De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het Parkeren Uitgelicht Modellenstudie Koningshoek Themaraad Maassluis 27 oktober 2009 Deel 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het Parkeren Uitgelicht Modellenstudie Koningshoek Themaraad Maassluis 27 oktober 2009 Deel 1."— Transcript van de presentatie:

1 Het Parkeren Uitgelicht Modellenstudie Koningshoek Themaraad Maassluis 27 oktober 2009 Deel 1

2 Presentatie verkeer en parkeren 1.Gemeente: het parkeren in de modellenstudie 2.ASR: korte toelichting “Lentemodel” 3.ASR: uitkomsten verkeersonderzoek van Goudappel/Coffeng 4.ASR: presentatie gebouwde parkeeroplossingen 5.debat

3 Waarom? Betere voorzieningen voor de burgers Meer werkgelegenheid De koopkracht van Maassluis in Maasluis houden Er is voldoende ruimte Er is voldoende ontwikkelkracht

4 Motie 13 mei 2008 zorg te dragen voor zo volledig mogelijke informatie zodat integrale besluitvorming in de raad kan plaatsvinden voor het einde van 2008; varianten te ontwikkelen waarin op- en aanmerkingen, waaronder ook kritische op- en aanmerkingen, van winkeliers, burgers, de Klankbordgroep en de raad verwerkt en waartussen de raad kan kiezen

5 RIB 1 juli 2008 Modellenstudie om antwoord te geven op de raadsvragen: Effect van verdiept of gebouwd parkeren Effect van betaald of onbetaald parkeren Effect van parkeerregulering Financieringsruimte voor het parkeren vanuit de huuropbrengsten Variatie in woningbouw Variatie in commercieel programma Effect van OZB verhoging

6 Advies KBG omwonenden 7 juli 2008 Parkeerregulering gratis Renovatie optie meenemen Twijfels over de omvang plan Twijfels over de parkeernorm Overdekt winkelcentrum Uiverlaan: massaliteit Botter: expeditie en bouwhoogte Boeier/Drijver: parkeerdek Meer groen Aandacht voor leefbaarheid en veiligheid

7 Advies Winkeliersvereniging 7 juli 2008 Voorkeur voor niet overdekt winkelen Spreiding van parkeerplaatsen Routing winkels: haltermodel en dubbelzijdigheid Beperken omvang tijdelijke huisvesting Beperken van de bouwtijd Betere betrokkenheid

8 Modellenstudie 0. Huidig model: plan dat uitgebreid in de voorinspraak is geweest 1.Kleinschalig model: kleine uitbreiding en renovatie 2.Verbeterd model: meer gebouwd parkeren en minder druk op de omgeving 3.Halfverdiept model 4.Ondergronds model

9 Vergelijking programma 0. Bestaande model 1. Kleinschalig model 2. Verbeterd model 3. en 4. Halfverdiept ondergronds parkeren1.4699681.4691.663 woningen300100300305 winkels24.50019.50024.50031.000

10 0. Huidig model Dit model dient als referentie.

11 1. Kleinschalig model Dit model is gebaseerd op de suggesties van leden van de klankbordgroep omwonenden.

12 2. Verbeterd model Het verbeterd huidig model is een reactie op de inspraak

13 3. en 4. Halfverdiept en ondergronds model Parkeren onder de winkels. Woningen op de winkels.

14 Uitgangspunten exploitatie Koningshoek Kosten: boekwaarde bestaande winkelcentrum investeringen sloop, nieuwbouw en infra kosten gemeente (grond, apparaat, etc.) Opbrengsten: winkelverhuur woningbouw parkeren te verdelen in: a. bezoekers b. bewoners c. abonnementen

15 Uitgangspunten Parkeerexploitatie Parkeernormen Maassluis verdeeld naar functies (wonen, detailhandel, etc.) Bezettingsgraden parkeerplaatsen verdeeld naar functies (wonen, detailhandel, etc.) verdeeld naar dagdeel/week (weekmarkt, koopavond, zondag, etc.) verdeeld naar winkelbezoekers, werkers, bewoners

16 Uitgangspunten Parkeerexploitatie Modellen 2, 3 en 4 Bezoekers: € 1,19 /uur incl. BTW – € 1.340.000 tot € 1.630.000 per jaar aan omzet Abonnement: € 1.200 / jaar / incl BTW – Winkeliers, ambtenaren, werkers (20%) Bewonersplaats:€ 16.600 incl. BTW – Verkoop bij koopwoning of beleggershuur

17 Uitgangspunten Parkeerexploitatie vervolg Exploitatielasten gebouwd parkeren € 600,-/per parkeerplaats/jaar -verlichting, ventilatie, schoonhouden, bewaking, kaartverkoop, afschrijving Model 1 Geen opbrengsten, lage kosten (verharding en verlichting)

18 Modelvergelijking saldo resultaat totale exploitatie 1. Kleinschalig model 2. Verbeterd model 3. Halfverdiept 4. Ondergronds Saldo Onbetaald parkeren 0- 17.4- 36.0- 42.0 Saldo Betaald parkeren 0-2.0-17.0-23.0 Verschil P exploitatie 015.419.0 Bedragen in mln € Bij onbetaald parkeren ook geen opbrengsten uit bewonersplaatsen en abonnementen

19 Parkeren bezoekers Eerste uur gratis = 65% verlies = 30% omzetderving uit bezoekersparkeren (€ 400.000,- a € 500.000,- per jaar) = 65% verslechtering van het resultaat Brief Winkeliers: drempel verlagen met acties (nog geen garantie voor € 4 a 500.000,-) Eerste drie uur gratis = onbetaald parkeren

20 Parkeren omwonenden Parkeervergunningen: Aantal rond Koningshoek: 0 – 500 huishoudens Mogelijk alleen overlast tijdens winkelpieken Maatwerk voor de directe omgeving Minimale kosten voor de omwonenden: verplichte leges van € 15,67/jaar/prijspeil 2009 Etten-Leur: “alleen als meerderheid in straat dat wil”

21 Koningshoek Maassluis Take Hannessen – Ontwikkelingsmanager Winkelprojecten het Lentemodel parkeren en verkeer - quick scan Goudappel Coffeng architectuur parkeergarage

22 Verbeteringen geen gestapeld parkeren gestapeld parkeren + winkels gestapeld parkeren + winkels + woningen bouwhoogten sterk gereduceerd geen parkeren op dak Algemeen: van circa 300 naar 150 woningen lagere hoogten en minder massa optimalere orientatie meer kleinere woningen voor startersmarkt meer kwaliteit winkelgebied diversiteit winkelgebied

23 Kwaliteit routing: “winkel 8” dubbelzijdig bewinkelen verdeling supermarkten verdeling parkeervoorzieningen


Download ppt "Het Parkeren Uitgelicht Modellenstudie Koningshoek Themaraad Maassluis 27 oktober 2009 Deel 1."

Verwante presentaties


Ads door Google