De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een krachtige leeromgeving… Omdat we geneigd zijn te blijven doen wat we altijd al deden en omdat we fouten maken het liefst vermijden en ‘het weten’ fijner.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een krachtige leeromgeving… Omdat we geneigd zijn te blijven doen wat we altijd al deden en omdat we fouten maken het liefst vermijden en ‘het weten’ fijner."— Transcript van de presentatie:

1 Een krachtige leeromgeving… Omdat we geneigd zijn te blijven doen wat we altijd al deden en omdat we fouten maken het liefst vermijden en ‘het weten’ fijner voelt dan het ‘niet weten’, terwijl ‘niet weten’ een krachtige bron van leren is…

2 Het creëren van een krachtige leeromgeving Teammiddag niveau 3 26 januari 2016 Pedagogiek - HAN Lisa van den Heuvel

3 Een krachtige leeromgeving… Complexe vraagstukken en de kennissamenleving maken ‘een leven lang leren’ noodzakelijk; Het leren leren wordt daarmee belangrijker; Nodigt uit tot burgerschap; Bevordert diversiteit in leren en werken Bestaat uit ervaringsleren, formeel leren (kennis), informeel leren en actieleren.

4 Wanneer heb jij van het leren genoten? Schrijf voor jezelf één ervaring (meer mag ook) op waarin jij met studenten, lerend aan het genieten was. Post it: Heel kort situatieschets Wie leerden er? Wat heb je als waardevol ervaren? Wissel met elkaar je ervaringen uit…. Kom tot één gezamenlijke omschrijving van het ‘krachtige appèl’ of de ‘krachtige kern’ van jullie ervaringen.

5 Leren op verschillende niveaus

6 Individu, gemeenschap en omgeving Het lerende individu heeft een rol en taak in het grotere geheel en een leerwens! De lerende gemeenschap heeft een gezamenlijke ambitie, dit geeft haar bestaansrecht en is de motor van het collectieve leren. De lerende omgeving stelt vragen, is nieuwsgierig en biedt leermogelijkheden aan (lerende organisatie, organisaties/ praktijk met een probleem/vraagstuk).

7 De kern van krachtig… Je voelt je niet zo maar Als een vis in het water…

8 Krachtige leeromgeving Gevarieerd leren = combineren schools leren en werkplekleren Ervaringen opdoen als basis voor het leren (ervaringsleren) Actuele kennis aanbieden, en de leerresultaten ook toetsen zodat studiepunten geborgd zijn (formeel leren) Vrije ruimte creëren waarin relaties en netwerken opgebouwd kunnen worden (informeel leren) Ondernemen van gerichte acties om individuele én collectieve (leer)doelen te realiseren (actieleren)

9 Studenten, opdrachtgevers (praktijk) en docenten waarderen vooral… 1. Gelijkwaardigheid, oprechte interesse, het krijgen van erkenning. 2. De diversiteit. Dit ervaart men als complementair en verrijkend. Vooral door de kennismaking met elkaars perspectieven. 3. Het gezamenlijk en regelmatig delen van kennis. De ‘gestructureerde’ evaluaties en dialogen bevorderen reflectie, wederzijds begrip en zelfkennis. 4. Voor veel betrokkenen is het belangrijk en motiverend om tot het leren te worden uitgenodigd!

10 Vervolg: wat wordt gewaardeerd 5. Alle betrokkenen ervaren de meerwaarde van echte opdrachten. 6. Studenten, docenten en opdrachtgevers zijn blij met de verbindingen die tot stand zijn gebracht. 7. Het samen, met elkaar leren, is anders dan leren om persoonlijke resultaten te bereiken. Het sociale leerproces wordt regelmatig genoemd als ‘waardevolle leeropbrengst’.

11 Basis principes Het leren faciliteren door uit te nodigen en te variëren. In een gemeenschap kom je kennis halen en brengen.

12 Ervaringen opdoen Aanvullen met (formele) kennis. Uitwisselen van de kennis, betekenis geven aan de kennis. (formeel informeel) Actie leren: Gericht leren als groep en als individu Verdiepende kennis en ervaringen opdoen, om doel te realiseren Betekenisvol leren en wederkerig leren door gezamenlijke analyse van de resultaten, ervaringen en theorieën. Op zoek naar dieper liggende patronen. Transdisciplinaire bijeenkomsten… 1 2 3 4 5 6 7 Expertise en leeropbrengsten delen Het Civil Society Lab 8

13 Faciliteren van een lerende gemeenschap Wat wil je leren en wat is jouw rol en taak? Hoe definieer je de gemeenschap? Wat is de gezamenlijke ambitie/ gezamenlijke wens? Hoe wordt kennis gedeeld? Welke collectieve acties dragen bij aan de collectieve ambitie? Hoe worden de resultaten gepresenteerd en hoe wordt er geëvalueerd? Wie faciliteert het leerproces van de gemeenschap? Hoe wordt de facilitator van het leerproces gefaciliteerd?

14 Faciliteren van de krachtige leeromgeving Welke ervaringen kunnen waardevol zijn in relatie tot de ambitie? Welke formele kennis doet er toe? Hoe kan het actieleren vorm krijgen? Op welke manier kan er (vrije) ruimte gecreëerd worden om ook informeel met elkaar te kunnen leren.

15 Leren in de CSL gemeenschap

16 Aanbevelingen Een krachtige leeromgeving maak je samen! Maak een team verantwoordelijk en creëer tijd om het proces te faciliteren! Creëer meer ruimte voor collectieve leertijd. Maak het toetsen ondersteunend aan het collectieve proces. Ga over op een proces van duurzaam toetsen waarbij zelfbeoordeling en peer-beoordeling instrumenten zijn om het leren te sturen.

17 Bronvermelding afbeeldingen De foto’s die verwerkt zijn in de presentatie, zijn gemaakt gedurende de uitvoering van het onderwijsprogramma van de minoren Samen werken aan een duurzame civil society en Stad & Land. (2014 - 2015 en 2015 – 2016). Model leergemeenschap/ krachtige leeromgeving (5) is gemaakt door Lisa van den Heuvel o.b.v. onderzoek naar de ervaringen van studenten, docenten en opdrachtgevers.Lisa van den Heuvel Variatie op model Progressive Inquiry (11) is gemaakt door Lisa van den Heuvel. Afbeelding van de van Honig fabriek (1): Gerard Verschooten via http://www.voxweb.nl/college-in-de-honig-fabriek/ Afbeelding van de vis (6): http://spreekbeurten.info/gv.htmhttp://spreekbeurten.info/gv.htm

18 Meer weten? HAN Instellingsplan en het Civil Society Lab HAN Instellingsplan en het Civil Society Lab Resultaten van het onderzoek in beeld gebracht Resultaten van het onderzoek in beeld gebracht Wordpress pagina


Download ppt "Een krachtige leeromgeving… Omdat we geneigd zijn te blijven doen wat we altijd al deden en omdat we fouten maken het liefst vermijden en ‘het weten’ fijner."

Verwante presentaties


Ads door Google