De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

AFSLUITMIDDAG 40-DAGEN PROJECT! Wanneer: Zaterdag 16 november Tijdstip: 16:00 tot uiterlijk 19:00 Waar: Het Morgenlicht Voor wie: Alle gemeenteleden Wat.

Verwante presentaties


Presentatie over: "AFSLUITMIDDAG 40-DAGEN PROJECT! Wanneer: Zaterdag 16 november Tijdstip: 16:00 tot uiterlijk 19:00 Waar: Het Morgenlicht Voor wie: Alle gemeenteleden Wat."— Transcript van de presentatie:

1 AFSLUITMIDDAG 40-DAGEN PROJECT! Wanneer: Zaterdag 16 november Tijdstip: 16:00 tot uiterlijk 19:00 Waar: Het Morgenlicht Voor wie: Alle gemeenteleden Wat gaan we doen: Enkele ontspannende actviteiten Voor koffie/fris en eten wordt gezorgd. Het enige wat u/jij mee hoeft te nemen is een goed humeur! Opgave voor deze middag is niet nodig. Graag tot zaterdag! Groeten projectteam 40 dagen

2 Na deze dienst is er gelegenheid om elkaar als gemeente te ontmoeten. Er is koffie en fris in de hal van de kerk.

3

4 Wij zijn Anja Kerkdijk, Annette Nijland en Annita Brokelman en wij zoeken jou! Help je mee, en maak je sterk voor onze kids? Meld je aan!

5 Vacatures, brief MBZ afgelopen zondag We hebben een aantal reacties gehad op de brief, maar nog niet van iedere groep. Maar... het kan nog! U reactie mag naar: Berto Broeksema :info@broeksemasupport.nl Henriette Tamminga : scribabreed@gkvhardenbergoost.nl info@broeksemasupport.nlscribabreed@gkvhardenbergoost.nlinfo@broeksemasupport.nlscribabreed@gkvhardenbergoost.nl

6

7 In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 6: 1 Na de zegen voorlezen Psalm 122: 1, 2 Schriftlezing: Openbaring 1: 9-20 Tekst: Openbaring 1: 17b

8  Voorlezen Ps.122: 1, 2  Stilte  Votum en zegengroet  Ps.122: 3  Lezen van de wet  Gz. 78: 2,3,4  Gebed  Lezen:Openbaring 1: 9-20  Gz. 68: 3  Tekst:Openbaring 1: 17b  Preek  Ps.121 Voor de dienst: Ps. 6: 1

9 Vers 1 O HERE, sla mij gade. Denk aan mij in genade. Hoe is uw toorn ontbrand! Wil mij niet hard kastijden, schenk mij uw medelijden. Ik vrees uw slaande hand. Psalm 6

10 Mededelingen  Voorlezen Ps.122: 1, 2  Stilte  Votum en zegengroet  Ps.122: 3  Lezen van de wet  Gz. 78: 2,3,4  Gebed  Lezen:Openbaring 1: 9-20  Gz. 68: 3  Tekst:Openbaring 1: 17b  Preek  Ps.121

11  Voorlezen Ps.122: 1, 2  Stilte  Votum en zegengroet  Ps.122: 3  Lezen van de wet  Gz. 78: 2,3,4  Gebed  Lezen:Openbaring 1: 9-20  Gz. 68: 3  Tekst:Openbaring 1: 17b  Preek  Ps.121

12 Vers 1 Ik was verheugd, toen men mij zei: Laat ons naar 't huis des HEREN gaan, om voor Gods aangezicht te staan. Kom, ga met ons en doe als wij. Jeruzalem, dat ik bemin, nu treden wij uw poorten in. Daar staan, o Godsstad, onze voeten. Jeruzalem is hecht gebouwd, wel saamgevoegd, wie haar aanschouwt zal haar als stad van vrede groeten. Psalm 122

