De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van kinderrechtenplan tot Huis van het Kind Samen Huis van het Kind, Welzijnszorg Kempen Donderdag 23 juni 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van kinderrechtenplan tot Huis van het Kind Samen Huis van het Kind, Welzijnszorg Kempen Donderdag 23 juni 2016."— Transcript van de presentatie:

1 Van kinderrechtenplan tot Huis van het Kind Samen Huis van het Kind, Welzijnszorg Kempen Donderdag 23 juni 2016

2 2010 Europees Jaar ter bestrijding van armoede en sociale uitsluiting: strijd tegen kinderarmoede A rmoede in een “rijke” gemeente??? Kansarmoede – index Kind en Gezin Gem ink/inwZottegemAr AalstVl Gewest 2010€ 18044€ 17.177€ 16.599 2013€ 20138€ 18.778€ 18.163 20102,35,38,6 20145,88,711,4 2013/2014- 0,1+ 0,7+ 0,2

3 2010 Europees Jaar ter bestrijding van armoede en sociale uitsluiting: strijd tegen kinderarmoede Sociaal Huis Aantal gebruikers van voedselpakketten neemt toe. Dossiers financiële hulpverlening nemen toe en worden steeds complexer. Zottegem201020132015 Leefloon274342 VT Gezondhz25912802 BudgetmetersG: 46 ; E:98

4 2010 Europees Jaar ter bestrijding van armoede en sociale uitsluiting: strijd tegen kinderarmoede Opdracht van het bestuur: Strijd tegen kinderarmoede wordt beleidsprioriteit Projectmatige aanpak: Maar geen eendagsvlieg Binnen de redelijkheid van personeel en budgetten !

5 Iedereen moet /doet mee… Beleid: Armoede is geen “stemmentrekker”, niet iedereen is geïnteres- seerd Armoede nog te veel een schuldverhaal.. Partners Binnen de “redelijkheid van personeel en budgetten “ = niet alleen maar “tous ensemble” Geloven en doen geloven dat 1+1 = 3

6 Op zoek naar een positief verhaal: kinderrechten Armoede ontneemt kinderen waar ze volgens het Verdrag van de Rechten van het Kind recht op hebben. Als we kinderen hun basisrechten verzekeren, bestrijden we armoede Een lokaal kinderrechtenplan als hefboom in de strijd tegen kinderarmoede

7 Op zoek naar een positief verhaal: kinderrechten Voor wie? Alle kinderen maar met een sterke focus op kinderen uit kwetsbare gezinnen. Proactief en outreachend handelen Via een aanbod voor de kinderen komen we in (ongekende) kwetsbare gezinnen

8 Wie doet mee? Inventaris Wie werkt in de gemeente /regio vandaag al met (kwetsbare) gezinnen met jonge kinderen? Wat doet het lokaal bestuur? Wat zijn nog witte vlekken ? Hoe maken we van breuklijnen, naadloze overgangen? Afstemming, taak- afspraken… We hebben een “kaderplan”. De boer op om de partners uit te nodigen om hun steentje bij te dragen aan de strijd tegen kinderarmoede.

9 We hebben een “kaderplan” …. Kinderarmoede Recht op veilige thuis Recht op onderwijs Recht op vrije tijd Recht op gezondheid

10 Waarom deze keuzes? (Kinder)armoede bestrijding start aan de wieg (K&G) Ouders versterken in hun opvoedersrol: groepswerking, infomomenten,Triple P vorming.. Onderwijs dé hefboom om uit armoede te breken. De Katrol brengt huiswerkbegeleiding en opvoedingsondersteuning aan huis (= outreachend werken). Zinvolle vrije tijdsbesteding ontwikkelt talenten. Lokaal netwerk vrije tijdsparticipatie (korting, toeleiding) Recht op (geestelijke) gezondheidszorg Witte vlek aangegeven vanuit het scholenoverleg van de secundaire scholen. CGZ Zuid-Oost-Vlaanderen voorziet antenne voor kinderen en jongeren.

