De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ONDERWIJSBELEID IN DE PROVINCIE LIMBURG

Verwante presentaties


Presentatie over: "ONDERWIJSBELEID IN DE PROVINCIE LIMBURG"— Transcript van de presentatie:

1 Inzetten op onderwijs en arbeidsmarkt - Bart Bisschops Steunpunt onderwijs

2 ONDERWIJSBELEID IN DE PROVINCIE LIMBURG
Huidige situatie Consequenties Limburgse economische situatie (SALK) Vlaamse, Belgische, Europese context en regelgeving Limburg, uw partner Budgettaire beperkingen Nood aan focus Nood aan net- en sectoroverschrijdende dwarsverbanden Nood aan efficiëntie

3 Focusdoelstellingen Onderwijsbeleid in het provinciebestuur Limburg richt zich in eerste instantie op de maatschappelijk meest kwetsbare jongeren

4 fOCUSDOELSTELLINGEN Onderwijsbeleid in het provinciebestuur Limburg streeft naar een betere gekwalificeerde uitstroom

5 FOCUSDOELstellingen Vanuit de doelstellingen willen we streven naar:
Duurzaamheid Verankering in bestaande systemen Ruimte creëren voor LABO om kleinschalig, creatief en innovatief te werken

6 Speerpunten Steunpunt onderwijs
Inzetten op taalvaardigheid in relatie tot de 2 speerpunten Afstemming onderwijs en arbeid Afstemming onderwijs en kansen/armoede

7 Speerpunten Steunpunt onderwijs
Afstemming onderwijs en arbeid Afstemming onderwijs en kansen/armoede SAMENWERKEN EN AFSTEMMEN Iedereen neemt een eigen rol en verantwoordelijkheid op, vanuit de eigen werking en het eigen netwerk Onderwijs versterken

8 Speerpunten Steunpunt onderwijs
Afstemming onderwijs en arbeid Afstemming onderwijs en kansen/armoede SAMENWERKEN EN AFSTEMMEN Studiekeuze Competenties Toegankelijkheid & welbevinden Onderwijs versterken

9 Speerpunten Steunpunt onderwijs
Afstemming onderwijs en arbeid Afstemming onderwijs en kansen/armoede COMPETENTIES & WELBEVINDEN Onderwijs versterken

10 Speerpunten steunpunt onderwijs
Cluster 1 – verzorging en huishouding Cluster 2 – Omgang met zorgvrager 2.1 Contact zoeken en leggen met de ZV/familie 2.2 Luisterbereidheid, inlevingsvermogen, empathie en privacy 2.3 Enthousiasme 2.4 Omgaan met moeilijk gedrag 2.5 Meedoen en begeleiden van activiteiten 2.6 Zelf voorbereiden en uitvoeren van activiteiten 1.1 Voorbereidend zorgend handelen ter ondersteuning van de ADL 1.2 Uitvoering zorgend handelen 1.3 Nazorg zorgend handelen 1.4 Werktempo 1.5 Observeren 1.6 Veilig werken 1.7 Hygiënisch, ergonomisch, economisch, ecologisch werken 1. 8 Belevingsgericht werken 1.9 Zorg voor voeding 1.10 Organisatie van het huishoudelijk werk 1.11 Zorg voor kleding en linnen 1.12 Kleden van de zorgvrager 1.13 Zorg voor interieur en leefruimte

11 Speerpunten Steunpunt onderwijs
STUDIEKEUZE Afstemming onderwijs en arbeid Afstemming onderwijs en kansen/ armoede Onderwijs versterken

12 Speerpunten Steunpunt onderwijs
Afstemming onderwijs en arbeid Afstemming onderwijs en kansen/armoede TOEGANKELIJKHEID Aandacht voor de meest kwetsbare jongeren ondersteuning Regionaal Overlegplatform Leren en Werken – dank aan jongeren aanwezig vanuit het voortraject PROFO Maasmechelen Onderwijs versterken

13 Speerpunten Steunpunt onderwijs
Afstemming onderwijs en arbeid SAMENWERKEN EN AFSTEMMEN Afstemming onderwijs en kansen/armoede Iedereen neemt zijn eigen rol en verantwoordelijkheid op, vanuit de eigen werking en het eigen netwerk Lerend netwerk voor leerkrachten en studenten Meer kansen voor studenten binnen de lerarenopleiding Marc Hermans – PXL Education lerarenopleiding Onderwijs versterken

14 Speerpunten Steunpunt onderwijs
Afstemming onderwijs en arbeid SAMENWERKEN EN AFSTEMMEN Afstemming onderwijs en kansen/armoede Iedereen neemt zijn eigen rol en verantwoordelijkheid op, vanuit de eigen werking en het eigen netwerk Hogescholen aan het werk rond studiekeuze Eddy Exelmans – Departementshoofd KHLim lerarenopleiding BaSO Stef Van Bever – student KHLim lerarenopleiding BaSo Onderwijs versterken

15 Speerpunten Steunpunt onderwijs
Afstemming onderwijs en arbeid Afstemming onderwijs en kansen/armoede SAMENWERKEN EN AFSTEMMEN Iedereen neemt zijn eigen rol en verantwoordelijkheid op, vanuit de eigen werking en het eigen netwerk Netwerk Leerrecht Limburg – netoverschrijdend samenwerkingsverband tussen CLB’s Limburg en onderwijs, sectoren, .. Marijke Luykx – voorzitter Netwerk Leerrecht Limburg Onderwijs versterken

16 Speerpunten Steunpunt onderwijs
Afstemming onderwijs en arbeid SAMENWERKEN EN AFSTEMMEN Afstemming onderwijs en kansen/armoede Iedereen neemt zijn eigen rol en verantwoordelijkheid op, vanuit de eigen werking en het eigen netwerk Hoe dragen lokale besturen bij tot de versterking van onderwijs Mireille Theelen – Stad Hasselt, flankerend onderwijsbeleid Onderwijs versterken

17 SAMENWERKEN & afstemmen met andere partners
Pedagogische begeleiding LOOA RTC VDAB Sectoren Lokale besturen Kenniscentra, universiteiten, hogescholen Huizen van het kind ... Samen komen tot 1 plan, rekening houdend met ieders eigen opdracht

18 SLOTBESCHOUWING Maatschappelijke uitdagingen zijn groot
Noodzaak om samen met en door het onderwijs te zoeken naar oplossingen (cfr. Onderwijsplatform op Limburgs niveau) Noodzaak om samen te werken en af te stemmen met andere actoren en sectoren Noodzaak aan een eigen prioriteitenkader van onderwijs, complementair en versterkend t.a.v. andere beleidsplannen (cfr. Het jeugdwerkloosheidsplan)


Download ppt "ONDERWIJSBELEID IN DE PROVINCIE LIMBURG"

Verwante presentaties


Ads door Google