13 Vers 2 De stammen, naar Gods naam genoemd, gaan daarheen op, naar zijn bevel. Een voorschrift is voor Israël, dat elk des HEREN naam daar roemt. Jeruzalem, dat ik bemin, nu treden wij uw poorten in. Uw vrede moge ons geleiden. Want ook de zetels van het recht van 't huis van David, 's HEREN knecht, staan daar om onrecht te bestrijden. Psalm 122

14

15  Voorlezen Ps.122: 1, 2  Stilte  Votum en zegengroet  Ps.122: 3  Lezen van de wet  Gz. 78: 2,3,4  Gebed  Lezen:Openbaring 1: 9-20  Gz. 68: 3  Tekst:Openbaring 1: 17b  Preek  Ps.121

16  Voorlezen Ps.122: 1, 2  Stilte  Votum en zegengroet  Ps.122: 3  Lezen van de wet  Gz. 78: 2,3,4  Gebed  Lezen:Openbaring 1: 9-20  Gz. 68: 3  Tekst:Openbaring 1: 17b  Preek  Ps.121

17 Vers 3 Vraagt vrede voor Jeruzalem. Dat wie u liefheeft en bemint, binnen uw muren vrede vindt. Rust zij er in uw burcht voor hem. Jeruzalem, dat ik bemin, nu treden wij uw poorten in. Gods vrede moge u bezoeken: om vriend en broeder spreek ik nu. Om 's HEREN tempel binnen u wil ik het goede voor u zoeken. Psalm 122: 3

18  Voorlezen Ps.122: 1, 2  Stilte  Votum en zegengroet  Ps.122: 3  Lezen van de wet  Gz. 78: 2,3,4  Gebed  Lezen:Openbaring 1: 9-20  Gz. 68: 3  Tekst:Openbaring 1: 17b  Preek  Ps.121

19  Voorlezen Ps.122: 1, 2  Stilte  Votum en zegengroet  Ps.122: 3  Lezen van de wet  Gz. 78: 2,3,4  Gebed  Lezen:Openbaring 1: 9-20  Gz. 68: 3  Tekst:Openbaring 1: 17b  Preek  Ps.121

20 Gezang 78 Vers 2 'k Lag machteloos gebonden, Gij komt en maakt mij vrij; ik was bevlekt met zonden, Gij komt en reinigt mij. Het leven was mij sterven, tot Gij mij op deedt staan; Gij doet mij schatten erven die nimmermeer vergaan.

21 Gezang 78 Vers 3 Wat deed uit 's hemels zalen, o Heer der heerlijkheên, Op aard' u nederdalen? Uw grote liefd' alleen! Uw eindeloos erbarmen met onze grote nood, dat als met zeegnend’ armen en reddend ons omsloot.

22 Gezang 78 Vers 4 Nog eenmaal zal Hij komen als richter van 't heelal, die dan het hoofd der vromen voor eeuwig kronen zal. Nog is die dag verborgen, wacht hem gelovig af, terwijl de grote morgen reeds schemert boven 't graf.

23  Voorlezen Ps.122: 1, 2  Stilte  Votum en zegengroet  Ps.122: 3  Lezen van de wet  Gz. 78: 2,3,4  Gebed  Lezen:Openbaring 1: 9-20  Gz. 68: 3  Tekst:Openbaring 1: 17b  Preek  Ps.121

24  Voorlezen Ps.122: 1, 2  Stilte  Votum en zegengroet  Ps.122: 3  Lezen van de wet  Gz. 78: 2,3,4  Gebed  Lezen:Openbaring 1: 9-20  Gz. 68: 3  Tekst:Openbaring 1: 17b  Preek  Ps.121

25  Voorlezen Ps.122: 1, 2  Stilte  Votum en zegengroet  Ps.122: 3  Lezen van de wet  Gz. 78: 2,3,4  Gebed  Lezen:Openbaring 1: 9-20  Gz. 68: 3  Tekst:Openbaring 1: 17b  Preek  Ps.121

