De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INCAH Infrastructure Networks Climate Adaptation in Hotspots.

Verwante presentaties


Presentatie over: "INCAH Infrastructure Networks Climate Adaptation in Hotspots."— Transcript van de presentatie:

1 INCAH Infrastructure Networks Climate Adaptation in Hotspots

2 INCAH: Casus Rotterdam Noord Schie Noord A13 Doenkade Achterdijk Jasonweg

3 INCAH: Locatie A13 WO

4 Maatvoering A13: -0,70 m NAP Parallelweg:-1,90 m NAP Maaiveld:-2,00 m NAP Waterbodem:-4,40 m NAP Polderpeil: -2,75 m NAP Waterpeil: -2,75 m NAP WO

5 INCAH: A13 – Water naast de weg W O

6 INCAH: Locatie A13 – Stat. Model Condities (verzadigde bodem) Grondwater onder weg: 0,50 m (-1,20 m NAP) Slootpeilen: -2,75 m NAP Verkeersbelasting: 13 kN/m 2 WO

7 INCAH: Locatie A13 – Dyn. Model WO

8 INCAH: Locatie A13 - grondwater PB-01 (LB) PB-05 (RB) PF-04 (LO) PB-08 (RO) W O

9 INCAH: Locatie A13 – Safety Factor Met verkeer Zonder verkeer

10 INCAH: Locatie Doenkade – Dyn Model

11 INCAH: Overzicht Safety Factors LocatieSteady [-] Steady WC [-] Dyn Ini [-] Dyn Min [-] T(min) [d] A13-A1.160.931.0651.04412 à 20 Doenkade-B1.170.911.191.05217.5 Jasonweg-D1.191.081.1761.02417.7 Achterdijk-E1.821.421.7771.6452.0 Schiekade-A1.150.701.1791.307716 à 20

12 INCAH: Parametergevoeligheid Verandering van de stabiliteit door: Duur van de overstroming (-) Extreme grondwaterstijghoogte in het Pleistoceen (+0,5 m) (-) Sneller verzadigd raken wegcunet afhankelijk van doorlatendheid cunet (+/-) Slechte ontwatering van het cunet / talud (-) Verkeersbelasting (-)

13 INCAH: Gebiedskarakterisering Stabiliteitsproblematiek vooral gekoppeld aan voorkomen van organische afzettingen (veen). In principe zijn de wegen robuust omdat grondlichamen, cunet, grondverbetering en taluds zijn gedimensioneerd op basis van de lokale bodemopbouw. Gebiedsbenadering met uniform wegprofiel is niet zinvol omdat lokale details in ontwerp robuustheid bepalen.

14 INCAH: Weg als tijdelijke kering Weg als tijdelijke waterkering Vereiste hoogte: hogere weg geeft meer belasting, waardoor stabiliteit afneemt. Risico op afschuiven: lengte het talud, helling van het talud, opbouw van de ondergrond. Lekkage door de weg: beperkt tot stroming door het cunet, relatieve bijdrage gering: enkele m 3 /m 1 d. Draagkracht bij verzadigde weg wordt door geringe mate beïnvloed door waterspanningen, fundatie en verharding zorgen voor verdeling belasting. Overslagbestendigheid is door de korte duur van de belasting waarschijnlijk geen groot risico.

15 Duiker Onderdoorgang Parallelweg INCAH: Weg als tijdelijke waterkering?

16 INCAH: Conclusies model Kwetsbaarheid afhankelijk van lokale omstandigheden. Kwetsbaarheid betreft met name stabiliteit bij ontwateren van het gebied. Dynamische modellering geeft nauwkeuriger, gunstiger beeld van de robuustheid van de constructie.

17 INCAH: Conclusies Rotterdam Noord Weginfrastructuur in Rotterdam Noord is voor de beschouwde locaties en belastingen relatief ongevoelig wat betreft effecten vanuit de ondergrond. Alleen bij te snel ontwateren wordt instabiliteit voorzien en Mogelijk risico van uitspoelen bij onderdoorgangen. Veiligheidsfactoren (te) laag, mede door conservatieve aannamen in modelberekeningen. Weginfrastructuur als tijdelijke waterkering: Vraagt om aanvullende berekeningen met nauwkeuriger bepaalde bodemparameters. Vraagt om maatregelen bij onderdoorgangen. Vraagt om afweging bij compartimentering. Als de A13 het achterland moet beschermen, dan zou een wegverhoging met circa 0,4 m tot NAP -0,3 m voorkomen dat dat bij een bezwijken van de Schie het water over de weg stroomt.


Download ppt "INCAH Infrastructure Networks Climate Adaptation in Hotspots."

Verwante presentaties


Ads door Google