De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ouderavond 5 havo 25 augustus 2015 19.30 uur aula locatie N.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ouderavond 5 havo 25 augustus 2015 19.30 uur aula locatie N."— Transcript van de presentatie:

1

2 Ouderavond 5 havo 25 augustus 2015 19.30 uur aula locatie N

3 Jaaropening 2015 Wat verwacht jij van dit schooljaar? Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet.

4 Programma Opening Overplaatsingen Vacatures Mwu Jaarplanning

5 Programma Slaag-zak-regeling Decanaat Pauze Overleg/kennismaking met de mentor

6 Overplaatsingen

7 Werkweken Krakow Erik Braaksma Margreeth Sand Petra van Galen Hans Pas

8 Werkweken Oostenrijk Cathy van Schilt Leoni Schwarte Edward Huisman Wiebe Bonsink

9 Werkweken Sicilië Clarinus Nauta Judith Veldhuizen Remco Rauhé

10 Werkweken Londen Daphne Pos Herro de Roest Dick Pieper Fiona Maguire

11 Werkweken Praag Marcia Jans Margot Kleinnijenhuis Tom Coenen Marco Timmer

12 Werkweken Rome Tiny Voet Henri Donker Filip Boven

13 Programma van toetsing en afsluiting (PTA) In het PTA zijn opgenomen: 1. Verkort examenreglement 2. Rooster Centraal Examen 3. Leerstof per vak

14 Profielwerkstuk Opstartdatum: dinsdag 1 september Wordt in tweetallen gemaakt

15 Profielwerkstuk Moet uiterlijk 7 maart 2016 afgerond en ingeleverd zijn Wordt beoordeeld met een cijfer als onderdeel van het combicijfer Cijfer mag niet lager dan een 4 zijn

16 Jaarplanning 1 Toetsweek 1: 28 oktober t/m 4 november Toetsweek 2: 14 t/m 22 januari Herkansing: De herkansingen voor het 1 e semester zijn 15 februari: 1 maal een SE uit periode1 of 2 (geen PO!)

17 Jaarplanning 2 Toetsweek 3: 17 t/m 24 maart Herkansing: De herkansingen voor de 3 e periode en vakherkansing zijn op 6 april: 1 maal SE periode 3 1 maal SE afgesloten vak (gd, ma, in, bsm, O&O)

18 Jaarplanning 3 Examenvoorlichting: 12 april Controle examencijfers: 19 april Laatste schooldag: 21 april

19 Jaarplanning 4 Examenperiode: Donderdag 12 mei t/m vrijdag 8 juli Eindexamens: Donderdag 12 mei t/m donderdag 26 mei Uitslag: Donderdag 16 juni

20 Jaarplanning 5 Herexamen (2 e tijdvak): Vanaf dinsdag 21 juni Aangewezen vak(ken): Vrijdag 24 juni

21 Jaarplanning 6 Onder voorbehoud!! Definitieve data volgen in april. Uitslag 2 e tijdvak: Dinsdag 5 juli Diploma-uitreiking: Nader te bepalen.

22 Slaag-zak-regeling Een examenkandidaat vallend onder de Vernieuwde Tweede Fase is geslaagd als: - alle eindcijfers 6 of hoger zijn, - er 1x5 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, - er 1x4 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde tenminste 6.0 is,

23 Slaag-zak-regeling - er 2x5 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde tenminste 6.0 is, - er 1x5 en 1x4 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde tenminste 6.0 is.

24 Slaag-zak-regeling - Daarnaast moeten CKV en LO zijn beoordeeld als ‘voldoende’ of ‘goed’. - Het combinatiecijfer bestaat uit het gemiddelde van de behaalde eindcijfers voor respectievelijk maatschappijleer, godsdienst en het profielwerkstuk.

25 Slaag-zak-regeling - Voor alle vakken waarin een centraal examen gedaan wordt, moet het gemiddelde van de CE cijfers een voldoende zijn. ( ≥ 5,50 ) - Voor maar één van de vakken Nederlands, Engels en wiskunde mag het eindcijfer 5 worden behaald. - De rekentoets met het resultaat ‘voldoende’ is afgesloten (= minimaal eindcijfer 5).

26 Slaag-zak-regeling - Een eindcijfer van een drie of lager op de cijferlijst betekent dat de leerling niet geslaagd is. Dit geldt ook voor de verschillende onderdelen die meewegen in het combinatiecijfer. - Voor alle duidelijkheid: als één van de onderdelen van het combinatiecijfer een drie of lager is, is de leerling niet geslaagd, zelfs als het gemiddelde (oftewel: het combinatiecijfer) een zes of hoger is.

27 Slaag-zak-regeling uitwerking

28 Slaag-zak-regeling uitwerking Geslaagd als: 1x het eindcijfer 4 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde tenminste 6.0 is. Dit betekent dat er 2 compensatiepunten moeten worden behaald; 1x4, dan ook minimaal 2x7 of 1x8.

29 Slaag-zak-regeling uitwerking Geslaagd als: 2x het eindcijfer 5 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde tenminste 6.0 is. Dit betekent dat er 2 compensatiepunten moeten worden behaald. 2x5, dan ook minimaal 2x7 of 1x8.

30 Slaag-zak-regeling uitwerking Geslaagd als: 1x het eindcijfer 5 en 1x het eindcijfer 4 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde tenminste 6.0 is. Dit betekent dat er 3 compensatiepunten moeten worden behaald. 1x5 en 1x4, dan ook minimaal 3x7 of 1x7 en 1x8 of 1x9.

31 Cijferlijst Op de cijferlijst staan alle behaalde eindresultaten vermeld. dus alle eindcijfers en alle letters (ckv, LO, rekentoets)


Download ppt "Ouderavond 5 havo 25 augustus 2015 19.30 uur aula locatie N."

Verwante presentaties


Ads door Google