26 Vers 3 U, die als Heer der heerlijkheid verrees tot heil der volken, verwachten wij in majesteit eens weder op de wolken. Ja, halleluja, zie, Hij komt! Juicht, mensen, englen samen met vreugd, waar alles bij verstomt. Juicht allen! Amen, amen. Gezang 68: 3

27  Voorlezen Ps.122: 1, 2  Stilte  Votum en zegengroet  Ps.122: 3  Lezen van de wet  Gz. 78: 2,3,4  Gebed  Lezen:Openbaring 1: 9-20  Gz. 68: 3  Tekst:Openbaring 1: 17b  Preek  Ps.121

28 De kinderen van de onderbouw mogen nu naar de creche+

29 Wees niet bang! Zijn verschijning zegt al genoeg Zijn woorden zeggen alles

30  Gz.68  Preek  Ps.121  Formulier V  Collecte  Lb. 75: 14,15  Zegen

31 Vers 1 Ik sla mijn ogen op en zie de hoge bergen aan, waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp is van mijn HERE, die dit alles heeft geschapen. Mijn herder zal niet slapen. Psalm 121: 1, 2, 3, 4

32 Vers 2 Uw wankle voeten zet Hij vast, als gij geen uitkomst ziet: uw wachter sluimert niet! Zijn oog wordt door geen slaap verrast, Hij wil, als steeds voor dezen, Israëls wachter wezen. Psalm 121: 1, 2, 3, 4

33 Vers 3 De HEER brengt al uw heil tot stand, des daags en in de nacht houdt Hij voor u de wacht. uw schaduw aan uw rechterhand: de zon zal U niet schaden, de maan doet niets ten kwade. Psalm 121: 1, 2, 3, 4

34 Vers 4 De HEER zal u steeds gadeslaan, Hij maakt het kwade goed, Hij is het die u hoedt. Hij zal uw komen en uw gaan, wat u mag wedervaren, in eeuwigheid bewaren. Psalm 121: 1, 2, 3, 4

35  Gz.68  Preek  Ps.121  Formulier V  Collecte  Lb. 75: 14,15  Zegen

36 Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling We zijn hier bij elkaar om volgens het bevel van onze Heer zijn dood te verkondigen. Eerst horen we hoe de instelling van het avondmaal beschreven wordt in het heilig evangelie: Toen ze aten nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf de leerlingen ervan met de woorden: ‘Neem, eet, dit is mijn lichaam.’ En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden: ‘Drink allen hieruit, dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. Collecte aan tafel: Diaconie

37 Ik zeg jullie: vanaf vandaag zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken tot de dag komt dat ik er met jullie opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader.’ Collecte aan tafel: Diaconie

38 Christus gedenken We gedenken dat de Heer Jezus aan het kruis zijn lichaam en zijn bloed gegeven heeft voor de zijnen. In grote liefde voor ons heeft hij zich geofferd, zodat wij niet zouden sterven maar leven. Het avondmaal richt onze aandacht op deze zelfovergave van de Heer. Het vervult ons met schaamte om onze zonden, maar ook met dankbaarheid om zijn verzoenende liefde.

39 Gemeenschap en verwachting We beleven aan deze tafel samen de vreugdevolle eenheid met Christus en met elkaar. Vanuit de viering van het avondmaal willen we elkaar dienen in de gemeente. Tegelijk verwachten we de terugkeer van onze Heer Jezus. Aan het avondmaal mogen we alvast iets proeven van de blijdschap die de bruiloft van het Lam geeft. Straks zal onze Heer met ons opnieuw wijn drinken in het koninkrijk van zijn Vader. Daarom mogen we het avondmaal ook niet achteloos en zonder oprecht geloof vieren. We moeten dat juist doen met eerbied voor God en in heilige, gespannen verwachting. Straks zal de Heer alle tranen uit onze ogen wissen en zal aan alle gebrokenheid en nood een einde gekomen zijn. En hij zal over alles en allen regeren.

40 Gebed

41 Geloofsbelijdenis

42 Liedboek 75: 1 Vers 1 U kennen, uit en tot U leven, Verborgene die bij ons zijt, zolang ons 't aanzijn is gegeven, de aarde en de aardse tijd, o Christus, die voor ons begin en einde zijt, der wereld zin!

