De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ VLAANDEREN OPEN SCHEEPVAARTDAGEN MAART 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ VLAANDEREN OPEN SCHEEPVAARTDAGEN MAART 2016."— Transcript van de presentatie:

1 PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ VLAANDEREN OPEN SCHEEPVAARTDAGEN MAART 2016

2 2 PLAATS VAN PMV IN HET VLAAMSE INVESTERINGSLANDSCHAP PUBLIEK & INSTITUTIONELE INVESTEERDERS GIMV LRMVPM VLAAMS GEWEST 100 %

3 3 ORGANISATIE Financieringsoplossingen voor ondernemers Investeringen in infrastructuur en vastgoed

4 4 FINANCIERINGSOPLOSSINGEN VOOR ONDERNEMERS 4 PMV-Kapitaal PMV-Waarborgen Starters/jonge bedrijven met IP en lang ontwikkelingstraject Snel groeiende ondernemingen zonder of met weinig inkomsten Starters die meteen cashflow genereren Snel groeiende ondernemingen met inkomsten Mature bedrijven met constante inkomsten Bedrijven die in aanmerking komen voor bankfinanciering mits ze de nodige waarborgen zouden kunnen geven Bedrijven in transitie- of turnaround-fase Kredietportefeuilles en financieringsfondsen kapitaalparticipaties(achtergestelde) leningenwaarborgen op leningen PMV-Leningen

5 5 PMV-KAPITAAL Hoog risico/hoog rendement investeringen: geen (terug)betaalcapaciteit op korte termijn maar hoog potentieel op lange termijn Directe investeringen: Focus op biotech, cleantech, duurzame ontwikkeling, creatieve sectoren, etc.; Typisch jarenlange (zeer) hoge investeringen in R&D, productie etc. vereist vooraleer eerste inkomsten gegenereerd worden, waarvan timing onzeker is; Belangrijkste investeringscriteria: (de ervaring van) het team, de (technologische) USP, de intellectuele rechten, de markt en competitie, etc. Indirecte investeringen : Via andere investeringsfondsen (o.a. ARKimedes); Bredere waaier van sectoren, waaronder ook ICT, etc.

6 6 UITGANGSPUNTEN WAARBORGREGELING Kansrijke projecten en investeringen Ondernemingen die onvoldoende waarborgen kunnen bieden Waarborgen van bankkredieten tem 1,5m €; max 10 jaar; enkel voor nieuwe kredieten Automatisch systeem: bank is 1 e of enigste beslisser Subsidiecomponent zorgt voor een lage premie (0,5 %/j) Waarborg geen bevrijdend karakter

7 7 GIGARANT Waarborgen van bankkredieten van méér dan 1,5m € waarborg Max 80 %; max 8 jaar Zowel bestaande als nieuwe kredieten Altijd analyse van elk dossier Marktconforme premie in functie van het risicoprofiel

8 8 CIJFERS Waarborgregeling : 12.705 dossiers 1,6milj € gewaarborgd 2,5milj € kredieten 3,7milj € investeringen => 1€ overheidswaarborg  2,3€ investeringen =>hefboomeffect Gigarant : 37 dossiers (waarvan 17 dossiers nu) 850milj € (waarvan 250milj € uitstaande) gewaarborgd

9 9 WINWINLENING DOEL Met een fiscaal voordeel en een waarborg particulieren aanmoedigen om ondernemers te financieren VOORDEEL VOOR ONTLENER Jaarlijkse belastingsvoordeel van 2,50 % op het geleende bedrag Eénmalige belasting van 30 % van de verloren hoofdsom bij faillissement van de kredietnemer, of bij stopzetting/overlijden

10 10 WINWINLENING Maximaal 50.000 EUR per particulier kredietgever maar 200.000€ per kredietnemer. Achtergestelde lening voor een duur van 8 jaar. Aanwending uitsluitend voor ondernemingsdoeleinden. Interest tussen ½ wettelijke rentevoet en wettelijke rentevoet (vandaag tussen 1,125 % en 2,25 %) en vast voor de duur van de lening. Vrije keuze tussen 9 aflossingsmogelijkheden. Vervroegde terugbetaling van het resterend saldo mogelijk voor alle Winwinleningen maar gedeeltelijke vervroegde terugbetalingen zijn niet toegelaten. Beschouwd als quasi-eigen inbreng,

