De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 25 HC Franeker 17 oktober 2010

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 25 HC Franeker 17 oktober 2010"— Transcript van de presentatie:

1 Zondag 25 HC Franeker 17 oktober 2010
Thema: Hoe word je een gelovige? Welkom in de kerk Zondag 25 HC Franeker 17 oktober 2010

2

3 Hoe word je een gelovige?
Zondag 25 HC Franeker 17 oktober 2010

4 Dat heb ik niet, hoe krijg je dat?
‘Ik heb dat niet’ ‘Vroeger…; maar nu …’ ‘Eerst de boel in mijn leven op de rails, dan ga ik over God nadenken’ ‘Ik kan jou dat niet geven’

5 Hoe word je een christen? Hoe helpen wij elkaar om te geloven?

6 Handelingen 2,43-47 Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend. Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed. De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag. Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk.

7 Handelingen 2,43-47 Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden.

8 1. De Heer, de Geest Handelingen 2,47: De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden. Handelingen 9,4: Hij viel op de grond en hoorde een stem tegen hem zeggen: ‘Saul, Saul, waarom vervolg je mij?’ Handelingen 16,14: Een van onze toehoorsters was een vrouw uit Tyatira die in purperstoffen handelde; ze heette Lydia en vereerde God. De Heer opende haar hart voor de woorden van Paulus.

9 1. De Heer, de Geest God is gelukkig groter dan onze onmacht
Maar wat zullen wij dan?

10 2. Laat jezelf het evangelie verkondigen
Handelingen 2,41.42 Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend. Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen …

11 2. Laat jezelf het evangelie verkondigen
Evangelie - goed nieuws: Gods rijk is door Jezus Christus open voor ieder die wil Waar gaat dat evangelie over? Wat heeft het jou persoonlijk te zeggen? Niet afwachten maar actief op zoek gaan Geloof: reactie op het evangelie – ‘ja ik wil!’

12 3. Doop, avondmaal: het is voor mij
Handelingen 2,41.46: Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; … Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde.

13 3. Doop, avondmaal: het is voor mij
Doop: Gods belofte aan mij Avondmaal: ik eet brood, ik drink wijn, Christus komt in mij Vier het zo dat het binnenkomt Doen wij dat? Oefen jezelf: Kijk terug op je doop Richt je bewust op één aspect van het avondmaal

14 Evangelie, doop, avondmaal: daar omheen staat een gemeente

15 4. Gemeenschap van christenen: daar gebeurt het
Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed. … Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. … Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden.

16 4. Gemeenschap van christenen: daar gebeurt het
Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed. … Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. … Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden.

17 4. Gemeenschap van christenen: daar gebeurt het
Zoek andere christenen op (vrienden, kring, gemeente) Denk daar samen na over wat het goede nieuws jou te zeggen heeft Laat je door hen versterken in jouw geloof Versterk hen in hun geloof Neem vrienden mee (of kan dat niet?)

18 5. Gemeenschap van christenen: geen obstakel maar middel
1 Petrus 2,11-15: … ik vraag u dringend niet toe te geven aan zelfzuchtige verlangens, die uw ziel in gevaar brengen. Leid te midden van de ongelovigen een goed leven, opdat zij die u nu voor misdadigers uitmaken, door uw goede daden tot inzicht komen en God eer bewijzen op de dag waarop hij komt rechtspreken. 13 Erken omwille van de Heer het gezag van de bestuurders die door de mensen zijn aangesteld: … God wil namelijk dat u door het goede te doen onwetende dwazen de mond snoert.

19 5. Gemeenschap van christenen: geen obstakel maar middel
1 Petrus 3,1-2: Voor u, vrouwen, geldt hetzelfde: erken het gezag van uw man. Dan zullen mannen die weigeren Gods boodschap te aanvaarden daarvoor gewonnen worden door het gedrag van hun vrouw, zonder dat zij iets hoeft te zeggen, 2 omdat ze zien hoe zuiver u leeft uit ontzag voor God.

20 5. Gemeenschap van christenen: geen obstakel maar middel
Sta anderen niet in de weg om te geloven Wees bruikbaar voor God - gebedspunt! Zodat anderen gaan geloven mee dankzij jou

21 6. Meedoen als middel tot geloofsgroei
1 Johannes 4: 11 Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar liefhebben. 12 Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden. 13 Dat wij in hem blijven en hij in ons, weten we doordat hij ons heeft laten delen in zijn Geest. … 15 Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is, blijft God in hem en blijft hij in God.16 Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem.

22 6. Meedoen als middel tot geloofsgroei
Het hoort bij elkaar en versterkt elkaar: Elkaar liefhebben In de liefde blijven In God blijven Heb lief en blijf in God!

23 Hoe word je een christen? Hoe helpen wij elkaar om te geloven?

24 Conclusie God geeft geloof
Betrek het evangelie op jezelf – verkondiging, doop, avondmaal Zoek dat op, neem anderen mee: gemeenschap van christenen Leef zo in gemeenschap dat je het evangelie ondersteunt, niet afbreekt In gemeenschap groeit het geloof

25


Download ppt "Zondag 25 HC Franeker 17 oktober 2010"

Verwante presentaties


Ads door Google