43

44 Tekst: Anka Brands. Melodie: Luit Doornbos. Avondmaalslied

45 O, Christus, die bij brood en wijn ons aan uw dis komt noden, al zijn wij van onszelf onrein, toch mogen wij uw gasten zijn: Gij hebt het ons geboden. Gij reikt ons het gebroken brood, wij eten en belijden: voor ons en onze zonden groot liet Gij U breken in de dood: het offer dat bevrijdde.

46 Gelovig drinken wij de wijn: Gij hebt uw bloed vergoten- dat maakte ons van zonden rein; nu mogen wij aan tafel zijn bij U- als gunstgenoten. Voor onze schuld hebt Gij geboet, Uzelf ten straf gegeven. Wie eet uw lichaam, drinkt uw bloed: U, Christus, in geloof ontmoet, zal eeuwig met U leven.

47 En van de tafel opgestaan, uittrekkend op uw wegen, zo zullen wij opnieuw voortaan met blijdschap, Heer, U volgen gaan, door U gesterkt, gezegend. Tekst: Anka Brands. Melodie: Luit Doornbos.

48

49 Opwekking Dit brood en deze wijn zijn afbeeldingen van het lichaam en bloed van onze Heer Jezus Christus. Laten we daarom onze harten richten op hem, die koning is in de hemel en gastheer aan deze tafel.

50 Viering Het brood dat we breken, maakt ons één met het lichaam van Christus. Neem, eet, gedenk en geloof, dat het lichaam van onze Heer gegeven is om al onze zonden volkomen te verzoenen.

51 Viering De beker met wijn, waarvoor we God loven en danken, maakt ons één met het bloed van Christus. Neem, drink allen daaruit, gedenk en geloof, dat het kostbare bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is om al onze zonden volkomen te verzoenen.

52

53 Gez. 62 Vers 1 Ik ben de weg, zo zegt de Heer, de toegang tot de Vader, de echte Jakobsladder, de enige weg omhoog.

54 Gez. 62 Vers 2 Ik ben de waarheid, zegt de Heer, een mens van nieuwe waarde. Wie Jezus ziet op aarde heeft werkelijk God gezien.

55 Gez. 62 Vers 3 Ik ben het leven, zegt de Heer, het doel voor alle mensen is God te leren kennen, een andere weg loopt dood.

56 Gez. 62 Vers 4 Ik ben de weg, zo zegt de Heer, de waarheid en het leven. Heer Jezus wil ons geven die enige weg te gaan.

57

58 Liedboek 75 Vers 2 Gij zijt het brood van God gegeven, de spijze van de eeuwigheid; Gij zijt genoeg om van te leven voor iedereen en voor altijd. Gij voedt ons nog, o hemels brood, met leven midden in de dood.

59

60 Psalm 91 met Antifoon Melodie antifoon: Peter Sneep

61 Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten woont, vernacht in de schaduw van de Almachtige. Vers 1 Hij die op Gods bescherming wacht, vindt bij de hoogste Koning een schuilplaats waar hij overnacht, beschaduwd door Gods woning. Ik noem de HEER, op wie ik bouw, mijn toevlucht en mijn sterkte, mijn God, op wie ik vast vertrouw, Hij die mijn heil bewerkte.

62 Vers 7 Daar hij Mij liefheeft, spreekt de HEER, Zal Ik zijn pad beschermen. Ik zal hem bijstaan en steeds weer Mij over hem ontfermen. Daar hij mijn naam kent, mijn gebod, Zal Ik hem zelf bevrijden. Ik ben voor hem de trouwe God, Ik red hem uit zijn lijden.

63 Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten woont, vernacht in de schaduw van de Almachtige. (2x)

64

65 Laudate Dominum E&R204 psalm 117. Melodie: Jacq. Berthier

66 Laudate Dominum, laudate Dominum omnes, gentes. Alleluia. Laudate Dominum Laudate Dominum omnes, gentes, Alleluia. ( Loof de Heer alle volken, prijst Hem alle naties.)