11 Onze partners,leden van de stuurgroep Een breed netwerk: Kind en Gezin (regiohuis en consultatiebureau) Onderwijs, CLB’s GGZ Zuid-Oost-Vlaanderen CAW Oost-Vlaanderen CKG Den Boomgaard Diensten thuisbegeleiding

12 Rol van de partners Elke partner wordt gestimuleerd om een actieve rol op te nemen. Elke partner is gelijkwaardig. Minimaal engagement: informeren en communiceren binnen de eigen dienst /sector over de acties Netwerkpartners zijn onmisbare toeleiders van kwetsbare gezinnen of kinderen. OCMW coördineert het overleg en is actor van de kinderopvang, spelotheek, de Katrol, Twinkeltje

13 Succesfactoren Breng iedereen rond de tafel rond een gemeenschappelijk verhaal: inzetten op de gezondheid en het welbevinden van kinderen. Overtuig je partners dat 1+2 = 3. Niet controleren, bekritiseren maar uitnodigen, uitdagend “kriebelen” Verzorg je partners en hou het overleg en de onderlinge contacten “warm.”

14 Valkuilen Investeer voldoende in interne en externe coördinatie. Uitbouwen van netwerken kost tijd, maar rendeert op langere termijn. Ga op zoek naar de meest getalenteerde netwerker Non believers benader je best apart. Lokale initiatieven zijn beperkt tot de gemeentegrenzen, regionale partners werken ruimer.

15 Evaluatie Wie bereiken we? Recht op een veilige (t)huis De consultaties van Kind en Gezin bereiken 98% van de gezinnen. Merendeel van de ouders is hoger opgeleid en beschikt over een degelijk sociaal vangnet Infomomenten: profiel van de ouder, hoger opgeleid, werkend, 30-35 jaar. Triple P programma: middenklasse ouder

16 Evaluatie Twinkeltje met zijn ontmoetingsmoment tijdens de opening en Spelenderwijs op woensdagna- middag. Ruilwinkel ( kinderkledij, uitzet)is gestart op 9 september 2015. Klantenbestand: 270 klanten Winkel is er voor iedereen. Wie niet kan ruilen krijgt een startbudget op de klantenkaart en kan onmiddellijke winkelen.

17 Evaluatie Recht op onderwijs: De Katrol: gouden sleutel om de deur van kwetsbare gezinnen te openen. “ Wij hebben iets voor de kinderen” wordt op termijn ook “ kunnen we nog met iets helpen” 2011-2015 : 142 ondersteuningsperiodes; 238 kinderen ( sommige gezinnen kregen extra onder- steuning)

18 Evaluatie Scholen zijn niet de sterkste toeleiders Leerlingenprofielen/school/ per gemeente leren ons dat er in alle scholen kwetsbare groepen aanwezig zijn, toch missen we nog scholen.

19 Evaluatie Recht op participatie Financiële drempel voor activiteiten van de vrije- tijdsdiensten, inschrijving bij de kunstacademies is weggenomen Niemand kent de MIA korting.

20 Evaluatie Recht op gezondheid Geestelijke gezondheid zit nog in taboesfeer ( bij alle leef- tijdsgroepen) CGZ Zuid Oost-Vlaanderen een antenne voor kinderen en jongeren in Zottegem Toeleiding loopt vooral via de CLB’s en recent ook meer via de huisartsen

21 Wat weten we nog uit cijfers? Geboortes in kansarme gezinnen Anderstaligheid op school 20092013 Niet Belgisch gezin1,36%4% Belgische gezin2,28%2,95% 2009/20102012/2013 Kleuteronderwijs3,50%6,10% Lager onderwijs1,90%3,80%

22 Acties 2015-2018 Recht op een veilige (t)huis Team K&G is uitgebreid met een gezinsonder- steuner voor de regio Herinvulling van de groepswerking Recht op onderwijs Taalkriebels (taal en spel tijdens schoolvakantie) Recht op gezondheid Zottegem gezonde stad IKKANDANI: schoolvoorstelling Te Gek

23 Van plan naar huis…. De partners van het kinderrechtenplan zijn de kernpartners van ons Huis van het Kind Er is al een samenwerking rond een gemeen- schappelijk verhaal Een “gelukkig toeval” maakt dat Kind en Gezin, (regiohuis en consultatie), kinderopvang, spelotheek, ontmoetingsruimte,Twinkeltje, Katrol) ook “samen wonen”

24


Download ppt "Van kinderrechtenplan tot Huis van het Kind Samen Huis van het Kind, Welzijnszorg Kempen Donderdag 23 juni 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google