De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zorgmijding in de verstandelijke gehandicaptenzorg Jannie Boomsma, december 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zorgmijding in de verstandelijke gehandicaptenzorg Jannie Boomsma, december 2008."— Transcript van de presentatie:

1 Zorgmijding in de verstandelijke gehandicaptenzorg Jannie Boomsma, december 2008

2 Opbouw college Wat is zorgmijding? Hoe doet dit zich voor binnen de VGZ? Wat kunnen wij er aan doen?

3 Zorgmijders Mensen die niet of onvoldoende in staat zijn om in de eigen bestaansvoorwaarden te voorzien; Zij hebben meerdere problemen tegelijkertijd;

4 Zorgmijders Vanuit de optiek van professionele hulpverleners krijgen zij niet de zorg die zij nodig hebben om zich in de samenleving te handhaven; Ze hebben op de reguliere hulpverlening geen passende hulpvraag, waardoor de omgeving hulp vraagt.

5 Het proces van zorgmijding Bedreiging Blootstelling Er tegen kunnen Uitkomst

6 Zorgmijding binnen de VGZ Betreft mensen met een lichte verstandelijke handicap (LVG) Veelal jongeren met een IQ tussen de 55-80 met een beperkte sociale redzaamheid en bijkomende problematiek Het intelligentieprofiel is vaak disharmonisch

7 Zorgmijders binnen de VGZ Het ontbreekt vaak aan inzicht in de eigen situatie en mogelijkheden De verwachtingen zijn vaak niet realistisch Zien zichzelf niet als gehandicapt Overzien de gevolgen van hun handelen niet

8 Zorgmijders binnen de VGZ Beïnvloedbaar en kwetsbaar Krijgen met verschillende instanties te maken Geen enkele instantie heeft de verantwoordelijkheid om de jongere te volgen en waar nodig in te grijpen

9 Zorgmijding binnen de VGZ Opvoedingsondersteuning voor de ouders heeft geen continuïteit Met 18 jaar: jongere als volwassen beschouwd Knip in de hulpverlening bij 18 jaar

10 Zorgmijding binnen de VGZ Snijvlak van 4 sectoren: –Jeugdzorg –Verstandelijk gehandicaptenzorg –Kinder- en jeugdpsychiatrie –Justitiële zorg Zorg onderling is onvoldoende op elkaar afgestemd: tussen wal en schip

11 Wat kunnen wij doen? Dak- en thuislozenopvang Bemoeizorg Intensieve begeleiding: 24-uurs verblijf setting Ambulante begeleiding

12 ...en wat nog meer? Vroegtijdige onderkenning Continuïteit in de keten Eén organisatie verantwoordelijk: Casemanagement Gedifferentieerd en flexibel aanbod: 24-uurszorg ambulante ondersteuning Vangnet organiseren

13 Links www.cce.nl www.hoeveboschoord.nl www.hanzeborg.nl

14 Documentaire over zorgmijding (GGZ) Netwerk 08-08-2006 Speciaal team helpt zorgmijders in Den Haag


Download ppt "Zorgmijding in de verstandelijke gehandicaptenzorg Jannie Boomsma, december 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google