De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Belangrijkste resultaten van de transversale benadering Prof. em. J.-J.Detraux Onderzoeks- en opleidingscentrum rond het buitengewoon onderwijs Université.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Belangrijkste resultaten van de transversale benadering Prof. em. J.-J.Detraux Onderzoeks- en opleidingscentrum rond het buitengewoon onderwijs Université."— Transcript van de presentatie:

1 Belangrijkste resultaten van de transversale benadering Prof. em. J.-J.Detraux Onderzoeks- en opleidingscentrum rond het buitengewoon onderwijs Université Libre de Bruxelles

2 Welke verwachtingen hebben de deelnemers… …een betere kwaliteit van leven door: -Aanpassingen -Meer handelingsvrijheid -Beter beschikbare informatie -Gelijke behandeling in alle aspecten van het sociale leven

3 « Redelijke » aanpassingen, ja maar Concept moet verder verduidelijkt worden Weinig duidelijkheid over welke criteria recht geven op welke aanpassing Het duurt lang om materiaal te bekomen Veel factoren hebben een invloed op het bekomen en het beschikbaar stellen van redelijke aanpassingen

4 Meer vrijheid om naar eigen inzicht te handelen, ja maar… Voor veel personen met een handicap blijft het moeilijk om zelf beslissingen te nemen over zichzelf, door familiale druk, druk van dienstverleners, weinig flexibiliteit, … en vanuit gevoelens van eenzaamheid

5 Beschikken over informatie en advies, ja maar… Een gebrek aan informatie binnen 4 domeinen (rechten, ondersteuningsmaatregelen, handicapdiagnostiek en het aanbod aan activiteiten) leiden tot moeheid

6 Verwachtingen van personen met een handicap De deelnemers hebben zich hierover zeer genuanceerd uitgelaten, en hebben nagedacht over hun eigen rol en verantwoordelijkheden in het uitwerken van oplossingen Ze uiten verwachtingen naar: -Statelijke actoren -Verschillende adviesraden en experten -Verenigingen voor personen met een handicap -Personen met een handicap zelf

7 Verwachtingen naar statelijke actoren Ondersteuning herdenken, niet in termen van zorg, therapiën of diverse ondersteuningsmaatregelen, maar wel in termen, van behoeften van iedere persoon Het idee van « persoonlijke assistentie » herdenken Meer in het werk stellen om administraties beter te laten samenwerken Zorgen voor duidelijke en leesbare info Het VN-verdrag in praktijk omzetten door ervoor te zorgen dat de erin verwoorde principes passend in de realiteit worden omgezet

8 Verwachtingen naar de diverse adviesraden en experten Meer personen met een handicap toelaten in deze adviesraden Deelname verzekeren in beslissingen van verschillende beleidsniveaus (regionale, provinciale en gemeentelijke) en de opvolging hiervan verzekeren

9 Verwachtingen naar verenigingen van personen met een handicap Verder de rol van informatie- en adviesverstrekking en rechtsbescherming opnemen maar dan meer op pro-actieve en offensieve wijze Verenigingen uitbouwen die handicap meer transversaal benaderen en hierbij het sociaal model van handicap verdedigen (deze verenigingen richten zich best niet op een type handicap)

10 Verwachtingen naar personen met een handicap zelf Teveel personen met een handicap leven geïsoleerd: deze mensen moeten meer in de maatschappij integreren en zo leren anticiperen op moeilijke situaties Personen met een handicap moeten meer zelf inspanningen leveren en niet verwachten dat alles hen op een « dienblad » wordt aangereikt

11 Wegen om vooruit te komen… Veel voorstellen! Er is nood aan meer informatie en sensibilisering van het grote publiek, professionelen en personen met een handicap Er is nood aan meer flexibiliteit en stappen voorwaarts om beter de behoeften van personen met een handicap in rekening te brengen Er is nood aan een beter gebruik van de (sociale) media Er is nood aan een betere betokkenheid van personen met een handicap in procedures en beslissingen die hen betreffen

12 Daarom… Deelnemers erkennen dat er reeds veel vooruitgang is geboekt Maar personen met een handicap moeten meer voor zichzelf opkomen en hun plaats in de maatschappij opnemen In de toekomst moet er meer gedacht worden vanuit de ideeën van levensplanning, waarbij de persoon met handicap en zijn omgeving reeds van op jonge leeftijd doordrongen wordt van de gedachte dat het mogelijk is een actievere sociale rol op te nemen

13 Daarom… We moeten ophouden behoeften van de personen te verwarren met diagnostiek en het type handicap er is dringend nood aan werkbare methodieken om behoeften dynamisch in kaart te brengen binnen een logica van onderhandeling


Download ppt "Belangrijkste resultaten van de transversale benadering Prof. em. J.-J.Detraux Onderzoeks- en opleidingscentrum rond het buitengewoon onderwijs Université."

Verwante presentaties


Ads door Google