De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jaarverslag MR 2012 / 2013 De MR heeft het afgelopen schooljaar 8 keer vergaderd. In deze vergadering heeft de medezeggenschapsraad ingestemd met / of.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jaarverslag MR 2012 / 2013 De MR heeft het afgelopen schooljaar 8 keer vergaderd. In deze vergadering heeft de medezeggenschapsraad ingestemd met / of."— Transcript van de presentatie:

1 Jaarverslag MR 2012 / 2013 De MR heeft het afgelopen schooljaar 8 keer vergaderd. In deze vergadering heeft de medezeggenschapsraad ingestemd met / of advies gegeven over de volgende onderwerpen: Financieel jaarverslag Zicht 2012 – 2013 Beheers - en exploitatieplan Brede School de Dompelaar Begroting 20 12– 2013 Schoolgids 2012 – 2013 Formatiebeleid 2013 – 2014 Vakantieregeling 2013 – 2014 Gedragscode Zicht Tussentijdse evaluatie schoolplan 2011 - 2015 Waar staan we? Welke doelen al behaald?

2 Beleidsstuk bewegingsonderwijs Pestprotocol Passend onderwijs Leerlingen moeten onderwijs op maat kunnen volgen op een school die in de buurt is (thuisnabij). Het onderwijs moet goed worden af gestemd op het individuele kind. Wat houdt Passend onderwijs voor de Mr. Ivenschool in? Evaluatie rapporten en Cito De MR vindt het tevens belangrijk om de eind- en tussenresultaten en de analyse daarvan, met eventuele acties die daarop volgen, te agenderen en daarvoor zal de MR zich elk jaar weer inzetten. Wisseling leerkracht groep 7/8 en 3/4 Continurooster

3 Spellingmethode Kindcenter TSO en BSO VVE – voor- en vroegschoolse educatie. Toekomst Mr. Ivenschool - bestaansrecht kleine school


Download ppt "Jaarverslag MR 2012 / 2013 De MR heeft het afgelopen schooljaar 8 keer vergaderd. In deze vergadering heeft de medezeggenschapsraad ingestemd met / of."

Verwante presentaties


Ads door Google