De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Preventieve woonbegeleiding De praktijk vanuit OCMW Ravels.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Preventieve woonbegeleiding De praktijk vanuit OCMW Ravels."— Transcript van de presentatie:

1 Preventieve woonbegeleiding De praktijk vanuit OCMW Ravels

2 1. Stappenplan UITGANGSPUNT actieve hulpverlening: met hulpaanbod naar cliënt toegaan (brieven te moeilijk, onvoldoende bereik) een directe persoonlijke aanpak- mensen rechtstreeks aanspreken  naar buiten trekken, er zijn op de plaats waar hun leven zich afspeelt

3 BEMOEIZORG: = ‘ bemoeien met zorg’  cliënt stapt niet op eigen initiatief naar hulpverlening  Verantwoordelijkheid van de hulpverlening om bij te dragen op moment dat men er zelf niet in slaagt steun te organiseren  Respect voor eigenheid, verantwoordelijkheden

4 2. Aanpak Algemene aanpak: vanaf de moment dat er signalen binnenkomen dat er problemen zijn, schiet de sociale dienst in actie volgens stappenplan Stappenplan is hulpmiddel/leidraad- geen kant en klaar ontwerp waarvan niet kan worden afgeweken Nood aan flexibiliteit en maatzorg (nieuw dossier of gekend dossier), maar ook een zekere systematiek in aanpak (niet zomaar wat doen) Gedragen door de sociale dienst Rol OCMW: ondersteunende en bemiddelende rol tussen huurder en verhuurder  bruggen slaan  neutrale, onafhankelijke partij

5 Constructie stappenplan Stappenplan is opgedeeld in vijf werkdagen Doel: intensieve begeleiding van huurders bij wie een uithuiszetting dreigt ten gevolge van gebrekkige woonvaardigheden Poetsdiensten, OCMW-budgetbeheer,…

6 Werkdag 1 STAP 1: OCMW ontvangt één van de volgende berichten: -SHM of SVK: melding huurachterstal -Verzoekschrift tot uithuiszetting opgesteld door jurist OCMW (verhuurder geeft toestemming om sociale dienst hiervan op de hoogte te brengen -Kopie vordering uithuiszetting STAP 2: Diezelfde werkdag zoeken we telefonisch contact

7 Werkdag 2 en 3 A. Telefonisch contact is geslaagd, dit wil zeggen dat je persoon hebt kunnen spreken:  Reden van contact toelichten  Bezorgdheid tonen: situatie bespreken bij hen thuis (leert je veel over hoe situatie ervoor staat) Optie 1: aanvaarden hulp: afspraak maken bij cliënt thuis (werkdag 2 of 3) Optie 2: weigeren hulp: er wordt onaangekondigd op huisbezoek gegaan (werkdag 2 of 3)

8 Werkdag 2 en 3 B.Telefonisch contact niet geslaagd, dit wil zeggen dat je persoon niet hebt kunnen spreken: -Werkdag 2 voor 12 uur: proberen telefonisch contact te leggen -Indien dit niet lukt: diezelfde werkdag 2 of werkdag 3 onaangekondigd op huisbezoek gaan VOORKEUR: zo snel mogelijk

9 Werkdag 2 of 3 STAP 3: ter plaatse, wanneer men geen telefonische aansluiting heeft kunnen maken of weigering hulp A: DEUR OPEN: Uitleggen dat je van OCMW bent -Hebben ze idee waarvoor je komt? -Zeggen dat je je bezighoudt met voorkomen uithuiszetting en vragen of je binnen mag komen

10 Werkdag 2 of 3 Optie 1: Je mag niet binnenkomen Optie 2: er is niemand thuis of de deur wordt niet geopend  Handgeschreven briefje in de bus (officiële brieven schrikken vaak af- drempel kan zo lager zijn om contact op te nemen of om OCMW een volgende keer wel binnen te laten)  Inhoud: contactgegevens en vraag om spoedig contact op te nemen met OCMW + samen nadenken over mogelijke oplossingen + boodschap dat je terug langskomt  Folder bussen met info over dreigende uithuiszetting

11 Werkdag 4 Men geeft cliënt de ruimte om contact op te nemen met het OCMW Indien er geen respons is dan wordt er op werkdag 5 een onaangekondigd huisbezoek gedaan

12 Werkdag 5 Er wordt een laatste keer geprobeerd om voorbij de deur te gaan Optie 1: men doet open maar mag niet binnenkomen Optie 2: deur niet open Handgeschreven briefje in de bus dat je geen verdere stappen meer onderneemt + boodschap geven dat men ten alle tijden beroep kan doen op OCMW als men dit wenst De deur op een kier zetten

13 Inhoud van de contacten Aanpassen aan de cliëntsituatie, woonbegeleiding is dynamisch gegeven Verschillend naargelang de moment waarop gesignaleerd wordt in de probleemwording 1.Voor de procedure gerechtelijke uithuiszetting 2.Gerechtelijke procedure gestart 3.Eindvonnis uithuiszetting

14 1. Voor de gerechtelijke procedure uithuiszetting A. Informeren, adviseren, bewustmaking: -Niet-betaling van de huur kan ervoor zorgen dat je zeer snel in grote problemen kan komen - polsen naar verwachtingen -Folder achterlaten over dreigende uithuiszetting  Men gaat niet in op hulpverlengingsaanbod: we wijzen op gevolgen + mogelijkheid om steeds OCMW te contacteren  Men gaat wel in op hulpverlengingsaanbod  zie B

15 1. Voor de gerechtelijke procedure uithuiszetting B. Men gaat in op hulpverlengingsaanbod : We gaan de situatie verkennen en hebben aandacht voor noden en behoeften van de huurders

16 1. Voor de gerechtelijke procedure uithuiszetting C. Uitwerken van een stappenplan met prioritaire acties: -Bemiddelen bij de verhuurder bv. aftoetsen binnen welke termijn een voorstel gedaan kan worden om tot een oplossing te komen -Sociaal-financieel onderzoek en mogelijkheid tot aanvullende steun:  Tussenkomst in energiefactuur waardoor er meer ruimte is voor betaling huur(achterstal)  Huurtoelage  Budgetbegeleiding, budgetbeheer, schuldhulpverlening  Doorverwijzen naar andere diensten: bv. poetsdienst,…

17 2. Gerechtelijke procedure gestart Dit is wanneer er een kopie van vordering uithuiszetting binnenkomt in OCMW  Mensen sensibiliseren om naar zitting te gaan (eventueel ondersteuning bieden tijdens zitting)

18 3. Eindvonnis uithuiszetting aanraden aan huurder om woning zelf te verlaten- zo kan men kosten van uitdrijving vermijden Inschrijving bij SVK of SHM Ondersteuning bieden in zoektocht naar woning op de privé-markt


Download ppt "Preventieve woonbegeleiding De praktijk vanuit OCMW Ravels."

Verwante presentaties


Ads door Google