De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INZETTEN OP ONDERWIJS EN ARBEIDSMARKT - BART BISSCHOPS STEUNPUNT ONDERWIJS.

Verwante presentaties


Presentatie over: "INZETTEN OP ONDERWIJS EN ARBEIDSMARKT - BART BISSCHOPS STEUNPUNT ONDERWIJS."— Transcript van de presentatie:

1 INZETTEN OP ONDERWIJS EN ARBEIDSMARKT - BART BISSCHOPS STEUNPUNT ONDERWIJS

2 Huidige situatie  Limburgse economische situatie (SALK)  Vlaamse, Belgische, Europese context en regelgeving  Limburg, uw partner  Budgettaire beperkingen Consequenties  Nood aan focus  Nood aan net- en sectoroverschrijdende dwarsverbanden  Nood aan efficiëntie ONDERWIJSBELEID IN DE PROVINCIE LIMBURG

3 Onderwijsbeleid in het provinciebestuur Limburg richt zich in eerste instantie op de maatschappelijk meest kwetsbare jongeren FOCUSDOELSTELLINGEN

4 Onderwijsbeleid in het provinciebestuur Limburg streeft naar een betere gekwalificeerde uitstroom FOCUSDOELSTELLINGEN

5 Vanuit de doelstellingen willen we streven naar:  Duurzaamheid  Verankering in bestaande systemen  Ruimte creëren voor LABO om kleinschalig, creatief en innovatief te werken FOCUSDOELSTELLINGEN

6 Afstemming onderwijs en arbeid Afstemming onderwijs en kansen/armoede SPEERPUNTEN STEUNPUNT ONDERWIJS Inzetten op taalvaardigheid in relatie tot de 2 speerpunten

7 SPEERPUNTEN STEUNPUNT ONDERWIJS SAMENWERKEN EN AFSTEMMEN Iedereen neemt een eigen rol en verantwoordelijkheid op, vanuit de eigen werking en het eigen netwerk Onderwijs versterken Afstemming onderwijs en arbeid Afstemming onderwijs en kansen/armoede

8 SPEERPUNTEN STEUNPUNT ONDERWIJS SAMENWERKEN EN AFSTEMMEN Studiekeuze Competenties Toegankelijkheid & welbevinden Onderwijs versterken Afstemming onderwijs en arbeid Afstemming onderwijs en kansen/armoede

9 SPEERPUNTEN STEUNPUNT ONDERWIJS COMPETENTIES & WELBEVINDEN Onderwijs versterken Afstemming onderwijs en arbeid Afstemming onderwijs en kansen/armoede

10 Cluster 1 – verzorging en huishouding  1.1 Voorbereidend zorgend handelen ter ondersteuning van de ADL  1.2 Uitvoering zorgend handelen  1.3 Nazorg zorgend handelen  1.4 Werktempo  1.5 Observeren  1.6 Veilig werken  1.7 Hygiënisch, ergonomisch, economisch, ecologisch werken  1. 8 Belevingsgericht werken  1.9 Zorg voor voeding  1.10 Organisatie van het huishoudelijk werk  1.11 Zorg voor kleding en linnen  1.12 Kleden van de zorgvrager  1.13 Zorg voor interieur en leefruimte Cluster 2 – Omgang met zorgvrager  2.1 Contact zoeken en leggen met de ZV/familie  2.2 Luisterbereidheid, inlevingsvermogen, empathie en privacy  2.3 Enthousiasme  2.4 Omgaan met moeilijk gedrag  2.5 Meedoen en begeleiden van activiteiten  2.6 Zelf voorbereiden en uitvoeren van activiteiten SPEERPUNTEN STEUNPUNT ONDERWIJS

11 STUDIEKEUZE Onderwijs versterken Afstemming onderwijs en arbeid Afstemming onderwijs en kansen/ armoede

12 SPEERPUNTEN STEUNPUNT ONDERWIJS TOEGANKELIJKHEID Onderwijs versterken Afstemming onderwijs en arbeid Afstemming onderwijs en kansen/armoede Aandacht voor de meest kwetsbare jongeren ondersteuning Regionaal Overlegplatform Leren en Werken – dank aan jongeren aanwezig vanuit het voortraject PROFO Maasmechelen

13 SPEERPUNTEN STEUNPUNT ONDERWIJS SAMENWERKEN EN AFSTEMMEN Onderwijs versterken Afstemming onderwijs en arbeid Afstemming onderwijs en kansen/armoede Iedereen neemt zijn eigen rol en verantwoordelijkheid op, vanuit de eigen werking en het eigen netwerk Lerend netwerk voor leerkrachten en studenten Meer kansen voor studenten binnen de lerarenopleiding Marc Hermans – PXL Education lerarenopleiding

14 SPEERPUNTEN STEUNPUNT ONDERWIJS SAMENWERKEN EN AFSTEMMEN Onderwijs versterken Afstemming onderwijs en arbeid Afstemming onderwijs en kansen/armoede Iedereen neemt zijn eigen rol en verantwoordelijkheid op, vanuit de eigen werking en het eigen netwerk Hogescholen aan het werk rond studiekeuze Eddy Exelmans – Departementshoofd KHLim lerarenopleiding BaSO Stef Van Bever – student KHLim lerarenopleiding BaSo

15 SPEERPUNTEN STEUNPUNT ONDERWIJS SAMENWERKEN EN AFSTEMMEN Onderwijs versterken Afstemming onderwijs en arbeid Afstemming onderwijs en kansen/armoede Iedereen neemt zijn eigen rol en verantwoordelijkheid op, vanuit de eigen werking en het eigen netwerk Netwerk Leerrecht Limburg – netoverschrijdend samenwerkingsverband tussen CLB’s Limburg en onderwijs, sectoren,.. Marijke Luykx – voorzitter Netwerk Leerrecht Limburg

16 SPEERPUNTEN STEUNPUNT ONDERWIJS SAMENWERKEN EN AFSTEMMEN Onderwijs versterken Afstemming onderwijs en arbeid Afstemming onderwijs en kansen/armoede Iedereen neemt zijn eigen rol en verantwoordelijkheid op, vanuit de eigen werking en het eigen netwerk Hoe dragen lokale besturen bij tot de versterking van onderwijs Mireille Theelen – Stad Hasselt, flankerend onderwijsbeleid

17  Pedagogische begeleiding  LOOA  RTC  VDAB  Sectoren  Lokale besturen  Kenniscentra, universiteiten, hogescholen  Huizen van het kind ... SAMENWERKEN & AFSTEMMEN MET ANDERE PARTNERS Samen komen tot 1 plan, rekening houdend met ieders eigen opdracht

18  Maatschappelijke uitdagingen zijn groot  Noodzaak om samen met en door het onderwijs te zoeken naar oplossingen (cfr. Onderwijsplatform op Limburgs niveau)  Noodzaak om samen te werken en af te stemmen met andere actoren en sectoren  Noodzaak aan een eigen prioriteitenkader van onderwijs, complementair en versterkend t.a.v. andere beleidsplannen (cfr. Het jeugdwerkloosheidsplan) SLOTBESCHOUWING


Download ppt "INZETTEN OP ONDERWIJS EN ARBEIDSMARKT - BART BISSCHOPS STEUNPUNT ONDERWIJS."

Verwante presentaties


Ads door Google