De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nationaal Restauratiefonds

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nationaal Restauratiefonds"— Transcript van de presentatie:

0 Financiële mogelijkheden instandhouding monumenten
ir. B.W. (Ina) Roeterdink en F.A. (Fleur) Cools MA Nationaal Restauratiefonds

1 Nationaal Restauratiefonds
Restauratiefinancier sinds 1985 (onafhankelijke) particuliere stichting Behoud van beschermingswaardige panden rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en meer Voorlichting, advies, financieringsoplossingen eigenaren, erfgoedprofessionals en overheden Revolverende fondsen laagrentende leningen i.p.v. subsidie, duurzame inzet van geld Informatiebijeenkomst gemeente Wassenaar, 6 maart 2014

2 Hoe werkt een revolverend fonds?
Informatiebijeenkomst gemeente Wassenaar, 6 maart 2014

3 Onderwerpen van vandaag
Rijksmonumenten Fiscale aftrek en mogelijkheden vanuit de Brim Niet-rijksmonumenten Cultuurfonds voor Monumenten Zuid-Holland en Monumentenfonds 1818 (regio Haaglanden) Aanvullend financieren: Totaal-financiering Informatiebijeenkomst gemeente Wassenaar, 6 maart 2014

4 Uw rijksmonument en de fiscus
Fiscale aftrek voor rijksmonumenten Alleen kosten voor onderhoud geen verbetering en reconstructie Vaststelling vooraf door Belastingdienst Bureau Monumentenpanden (BBM) Informatiebijeenkomst gemeente Wassenaar, 6 maart 2014

5 Uw rijksmonument en de fiscus
Onderhoudskosten, drie vragen: zat ‘het’ er al in? was ‘het’ aan onderhoud toe? wordt ‘het’ op eenzelfde wijze hersteld of vervangen? Aandachtspunten voor panden in particulier eigendom bedrijfspanden via de vennootschapsbelasting aftrek (80% van de ‘drukkende’ onderhoudskosten) in het jaar van uitvoering en daarna ‘relatie’ met financieren bij Restauratiefonds Informatiebijeenkomst gemeente Wassenaar, 6 maart 2014

6 Brim (instandhouding rijksmonumenten)
Financiële bijdrage voor rijksmonumenten Restauratiefonds-hypotheek voor woonhuismonumenten Jaarlijkse subsidie voor alle andere monumenten extra keuze voor de eigenaren van ‘subsidie’monumenten Informatiebijeenkomst gemeente Wassenaar, 6 maart 2014

7 Brim Restauratiefonds-hypotheek
Woonhuismonumenten (paar uitzonderingen) Laagrentende annuïteitenlening maximale looptijd 30 jaar Zeer lage rente (nu slechts 1,5%) 10 jaar rentevast 70% van de fiscaal ‘drukkende’ onderhoudskosten geen fiscale aftrek? dan hogere lening (100%) Informatiebijeenkomst gemeente Wassenaar, 6 maart 2014

8 Rekenvoorbeeld Totale restauratiekosten EUR 60.000
waarvan (fiscale) onderhoudskosten Restauratiefonds-hypotheek 70% van EUR EUR Fiscaal teruggave (34% IB) Restfinanciering/eigen geld Totaal EUR Informatiebijeenkomst gemeente Wassenaar, 6 maart 2014

9 Brim subsidie Kerken, kastelen, molens, gemalen … (en alle boerderijen) Aanvragen op basis van onderhoudsplan (6 jaar) Maximum subs. kosten = herbouwwaarde monument 0,5% per jaar voor sober onderhoud Subsidie 50% Aanvraagperiode 2014: tot 1 april aanstaande NB keuze voor lenen in plaats van subsidie Informatiebijeenkomst gemeente Wassenaar, 6 maart 2014

10 Restauratieregeling 2012 Voor grootschalige restauraties
niet-woonhuis monumenten Structureel 37 miljoen per jaar Laagrentende Restauratiefondsplus-hypotheek jaarlijks 17 miljoen (totaal 100 miljoen) min. 3 ton, max. 2,5 miljoen Subsidieregelingen via de provincies Zuid-Holland: erfgoedlijnen en nadruk op herbestemming Informatiebijeenkomst gemeente Wassenaar, 6 maart 2014

11 Cultuurfonds voor monumenten Zuid-Holland
Gemeentelijke monumenten, beeldbepalende panden Laagrentende (annuïteiten)lening Bijdrage in de subsidiabele kosten maximaal euro Zeer lage rente (minimum 1,50% / 30 jaar, nu: 1,5%) Aanvragen bij Nationaal Restauratiefonds Beschikbare middelen Informatiebijeenkomst gemeente Wassenaar, 6 maart 2014

12 Monumentenfonds 1818 Gemeentelijk monumenten, kerkgebouwen (ook rijksmonumentaal) Monument krijgt (deels) een nieuwe of nevenbestemming Monument is, ten minste deels, openbaar toegankelijk In het restauratieplan aandacht voor duurzame aspecten Hoogte laagrentende lening max euro Informatiebijeenkomst gemeente Wassenaar, 6 maart 2014

13 Aanvullend financieren: Totaal-financiering
Een financieringsarrangement uitbetaling subsidie of lening, voorfinanciering fiscale teruggave, (alleen) aanvullende lening voor verbetering, aankoop, etc. Aanvullende lening: marktconform rentepercentage Eenvoudige declaratieprocedure rechtstreekse uitbetaling aan aannemer e.d. Praktische overzichten eindverantwoording Informatiebijeenkomst gemeente Wassenaar, 6 maart 2014

14 Een goede voorbereiding …
Een paar tips: Gratis RestauratieWijzer van het Restauratiefonds Websites: Gids Monumentaal Wonen te downloaden op Monumenten.nl En vooral: neem contact met ons op! Informatiebijeenkomst gemeente Wassenaar, 6 maart 2014


Download ppt "Nationaal Restauratiefonds"

Verwante presentaties


Ads door Google