De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gemeente Relaties Zorgzame Gemeente.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gemeente Relaties Zorgzame Gemeente."— Transcript van de presentatie:

1 Gemeente Relaties Zorgzame Gemeente

2 Een samenleving zonder zorg is als een…………….
Wil je hulp verlenen of hulp ontvangen? MIJ een zorg! Laat het ONS een zorg zijn! Zijn we geroepen om te zorgen? Wie riep er dan? ZORGEN doe je SAMEN IEDER MENS MAG ER ZIJN!

3 Het lichaam van Christus 1Cor. 12
Vele leden: één lichaam. Zo ook Christus Elk een eigen plaats De zwakken het meest noodzakelijk God geeft meer eer aan de zwakken Het doel: Dat alle leden gelijkelijk voor elkaar zouden zorgen.

4 Als één lid lijdt, lijden alle oudsten mee.

5 Als één lid lijdt, lijden alle pastorale werkers mee.

6 Als één lid lijdt, lijden alle kringleiders mee.

7 Als één lid lijdt, lijden alle leden mee.
Als één lid eer ontvangt, delen alle leden in de vreugde.

8 U bent het lichaam van Christus

9 Jezus is de Goede Herder Joh. 10
Hij kent alle schapen persoonlijk Hij zet Zijn leven in Hij riskeert gevaren Hij legt zijn leven af De schapen gaan Hem ter harte Bent u een herder of een huurling?

10 ELKAAR

11 Romeinen 15:7 Daarom, aanvaardt elkander, zoals ook Christus ons aanvaard heeft tot heerlijkheid Gods.

12 dient elkander door de liefde.
Galaten 5:13 dient elkander door de liefde.

13 Efeziërs 4:32 Maar weest jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft.

14 Colossenzen 3:13 Verdraagt elkander en vergeeft elkander, indien de een tegen de ander een grief heeft; gelijk ook de Here u vergeven heeft, doet ook gij evenzo.

15 Houdt vrede onder elkander.
1 Thessalonicen 5:13 Houdt vrede onder elkander.

16 Vermaant daarom elkander en bouwt elkander op
1 Thessalonicen 5:11 Vermaant daarom elkander en bouwt elkander op

17 Spreekt geen kwaad van elkander, broeders.
Jakobus 4:11 Spreekt geen kwaad van elkander, broeders.

18 Jakobus 5:9 Broeders, zucht niet tegen elkander, opdat gij niet onder het oordeel valt;

19 Jakobus 5:16 Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij genezing ontvangt.

20 Weest gastvrij jegens elkander, zonder morren.
1 Petrus 4:9,10 Weest gastvrij jegens elkander, zonder morren. Dient elkander, een ieder naar de genadegave, die hij ontvangen heeft, als goede rentmeesters over de velerlei genade Gods.

21 1 Johannes 1:7 maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.

22 Stelling Als je stenen hebt…………

23 dan heb je nog geen muur!

24 gemeente hebt, dan functioneert de gemeente nog niet!
Als je mensen in de gemeente hebt, dan functioneert de gemeente nog niet!

25 1 Petrus 2:5 En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de opbouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers, die Gode welgevallig zijn door Jezus Christus.


Download ppt "Gemeente Relaties Zorgzame Gemeente."

Verwante presentaties


Ads door Google