De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Brug Nieuwkoop 29 mei 2016 Gert Visscher. " Ze loven God en staan in de gunst bij het hele volk."

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Brug Nieuwkoop 29 mei 2016 Gert Visscher. " Ze loven God en staan in de gunst bij het hele volk.""— Transcript van de presentatie:

1 De Brug Nieuwkoop 29 mei 2016 Gert Visscher

2 " Ze loven God en staan in de gunst bij het hele volk."

3 Jezus houdt veel van de mensen die in deze wereld bij hem horen. En Hij blijft van hen houden, tot het allerlaatste moment. (BGT) En zijn liefde zal voor hen tot het uiterste gaan (NBV) Joh. 13:1 (in tt tijd)

4 14 Ik ben jullie Heer en jullie meester, en toch heb Ik jullie voeten gewassen. Daarom moeten jullie ook elkaars voeten wassen. 15 Ik heb jullie het goede voorbeeld gegeven. Wat Ik voor jullie gedaan heb, dat moeten jullie ook voor elkaar doen. - Joh. 13

5 34 Ik geef jullie een nieuwe regel: Houd van elkaar. Jullie moeten net zo van elkaar houden als Ik van jullie gehouden heb. 35 Dan zal iedereen kunnen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.’ – Joh. 13

6 7 Als jullie Mij kennen, zullen jullie ook mijn Vader kennen. Ja, jullie kennen Hem al, want jullie hebben Hem gezien.’ – Joh. 14

7 20 Dan zullen jullie begrijpen dat de Vader in Mij aanwezig is. En dat Ik in jullie aanwezig ben en jullie in Mij. 26 Als Ik bij de Vader ben, zal Ik de heilige Geest naar jullie toe sturen. Hij zal jullie helper zijn, die bij de Vader vandaan komt.

8 Hij zal aan jullie de waarheid over Mij bekendmaken. 27 Dan kunnen jullie aan iedereen vertellen wie Ik echt ben. – Joh. 15

9 "Ze loven God en staan in de gunst bij het hele volk." Het leven van de eerste gemeente 43 De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag. 44 Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. 45 Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. – Hand. 2

10 "Ze loven God en staan in de gunst bij het hele volk." 46 Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. 47 Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden. Handelingen 2:43-47

11 "Ze loven God en staan in de gunst bij het hele volk." χάρις - cháris: favor, gunst Zich verheugen! Genade, die vreugde, plezier en dankbaarheid teweeg brengt, die vervulling geeft.

12 "Ze loven God en staan in de gunst bij het hele volk." Charis wordt gegeven zonder dat er iets wordt terug verwacht! Het (enige) motief: de genade en liefde, de overvloed en de welwillendheid van de gever.

13 "Ze loven God en staan in de gunst bij het hele volk." 3 Zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken wat nodig is voor een vroom leven, door de kennis van (aan) Hem die ons geroepen heeft door zijn majesteit en wonderbaarlijke kracht.

14 Het is belangrijk dat we Hem steeds beter leren kennen. Want dán kan Hij ons door zijn goddelijke kracht ook steeds meer helpen. Hij zal ons dan alles kunnen geven wat we nodig hebben om te leven zoals Hij het wil en om Hem te dienen. (Basisbijbel)

15 "Ze loven God en staan in de gunst bij het hele volk." 4 Hiermee zijn ons kostbare, rijke beloften gedaan, opdat u zou ontkomen aan het verderf dat de wereld beheerst als gevolg van de begeerte, en opdat u deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. 2 Petrus 1

16 "Ze loven God en staan in de gunst bij het hele volk." 5 Span daarom al uw krachten ………………………………………………….. ………………………………………………….. met liefde voor allen 2 Petrus 1

17 "Ze loven God en staan in de gunst bij het hele volk." 34 Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. 35 Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.’ Johannes 13


Download ppt "De Brug Nieuwkoop 29 mei 2016 Gert Visscher. " Ze loven God en staan in de gunst bij het hele volk.""

Verwante presentaties


Ads door Google