De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Human capital in beeld FNV 9 april 2014 Dr. Leni Beukema.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Human capital in beeld FNV 9 april 2014 Dr. Leni Beukema."— Transcript van de presentatie:

1 Human capital in beeld FNV 9 april 2014 Dr. Leni Beukema

2 Werknemers zijn idealiter zelfstandig en onafhankelijk, om van daaruit op te komen voor zichzelf en bij te dragen aan het grotere geheel (Hilda Verwey-Jonker)

3 Opzet FNV loopbaanadvies: beter zicht op human capital in Noord-Nederland Handelingsonderzoek Vliegwiel als onderzoeksinstrument Brainstorm opzet Human capital in beeld

4 Human Capital in Noord-Nederland Arbeidsplaatsen verdwijnen (zowel in industrie als dienstensector Regionaal arbeidsmarktbeleid krijgt impuls (sectorplannen, Asschergelden, Participatiewet) Insteek vanuit bedrijven, beeld op werkenden minder helder

5 FNV Loopbaanadvies Voor alle leden, nu ook groepsgewijs aangeboden Levert mensen zicht op eigen kunnen op Levert gebundeld kennis op over regionaal human capital

6 FNV loopbaanadvies (Gebundelde) kennis voor zoeken naar passend ondersteuningsaanbod Gebundelde kennis voor intensievere beïnvloeding regionaal arbeidsmarktbeleid

7 Handelingsonderzoek uitgangspunten Brede kennisbasis Onderzoek als wederzijds onderzoeksleerproces Gericht op verandering van een situatie in gewenste richting

8 Handelingsonderzoek mogelijke stappen Analyse van de situatie (zowel individueel als collectief) Plan van aanpak maken individueel: hoe aan de slag met loopbaan; collectief: hoe aan de slag met regionale werkgelegenheid vanuit human capital Aan de slag Evaluatie

9 Handelingsonderzoek Mogelijke opzet Adviesgesprekken systematisch bijhouden Eventueel groepsgesprekken organiseren voor uitwisseling Meerjarig, na elk jaar nagaan wat mensen hebben gedaan, hoe het hen is vergaan nagaan hoe regionale spelers omgaan met human capital

10 Handelingsonderzoek Mogelijk resultaat Zicht op waar en hoe mensen graag willen werken (en/of anderszins maatschappelijk actief) Zicht op kennis, vaardigheden en opleidingsbehoeften Zicht op ideeën om iets op te zetten, zelf of samen met anderen Leidt tot gerichtere inbreng in regionaal arbeidsmarktbeleid

11 Vliegwiel als onderzoeksinstrument

12 Vragen Goed idee? Welke kennis nodig? Welke ondersteuning voor adviseurs en trainers nodig?

13 Vragen? Opmerkingen?


Download ppt "Human capital in beeld FNV 9 april 2014 Dr. Leni Beukema."

Verwante presentaties


Ads door Google