De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Burgerkracht begint bij taal

Verwante presentaties


Presentatie over: "Burgerkracht begint bij taal"— Transcript van de presentatie:

1 Burgerkracht begint bij taal
20 juni

2 Opzet workshop Wat kunt u vanmiddag verwachten?
Interactief: Meedoen in de samenleving is… Activiteiten ter bevordering van taalvaardigheid Welke kennis is daarvoor nodig: Enkele feiten en cijfers over taalverwerving & hoe verloopt taalverwerving Hoe kunnen we ons gezamenlijk inzetten: welke verbanden met andere partijen in de samenleving moeten gecreëerd worden? Krachtenveldanalyse Dit zijn de 5 elementen in de workshop, die we interactief met de deelnemers onder de loep willen nemen. Er is geen agenda, maar uit deze onderdelen hebben wij dit uur opgebouwd. Aan het einde van deze workshop weet u meer over het belang van taalverwerving voor de participatie in de samenleving. Ook vertellen wij u graag over het proces hiervan, en de partijen die daarbij een belangrijke rol spelen.

3 Wat komt er bij kijken om mee te kunnen doen in de samenleving?
Wat is typisch Nederlands? Basisvaardigheden zijn… Een leefbare samenleving is…. In onze samenleving doe je écht mee als je… Petra: Op 4 grote flaps aan de muur: Wat is typisch Nederlands? Basisvaardigheden zijn… Een leefbare samenleving is…. In onze samenleving doe je écht mee als je Mensen lopen rond en schrijven met dikke stift hun opmerkingen op. Na 8 minuten ongeveer even korte blik op de papieren, wat valt op?

4 Taal is de toegangskaart tot de Nederlandse samenleving.
De en Vluchteling Taal is de toegangskaart tot de Nederlandse samenleving. Karien: Het begint bij taal Wij geloven dat de essentie van een leefbare samenleving is dat burgers kunnen meedoen in de samenleving. We zijn ervan overtuigd dat goed geïnformeerd zijn, beschikken over basisvaardigheden essentieel zijn om verbinding te zijn én te blijven met de samenleving.  Om zelfstandig te kunnen functioneren in de maatschappij moet je goed kunnen lezen, schrijven, rekenen en ook digitaal je weg weten. Toch zijn deze basisvaardigheden geen vanzelfsprekendheid voor een groot deel van de bevolking. Verschillende lokale en regionale instellingen op gebied van onderwijs, werk, zorg en welzijn werken samen aan (digitale) geletterdheid. Doel: beter kunnen meedoen door mensen en kennis te verbinden. Dat geldt ook voor vluchtelingen. Taal en inburgering zijn hiervoor de sleutel tot integratie, zo bevestigde minister Asscher de afgelopen maanden keer op keer in de media.

5 Alexander Pechtold, fractievoorzitter D66
19/06/16, 13:48  − bron: ANP Elke dag dat een vluchteling hier in Nederland op zijn handen moet zitten, is een verloren dag. Alexander Pechtold, fractievoorzitter D66 Het kabinet moet 75 miljoen euro vrijmaken om asielzoekers snel de Nederlandse taal te laten leren. D66-leider Alexander Pechtold pleitte daar zondag voor in het televisieprogramma Buitenhof. Tijdens het debat over de Voorjaarsnota komt Pechtold binnenkort opnieuw met een voorstel om vanaf de eerste dag taalles te regelen. Hij doet dat omdat een eerdere oproep hiervoor van een meerderheid in de Tweede Kamer volgens hem geen resultaat had. Een vluchteling kan nu gemiddeld pas na negen maanden beginnen met taalles als de officiële asielprocedure begint. Pechtold vindt dat zo kostbare tijd verloren gaat en ziet het liefst dat mensen vanaf de eerste dag dat zij in Nederland zijn de taal leren.

6 Taalverwerving – studievaardigheden – motoriek – klank-teken koppeling – huiswerk – zelfstandig werken in de klas – leerstrategieën

7 Inburgerings-examen Spreekvaardigheid Luistervaardigheid
Leesvaardigheid Schrijfvaardigheid Kennis van de Nederlandse Maatschappij Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt

8 Voorbeeld opgave inburgeringsexamen: Afspraak tandarts
U hebt een afspraak bij de tandarts. De afspraak is volgende week woensdag om uur. U wilt de afspraak afzeggen. U schrijft een aan de tandarts. U schrijft wanneer de afspraak was. U zegt de afspraak af. U legt ook uit waarom u de afspraak afzegt. Schrijf de .

9 Meedoen in de samenleving
Gezamenlijke opdracht Gezamenlijke ambitie Gezamenlijke inzet Gezamenlijke kracht Karien: Hoe kunnen we ons gezamenlijk inzetten Karien Gemeentelijke opdracht: extra maatschappelijke begeleiding bieden, participatieverklaring tekenen, hogerop de participatieladder (toeleiding naar werk) Gezamenlijk belang/ambitie/doel: iedereen doet mee in de samenleving! Inburgeren/integreren (tweezijdig proces!!!) Beheersing Nederlandse taal - en omgaan digitale overheid Bekend maken met NL’se voorzieningen In gesprek over NL’se normen, waarden, samenleving In contact met stads/dorpsgenoten; liefst structureel en rondom positieve activiteit Gezamenlijke kracht: Een groot netwerk/bestand vrijwilligers. Vrijwillige inzet. Vrijwilligers Breed aanbod aan projecten/activiteiten Op provinciaal en landelijk niveau zoeken we elkaar op. VNG/VOB bijeenkomst verwijzing, vandaag Prov GLD ism VWON.

10 Karien: Concretisering door een aantal voorbeeldprojecten van alle drie de organisaties te noemen aan de hand van de foto’s.

11 Krachtenveld/stakeholderanalyse
Plenair: -Petra Gezamenlijk maken van een krachtenveldanalyse. In deze analyse worden alle actoren (groepen en personen) in beeld gebracht , inclusief hun belangen, hun invloed, hun mening over dit onderwerp en hoe belangrijk zij zijn voor het welslagen van het project. Een krachtenveldanalyse geeft inzicht in de positie van partijen en hun belang bij bepaalde uitkomsten. Een krachtenveldanalyse begint bij het inventariseren van de relevante spelers. Vervolgens vindt een positiebepaling plaats op basis van de invloed die bepaalde spelers hebben en wat hun belangen zijn. Daarna wordt ingeschat hoe de actoren zich op zullen stellen.

12 Burgerkracht begint bij taal: Wie zijn hier de belangrijkste spelers?
Een krachtenveldanalyse is nooit af. Het is een beeld van de werkelijkheid. Burgerkracht begint bij taal: Wie zijn hier de belangrijkste spelers? Bepaal per speler wat de rol is & basishouding tov het project Teken een grote cirkel en geef elke speler een plek in het krachtenveld Zet spelers die logisch bij elkaar horen vlak bij elkaar De plaats in de cirkel wordt bepaald door: - Betrokkenheid - Invloed Plenaire oefening

13 Bedankt voor de samenwerking zover!
Afsluiten: bedanken, wijzen op handouts, visitekaartjes, nasturen ppt u en 14.45u


Download ppt "Burgerkracht begint bij taal"

Verwante presentaties


Ads door Google