De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DRENTSE EXCELLENTIETRAJECT ---------- DORIEN ZEVENBERGEN INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS Excellente Scholen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DRENTSE EXCELLENTIETRAJECT ---------- DORIEN ZEVENBERGEN INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS Excellente Scholen."— Transcript van de presentatie:

1 DRENTSE EXCELLENTIETRAJECT ---------- DORIEN ZEVENBERGEN INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS Excellente Scholen

2 Inhoud  Excellente Scholen 2015 Excellente scholen en de Onderwijsinspectie Waarom excellente scholen? Wat is een excellente school? Procedure Beoordeling Discussie! 2

3 ‘Effectief toezicht voor beter onderwijs’ Waarom een andere missie?  Onze missie is ‘effectief toezicht voor goed onderwijs’ omdat we álle scholen in Nederland willen stimuleren zichzelf te verbeteren: Soms rechtstreeks Soms via hun besturen Soms op stelselniveau  Wij zijn effectief als het onderwijs beter wordt.

4 Gedifferentieerde oordelen 4

5 ‘Effectief toezicht voor beter onderwijs’ Meer differentiatie in oordeel en interventies ‘De goede school’ Breder kijken naar kwaliteit Leerresultaten een andere plaats Eigen kwaliteitsinformatie van scholen en besturen Vijf kwaliteitsgebieden in een openbaar kwaliteitsprofiel

6 Kwaliteitsprofiel funderend onderwijs 6

7 Waarom excellentie?  Erkenning van en waardering voor de school  Excellentie gewoner maken, een cultuur waarin streven naar verbetering vanzelfsprekend is  Verspreiden van goede voorbeelden Meer ruimte voor scholen die hun kwaliteit hebben bewezen, en gericht zijn op verdere ontwikkeling van de kwaliteit van de school

8 Wat is een excellente school? Een excellente school is een goede school die zich onderscheidt van andere goede scholen door te excelleren op een bepaald gebied dat in de school als geheel doorwerkt en de reputatie van de school versterkt

9 Wat is een excellentiegebied?  Een innovatief, onderscheidend, verbredend en/of verdiepend onderwijsaanbod, leerstofaanbod of curriculum  Een onderscheidende aanpak bij het omgaan met verschillen tussen leerlingen, waarbij bijzondere aandacht is voor specifieke groepen leerlingen met daarbij onderscheidende resultaten  Een inspirerende uitwerking van de wijze waarop het onderwijs wordt aangeboden  Een onderscheidende invulling van de maatschappelijke taak van de school

10 De procedure  Aanmeldingsperiode (maart)  Onderzoek door de inspectie (maart - april)  Presentaties door de scholen (mei –juni)  Schoolbezoeken door de jury (september – november)  Rapportage en beoordeling (september – eind november)  Uitreiking predicaat door OCW (januari)

11 Het beoordelingskader Deel I: Beoordeling van integrale onderwijskwaliteit Resultaten Brede onderwijsresultaten Kenmerken van de leerlingpopulatie die van invloed zijn op de (brede) onderwijsresultaten Onderwijsproces Aanbod Zicht op ontwikkeling Didactisch handelen Ondersteuning Kwaliteitszorg & ambitie Evaluatie en verbetering Kwaliteitscultuur Schoolklimaat & Veiligheid Veiligheid Schoolklimaat Financieel beheer Financiële situatie op niveau van het bestuur

12 Het beoordelingskader Deel II: Beoordeling excellentiegebied Het excellentiegebied van de school De school heeft een helder en voor de school relevant excellentiegebied Aanpak, resultaten, borging en evaluatie De school heeft een weloverwogen aanpak. Het excellentiebeleid is integraal onderdeel van het kwaliteitsbeleid Ontwikkeling excellentiegebied De school heeft concrete plannen om het excellentiegebied verder te ontwikkelen Erkenning excellentiegebied Het excellentiegebied van de school wordt zowel intern als extern erkend

13 Discussie!  Vragen of reacties?  Excellentie en de missie van de inspectie  Overeenkomsten en verschillen met het Excellentietraject Drenthe  Wat kunnen wij leren van jullie ervaringen?  Welke effecten van excellentie zien wij (nationaal en regionaal)?


Download ppt "DRENTSE EXCELLENTIETRAJECT ---------- DORIEN ZEVENBERGEN INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS Excellente Scholen."

Verwante presentaties


Ads door Google