat naar binnen. Ziek tijdens examen: het werk telt als gemaakt totdat inspectie anders besluit. Achteraf een beroep doen op ziekte telt niet.

11 Centraal Eindexamen Uitslag: donderdag 12 juni ca. 14.00 uur 16.30 uur ophalen cijferlijsten bij mentor en toost! 2 e tijdvak: opgave bij administratie vóór vrijdag 13 juni 09.00 uur. CE 2 e tijdvak: 17 en 18 juni. Zie rooster op mijnschool en instructieboekje. Aangewezenvakken: 20 juni Amsterdam: tekenen vwo

12 Centraal Eindexamen Uitslag 2 e tijdvak: woensdag 25 juni. Diploma uitreiking: donderdag 26 juni, 19.30 uur. Boeken inleveren: 2 en 3 juli. 3e tijdvak: vanaf 11 augustus.

13 Stunt en Feest 5 juni: examenstunt op school. Eindexamenfeest: datum onbekend. Valt buiten de verantwoording van school.

14 Geslaagd Het gemiddeld CE cijfer van alle vakken waarin centraal examen is gedaan moet onafgerond 5,5 of hoger zijn. Ten hoogste één 5 voor Nederlands, Engels of Wiskunde

15 Geslaagd Alle eindcijfers 6 of hoger 1 x 5 en overige vakken 6 of hoger 1 x 4, 2 x 5, 1 x 5 en 1 x 4 en overige vakken 6 of hoger, waarbij het gemiddelde tenminste 6,0 moet zijn. Eindcijfer 3 of lager: niet geslaagd. Dit geldt ook voor cijfers van het combinatiecijfer ( pws, mijleer, anw, kcv)

16 Geslaagd CKV en LO moeten voldoende/goed zijn. Rekentoets moet gemaakt zijn: cijfer staat op bijlage bij cijferlijst, telt niet mee in de slaag/zakregeling. Extra vakken: moeten wij duim op leggen als leerling dan alsnog kan slagen.

17 Afronden Combinatie cijfer Havo Mij 5,5 + Pws 4,5 (Mij 6 + Pws 5)/2= 6! Vwo Mij 5,5 + Pws 5,5 + Anw 4,5 (Mij 6 + Pws 6 + Anw 5)/3= 6!

18 Afronden Vakken met alleen SE ( In, Bsm, WisD, Kcv): afronden van een (gewogen) gemiddeld cijfer op gehelen. Bv. 1 e decimaal is kleiner dan 5: afronden naar beneden. 6,49 wordt 6. Bv. 1 e decimaal is groter dan 5: afronden naar boven. 6,50 wordt 7.

19 Afronden Schoolexamencijfer van vak met CE gaat naar DUO-CFI, afgerond op 1 decimaal, 6.45… = 6.5 Gymnasium diploma na uitslag CE omzetten in Atheneum diploma kan niet.

20 Afronden Na CE Eindcijfer van een vak: gemiddelde van het SE cijfer en het CE cijfer, afgerond op een geheel cijfer. Bv 5,49 = 5 Bv 5,50 = 6

21 Niet geslaagd Overleg met de decaan, hr van der Kolk. VAVO: enkele vakken volgen en examen doen om diploma te halen. Het examen jaar overdoen op het JEL: alle vakken en alle toetsen opnieuw m.u.v. afgesloten vakken en pws ( mits hoger dan 6) Schooljaar 2015-2016: rekenen op de cijferlijst. Telt mee in slaag/zakregeling.

22 Diplomering Donderdag 26 juni: feestelijke uitreiking diploma. 19.30 uur. Examenkandidaten en ouders/verzorgers ontvangen tijdig een schriftelijke uitnodiging.

23 Nalezen Deze powerpoint komt op https://mijnschool.psg.nl bij toetsweken en examens. Examentips VU: www.janvanegmond.dedecaan.net/ informatie/downloads Digitaal oefenen: Eindexamensite.nl

24 Tot slot Ga uit van je eigen kracht! Ga niet rekenen: “ik hoef alleen maar een ….halen” Wees uitgerust! Wij wensen alle eindexamenkandidaten heel veel succes en zien u allen graag terug op 26 juni a.s.


Download ppt "Informatieavond Centraal Examen voor ouders en leerlingen van 6 Vwo Jan van Egmond Lyceum."

Verwante presentaties


Ads door Google