De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

I.Opening II.Het gebied: feiten en cijfers III.Doel en context van de avond IV.Pauze V.Inspraak op 4 thema’s 1.Toerisme en recreatie 2.Economie en ondernemen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "I.Opening II.Het gebied: feiten en cijfers III.Doel en context van de avond IV.Pauze V.Inspraak op 4 thema’s 1.Toerisme en recreatie 2.Economie en ondernemen."— Transcript van de presentatie:

1

2 I.Opening II.Het gebied: feiten en cijfers III.Doel en context van de avond IV.Pauze V.Inspraak op 4 thema’s 1.Toerisme en recreatie 2.Economie en ondernemen 3.Wonen en leven 4.Zorg en onderwijs VI. Afsluiting: samenvatting en vervolg Opzet van de avond

3 Huidige situatie Nassau Dietz Kazerne 6 oktober 2015Koen van Sleeuwen verantwoordelijk voor gebiedsontwikkeling Baronie van Cranendonck en Nassau Dietz Kazerne

4 Sinds 2006 buiten gebruik als Duitse Kazerne Tot 2014 gedeeltelijk gebruikt door Defensie Sinds 2014 gedeeltelijk gehuurd door COA voor huisvesting asielzoekers 80.000 m2 bvo aan vastgoed, 42.000 m2 bvo nu in gebruik door COA voor opvang 1.500 asielzoekers Plangebied ca 90 ha, ca 10 ha in gebruik door COA op grote ontwikkelaars die voor eigen rekening en risico de gehele ontwikkeling binnen onze kaders zullen oppakken Huidige situatie

5

6 Beleid op Rijksniveau: grotendeels ligging in Ecologische Hoofdstructuur (EHS) Gemeentelijk beleid: toeristische en recreatieve potenties benutten Structuurvisie: Recreatief punt met thema ‘beleven’ Bestemmingsplan Buitengebied: Bestemming Maatschappelijk-Militaire Zaken; Defensiedoeleinden en behoud en ontwikkeling natuurwaarden 1 van de 6 werkkralen in Gebiedsvisie Kansen over Grenzen Beleid

7 Strategische ligging A2 en Brainport Gescheiden van woonkernen Groen terrein met aantrekkelijke laanstructuren, open gedeelten en daarnaast dichte bospercelen Functies die economische impuls geven Verbeteren kwaliteit leefomgeving (sport, cultuur, natuur) Versterken aantrekkelijk toeristisch profiel, beter benutten recreatieve mogelijkheden, verbeteren verblijfsmogelijkheden Kansen

8 Combineren functie natuur met andere functies die synergie geven Versterken voorzieningenniveau, creëren sterk imago Versterken paarden(sport)sector Functiecombinaties met natuur Veel multifunctioneel bruikbare bebouwing aanwezig Combinatie van functies mogelijk Kansen

9 Relatief anoniem en onbekend Concurrentie andere gebiedsontwikkelingen grootschalige ontwikkelingen zijn lastig in huidige tijd Grote investeringen nodig in infrastructuur (riolering, verwarming, verduurzaming) Groot aantal niet bruikbare panden die gesaneerd moeten worden, asbestdaken, omvangrijke en kostbare bodemsanering Bedreigingen

10

11


Download ppt "I.Opening II.Het gebied: feiten en cijfers III.Doel en context van de avond IV.Pauze V.Inspraak op 4 thema’s 1.Toerisme en recreatie 2.Economie en ondernemen."

Verwante presentaties


Ads door Google