De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Brief aan de Galaten -51- de grondbeginselen van de nieuwe schepping.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Brief aan de Galaten -51- de grondbeginselen van de nieuwe schepping."— Transcript van de presentatie:

1 Brief aan de Galaten -51- de grondbeginselen van de nieuwe schepping

2 Wij zijn van Christus Jezus! Leven door de geest, volgens de grondbeginselen van de nieuwe schepping

3 Indien wij leven door de geest, volgen wij in de geest ook de grondregels op Galaten 5:25 leven door de geest: geest verleent leven nb: bloed – leven van de ziel, altijd in de oude schepping

4 Galaten 4:3  van de wereld: religie, wet, regels opvolgen grondbeginselen 4 elementen, kenmerkend voor religie: 1. transcendentie: een hogere macht 2. een orde en/of een wet 3. besef van een tekort, een falen 4. voorstelling van herstel, heil

5 grondbeginselen Galaten 4:9 zwakke en arme grondbeginselen Galaten 4:10 het houden van maanden, dagen, …..

6 grondbeginselen van de nieuwe schepping liefhebben zul je je naaste als jezelf – Galaten 5:24

7 grondbeginselen van de nieuwe schepping Nu dan, zolang ik nog in het vlees leef, leef ik in het geloof van de Zoon van God, Die mij liefheeft en Zichzelf voor mij overgeeft Galaten 2:20 geloof – liefhebben – overgave

8 grondbeginselen van de nieuwe schepping Niets doen uit tweedracht of uit eigendunk, maar in ootmoedigheid elkaar superieur aan jezelf achten. Laat ieder niet alleen letten op zijn eigen (belangen), maar ook op die van ieder ander Filippenzen 2:3,4 (1 Cor.10:24)

9 grondbeginselen van de nieuwe schepping Indien jullie dan opgewekt werden gezamenlijk met Christus, aan Gods rechterhand zittend, Weest bedacht op wat boven is, niet op wat op de aarde is Kolossenzen 3:2,3

10 grondbeginselen van de nieuwe schepping Wordt echter naar elkaar: mild, innerlijk welwillend, elkaar genade schenkend, zoals ook God in Christus jullie genade schenkt Efeziers 4:32

11 grondbeginselen van de nieuwe schepping In dienstwerk: Goud God bewerkt alles: Zijn heerlijkheid ZilverVrijkoping in het bloed van Christus Kostbare genade-stenen:Verzoening, Rechtvaardiging

12 grondbeginselen van de nieuwe schepping Waar zijnde nu in de liefde, brengen wij allen tot groei in Hem Die het Hoofd is, de Christus Efeziers 4:15 Verzoening: in praktisch opzicht verzoenend zijn Rechtvaardiging: gerechtigheid doen

13 Beijver je jezelf beproefd voor God te stellen, als een niet te beschamen werker, die het woord van de waarheid recht snijdt 2 Timotheus 2:15 grondbeginselen van de nieuwe schepping

14 Efeziers 4:29 grondbeginselen van de nieuwe schepping

15 voorbeeld: Paulus navolgen 1 Corinthiers 4:16; 11:1 Filippenzen 3:17 2 Thessalonicenzen 3:7 Grondbeginselen van de nieuwe schepping

16 weest in niets bezorgd, maar laat in alles jullie verzoeken, door gebed en smeekbede, met dank bekendgemaakt worden bij de God Filippenzen 4:6,7 grondbeginselen van de nieuwe schepping

17 Toen zij dan de middagmaaltijd gebruikt hadden, zei Jezus tegen Simon Petrus: Simon van Johannes, hebt u Mij meer lief dan dezen? Hij zei tegen Hem: Ja, Heer, U weet dat ik U genegen ben. Hij zei tegen hem: Weid Mijn lammeren. Joh.21:15


Download ppt "Brief aan de Galaten -51- de grondbeginselen van de nieuwe schepping."

Verwante presentaties


Ads door Google