De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

… in de praktijk van de ruimtelijke ordening. Stellingen o Ik ken de Atlas Leefomgeving o Ons eigen ‘kaartenportaal’ werkt uitstekend Atlas Leefomgeving.

Verwante presentaties


Presentatie over: "… in de praktijk van de ruimtelijke ordening. Stellingen o Ik ken de Atlas Leefomgeving o Ons eigen ‘kaartenportaal’ werkt uitstekend Atlas Leefomgeving."— Transcript van de presentatie:

1 … in de praktijk van de ruimtelijke ordening

2 Stellingen o Ik ken de Atlas Leefomgeving o Ons eigen ‘kaartenportaal’ werkt uitstekend Atlas Leefomgeving | 21 juni2016 Grieta Spannenburg

3 Atlas Leefomgeving | 21 juni2016

4

5 We gaan een plek voor een basisschool kiezen, m.b.v. de Atlas

6

7 Dus, we gaan Vathorst uitbreiden, richting Nijkerk We hoeven nog geen thema te kiezen, we pakken alleen nog de kaart.

8

9 Een school is een zogeheten ‘gevoelige bestemming’ o Besluit gevoelige bestemmingen o Het Besluit gevoelige bestemmingen verbiedt de ontwikkeling van voorzieningen voor kwetsbare groepen in de nabijheid van snelwegen en provinciale wegen.

10 o Handvatten bij goede ruimtelijke ordening in relatie tot luchtkwaliteit zijn:  Blootstelling: hoeveel en welke mensen worden blootgesteld aan bepaalde concentraties luchtverontreinigende stoffen?  Scheiden van bronnen en blootgestelden  Hinder: voorkomen van voorzienbare hinder/gezondheidsschade door milieubelastende activiteiten  Beschermen: 'de meest kwetsbare groep op de minst vervuilde plek‘

11 luchtkwaliteit

12 fijn stof

13 Belangrijke noot zou hier in beeld moeten komen: Bij veranderend landgebruik kan het aandeel fijn stof uiteraard ook veranderen. Landbouw -> fijn stof

14 Stikstofdioxide

15 Zonder en met stikstofdioxide vergelijken

16 = de voor luchtkwaliteit optimale plek. Ergens in het westen van de nieuwe wijk.

17 Geluid

18

19

20

21

22 geluid luchtkwaliteit

23 Een school ‘produceert’ ook geluid. Dus wil je liever geen school naast een begraafplaats of andere plekken die echt stilte behoeven. Moeten begraafplaatsen in de Atlas?

24 Risico’s

25

26 26 Risicovolle buisleidingen

27

28 Risicokaart.nl Grote kans: Niet

29 Middelgrote kans: Niet

30 Kleine kans: wel, maar alleen als de bescherming doorbreekt (dijken bv)

31 31 Indicatieve kaart Archeologische Waarden

32 Misschien wil je wel dít: 32 Voor deze locatie, let op fijnstof Voor deze locatie, let op geluid Voor deze locatie, let op kleine kans overstroming Voor deze locatie, let op hoogspanningsleidingen Voor deze locatie, let op NO2 Voor deze locatie, geen mogelijke bodemverontreiniging Voor deze locatie, geen belemmeringen cultureel erfgoed

33 Nog niet alles: Atlas Leefomgeving | 21 juni2016

34 Gaan we bouwen in een vaste fietsroute? Atlas Leefomgeving | 21 juni2016

35 Zusteratlas: Atlas Natuurlijk Kapitaal Atlas Leefomgeving | 21 juni2016

36 Wat zou een planner verder graag nog willen weten? -loop van de hoogspanningsleidingen -Ruimte voor aan- en afvoerwegen -Gevolgen van nieuwe wegen voor luchtkwaliteit (doorrekenen) -Ruimte voor fietsenstallingen -Berging regenwater bij piekbuien -

37 Stellingen o Ik ken de Atlas Leefomgeving o Ons eigen ‘kaartenportaal’ werkt uitstekend o Ik ga de Atlas denk ik wel gebruiken Atlas Leefomgeving | 21 juni2016 Grieta Spannenburg

38 Contact www.atlasleefomgeving.nl atlasleefomgeving@rivm.nl @AtlasLO Atlas Leefomgeving https://www.linkedin.com/groups/3782246 Atlas Leefomgeving | 21 juni2016

39

40 ?????


Download ppt "… in de praktijk van de ruimtelijke ordening. Stellingen o Ik ken de Atlas Leefomgeving o Ons eigen ‘kaartenportaal’ werkt uitstekend Atlas Leefomgeving."

Verwante presentaties


Ads door Google