11 11 CIJFERS Sedert 01/09/2006 : 9.153 Winwinleningen geregistreerd 246milj € aangemeld

12 PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ VLAANDEREN OPEN SCHEEPVAARTDAGEN ACHTERGESTELDE LENINGEN

13 CIJFERS Sinds 1 juli 2014 behoort Participatiefonds Vlaanderen tot de PMV- groep Sinds opstart:  Aantal goedgekeurde aanvragen: 401  Goedgekeurd bedrag: € 31.853.239  Totaal bedrag aan investeringen mogelijk gemaakt dankzij tussenkomst Participatiefonds Vlaanderen: € 115.118.533  Reeds 809 tewerkstellingsplaatsen mee gefinancierd  Goedkeuringspercentage KMO-cofinanciering: 80 %  Gemiddeld bedrag van een aanvraag: € 192.776 13

14 14 KMO-COFINANCIERING Wie?  Alle kmo’s, zowel starters als niet-starters - Beantwoorden aan Europese kmo-definitie - Minder dan 250 VTE - Minder dan € 43 miljoen balanstotaal en/of - Minder dan € 50 miljoen omzet  De-minimis

15 15 KMO-COFINANCIERING Wat?  Achtergestelde lening, aanvullend op bankkrediet, lening investeringsfonds of tussenkomst één of meerdere Business Angels  Maximum 350.000 €  Voorwaarden:  Maximum 50 % van de globale investeringsbehoeften  Minstens 20 % tussenkomst co-financier, van de globale investeringsbehoeften  Solvabiliteit na investering minstens 10 %  Eigen inbreng:  Moet minimum 10 % van de totale investering bedragen  Bedrag lening PFV = maximum 4 X eigen inbreng

16 16 KMO-COFINANCIERING  Interestvoet: IRS + 0,53 %, met een min. van 3 %, vast  Terugbetaling:  Tussen 3 en 10 jaar  Gratieperiode voor terugbetaling kapitaal mogelijk (0,1 of 2 jaar – 3 jaar mogelijk indien tussenkomst BA)  Maandelijkse/driemaandelijkse betalingen (vaste aflossing), bij voorkeur domiciliëring  Beperkte waarborgen – evaluatie project per project:  solidaire borgstelling, hypothecair mandaat, achterstelling en blokkering voorschotten vennoten  Bij weigering dossiers :  Schriftelijke mededeling van elementen van weigering  Mogelijkheid tot opnieuw voorleggen dossier met aanvullende informatie in antwoord op elementen van weigering

17 17 KMO-COFINANCIERING Voor wat?  Voor nieuwe investeringen (ook vervangingsinvesteringen, tweedehandsmateriaal)  Geen herfinanciering

18 18 KMO-COFINANCIERING Hoe?  Indiening dossier:  BAN-Vlaanderen  Kredietinstelling  Investeringsfonds  Rechtstreeks

19 STARTERSLENING Wat?  Achtergestelde lening  Maximum € 100.000  Eigen inbreng:  ¼ van het bij PFV gevraagde leningbedrag  Mag geleend zijn  Waarborgen soepel  Terugbetaling:  Tussen 3 en 10 jaar  Gratieperiode voor terugbetaling kapitaal mogelijk (0,1 of 2 jaar)  Maandelijkse/driemaandelijkse betalingen (vaste aflossing), bij voorkeur domiciliëring  Intrest: 3% vast 19

20 20 COMBINATIEMOGELIJKHEDEN  Combinatie met waarborg op bankfinanciering via PMV Waarborgregeling is mogelijk  PMV biedt ook nog andere interessante producten aan

21 21 CONTACT  Algemeen : www.pmv.euwww.pmv.eu  Helpdesk Waarborgbeheer nv  02/229.52.77  helpdesk.waarborgbeheer@pmv.eu helpdesk.waarborgbeheer@pmv.eu  Helpdesk Participatiefonds Vlaanderen  02/229.53.10  participatiefonds@pmv.eu participatiefonds@pmv.eu


Download ppt "PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ VLAANDEREN OPEN SCHEEPVAARTDAGEN MAART 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google