De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het nieuwe Vlaamse doelgroepenbeleid. 6 de SHV: waar staan we? moeizaam politiek akkoord omgezet in bijzondere wetten overheveling: - bevoegdheden (juli.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het nieuwe Vlaamse doelgroepenbeleid. 6 de SHV: waar staan we? moeizaam politiek akkoord omgezet in bijzondere wetten overheveling: - bevoegdheden (juli."— Transcript van de presentatie:

1 Het nieuwe Vlaamse doelgroepenbeleid

2 6 de SHV: waar staan we? moeizaam politiek akkoord omgezet in bijzondere wetten overheveling: - bevoegdheden (juli 2014); - middelen (jan. 2015) beperkt akkoord sociale partners 2012/2013 + banenpact 2015 nu… uitvoering? principe = alles blijft federaal tot er Vlaams iets gebeurt verschillende snelheden

3 Concreet voor arbeidsmarktbeleid activeringsbeleid Start: 2016 (controle beschikbaarheid, (deels) vrijstellingen, outplacement…) vormings- en opleidingsbeleid (BEV, opleidingscheques, opleidingskrediet…) Banenpact werkgelegenheidsbeleid + (RSZ-kortingen en activering uitkering, Vormingspact dienstencheques, PWA, Gesco, art.60…)

4 Doelgroepen Welke instrumenten?

5 = Loonkost Werkervaring + opleiding Jobcreatie (Begeleiding) SINE ACTIVA RSZ-Ouderen RSZ-langdurig werklozen RSZ-laaggeschoolde jongeren RSZ-onthaalouders RSZ-kunstenaars RSZ-bagger en sleepdiensten 50+ premie VOP IBO … Begeleiding VDAB, OCMW, Tenders, ESF,… Sociale Economie Werkhervattingstoeslag Start- en Stagebonus Artikel 60 WEP+ Gesco Dienstencheques PWA Overstap-premie zwaar naar lichter werk Ervaringsfonds Mentoren-korting …

6 Instrumenten = mensen

7 De Vlaamse Regering

8 Loonkost  Jongeren / Ouderen / Handicap Werkervaring  1 instrument Jobcreatie  Sociale economie (?)

9 Doelgroepenbeleid van de toekomst + = ?

10 Loonkostmaatregelen

11 Werkervaring

12 Jobcreatie

13 Begeleiding

14 Middenveld wordt slagveld Besparingen PWA WEP+ SINE Gesco’s impact dienstverlening?Doelgroepen in de kou indicering? migratieachtergrond? (hervorming EAD) vluchtelingen? langdurig werklozen? kwetsbare ouderen? -Jongeren BIU (kinderbijslag)

15 Is de stad de toekomst? Lokale overheden zijn hoe dan ook de klos… druk op OCMW wegvallen maatschappelijke dienstverlening verloren groepen + nieuwkomers …en moeten dus overlevingsstrategieën ondersteunen… vermarkten expertise vindplaatsgericht werken buurt- en burgerinitiatieven social impact bonds partnerschap privé / maatwerk …om lokaal een voorsprong te nemen voor de toekomst? spil van arbeidsmarktbeleid in de toekomst op lokaal niveau?


Download ppt "Het nieuwe Vlaamse doelgroepenbeleid. 6 de SHV: waar staan we? moeizaam politiek akkoord omgezet in bijzondere wetten overheveling: - bevoegdheden (juli."

Verwante presentaties


Ads door Google