De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verzekering gewaarborgd wonen Besluit van de Vlaamse regering 13-06-2008 vanaf 1-4-2009 Toelichting – 15 mei 2014 – Dirk Pairoux.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verzekering gewaarborgd wonen Besluit van de Vlaamse regering 13-06-2008 vanaf 1-4-2009 Toelichting – 15 mei 2014 – Dirk Pairoux."— Transcript van de presentatie:

1 verzekering gewaarborgd wonen Besluit van de Vlaamse regering 13-06-2008 vanaf 1-4-2009 Toelichting – 15 mei 2014 – Dirk Pairoux

2 Verzekering gewaarborgd wonen Wat: gratis verzekering die tussenkomt wanneer er afbetalingsproblemen ontstaan van de hypothecaire lening ingevolge inkomensverlies na onvrijwillige werkloosheid of arbeidsongeschiktheid

3 Wie komt in aanmerking De meerderjarige die een hypothecaire lening afsluit voor het bouwen, kopen, kopen met renovatie of de renovatie van een woning Indien meerdere ontleners: samen aanvragen

4 Woning Gelegen in het Vlaamse gewest Bestemd als hoofdverblijfplaats Verkoopwaarde beperkt tot 320.000 € waarde na eventuele renovatiewerkzaamheden te ramen door de kredietinstelling te verhogen met 15 % in Vabinvestgebied (arr. Halle en Vilvoorde, arr. Leuven deels) Bij nieuwbouw (en vervangbouw): EPB E-peil max. E70 (verplicht voor sted.vergunn. ingediend vanaf 01-01-2012) indien E-peil hoger: enkel toegelaten indien voldaan aan de inkomensgrens van de renovatiepremie (laatst gekend aanslagbiljet)

5 Inkomen algemeen is er geen inkomensbeperking, tenzij: bij nieuwbouw (en vervangbouw) E-peil >E70 en bouwvergunning aangevraagd vóór 1 januari 2012  maximaal (voor aanvragen in 2014) € 40.600 voor alleenstaande € 57.990 voor alleenstaande met 1 persoon ten laste + €3.220 per ptl vanaf 2 e ptl € 57.990 voor samenwonenden + € 3.250 per ptl jaarlijks geïndexeerd  laatst gekend aanslagbiljet

6 Onroerend bezit op de aanvraagdatum geen andere woning in volle eigendom/volle vruchtgebruik, tenzij: woning voorwerp is van onteigeningsbesluit woning art. 19 Vlaamse Wooncode (ongeschikt of onbewoonbaar verklaard en niet renoveerbaar)

7 Beroepsactiviteit van de ontlener(s) of werknemer ofwel minstens deeltijds contract van onbepaalde duur en proeftijd reeds voltooid (vanaf 1/1/2014 is er geen proefperiode meer) ofwel tijdelijk contract (geen uitzendcontract op datum aanvraag, wel als het gevolgd wordt door een contract van onbepaalde duur) en minstens 1 jaar bij laatste werkgever of zelfstandige (min. 12 maanden in hoofdberoep) niet arbeidsongeschikt zijn op aanvraagdatum: minstens 12 maanden ononderbroken aan het werk

8 Lening hypothecair krediet (gewaarborgd door hypotheek of hypothecair mandaat) min. 50.000 € bij bouw, koop, koop + renovatie woning min. 25.000 € bij enkel renovatie woning niet voor: beroepsdoeleinden grondaankoop overbruggingskredieten/vervanging andere lening niet indien: reeds genoten van vorige Vlaamse verzekeringsdekking eerste kapitaalsopname > 1 jaar geleden

9 Verzekering verzekering loopt over periode 10 jaar, voor zover de woning bewoond wordt door de aanvrager wachttijd van 3 maanden arbeidsongeschiktheid / onvrijwillige werkloosheid tegemoetkoming: periode van max. 18 maanden opeenvolgende werkloosheid meerdere periodes zijn mogelijk samen max. 36 maanden tegemoetkoming premie wordt betaald door Vlaamse overheid

10 Tegemoetkoming 1 e jaar: 70 % maandlast (= kapitaal + interest + 1/12 schuldsaldoverzekering) 2 e jaar: 56 % maandlast 3 e jaar: 42 % maandlast maximaal 500 € maximaal 600 €/maand nieuwbouw (vervangbouw) en E-peil = E70 of lager (energieverbruik) en beneden inkomensgrens niet groter dan werkelijk inkomensverlies begunstigde: kredietinstelling kan doorlopen na verzekeringsperiode

11 Procedure Aanvraagformulier indienen bij: Wonen-Vlaanderen Verzekering Gewaarborgd Wonen Koning Albert II-laan 19 bus 40 1210 Brussel pas na eerste kapitaalopname ten laatste 1 jaar na eerste kapitaalopname + bijlagen (attest kredietinstelling, werkgever, document 1 en 2 van aanvraagbundel) binnen 90 dagen nadat aanvraag volledig is, beslist het agentschap mogelijkheid tot beroep tegen weigering bij de AG

12 www.verzekeringgewaarborgdwonen.be

13 www.wonenvlaanderen.be


Download ppt "Verzekering gewaarborgd wonen Besluit van de Vlaamse regering 13-06-2008 vanaf 1-4-2009 Toelichting – 15 mei 2014 – Dirk Pairoux."

Verwante presentaties


Ads door Google