67

68 Gezang 63 Vers 1 Ik ben de wijnstok, mijn Vader is de wijnboer die rondgaat op zijn eigen land waar Hij de wijnstok heeft geplant. De ranken zal Hij snoeien, dan gaan de druiven groeien. De dorre ranken snijdt Hij los, die dragen nooit een druiven tros.

69 Gezang 63 Vers 2 Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Geloof Me, heel veel vrucht draag jij als Ik jou vasthoud en jij Mij. Wie los van Mij wil leven die zal geen vruchten geven. Mijn ranken klimmen echt het hoogst, de druiven groeien tot de oogst.

70 Gezang 63 Vers 3 Heer, laat uw liefde door alle ranken stromen. Dan groeien wij in weer en wind, terwijl de wijnstok ons verbindt. Dan zal naar alle zijden de liefde zich verspreiden: met heel veel mensen, groot en klein, viert God het feest van nieuwe wijn.

71

72 Liedboek 75 Vers 5 Gij zijt het water ons ten leven; de bronnen van de eeuwigheid zijn ons ter lafenis gegeven, zijn doorgebroken in de tijd. O Gij, die als een bron ontspringt in elk die tot U komt en drinkt.

73

74 Laat mij een spiegel van Gods liefde zijn Tekst: Ria Borkent. Melodie: Peter Sneep

75 Laat mij een spiegel van Gods liefde zijn, waarin een glinstering is waar te nemen. Glimlach van boven, Licht niet te doven. Diep in de nacht van zonde en van pijn heeft Hij zijn Zoon gegeven uit de hemel. Licht voor de wereld, Christus de Here. Die naar de mensen toegekomen is, was met ontferming over hen bewogen. Ster die ons opgaat in de duisternis, verleen uw helder licht aan onze ogen.

76 Hij gaf aan blinden een voltooid gezicht, als hoopvol teken voor het onvoltooide. Beeld van nieuw leven heeft Hij gegeven. En dove oren bleven niet meer dicht, want Hij gaf opening aan de gekooide. Taal van bevrijding. Vrolijke tijding. Heer, geef ons oren naar gehoorzaamheid, ogen die willen omzien naar zovelen. Geef ons geloof om in een barre tijd Uw woord van heil met anderen te delen.

77 Al lijkt de hemel doof en blind voorgoed, Christus is opgestaan in deze wereld. Naam ons gegeven. Adem ten leven. Heer, laat ons hart, gereinigd door uw bloed, zich als een spiegel naar uw aanschijn keren. Zon, geef uw stralen, ondanks ons falen. Kom ons te hulp, ja, zegen ons met licht, dan straalt uw liefde uit in onze daden. Liefde is weerglans van Gods aangezicht, Zijn dageraad een wereld van genade.

78

79 Gezang 57: 1, 2, 3 Vers 1 Ik ben het levensbrood, Ik red je van de hongersnood. Zo heeft de Heer gesproken; Hij heeft het brood gebroken. Zijn lichaam is het brood, zegt Hij, dat deelt Hij uit aan jou en mij.

80 Gezang 57: 1, 2, 3 Vers 2 Ik ben het echte brood, wie eet zal opstaan uit de dood. Wie Mij gelooft, zegt Jezus, is bij het feest aanwezig. Ik ben het brood waarvan je leeft, dat leven aan de wereld geeft.

81 Gezang 57: 1, 2, 3 Vers 3 Dit brood zal nooit vergaan, het blijft, het komt bij God vandaan. Heer Jezus, wij geloven in U, het brood van boven. Nu hebben wij geen honger meer en nooit meer dorst door onze Heer.

82

83 Liedboek 75 Vers 11 Gij zijt de wijnstok van het leven, in duizend ranken uitgebreid, het leven, ons in U gegeven, draagt goede vruchten op zijn tijd. Laat ons uw ranken zijn voorgoed, doorstroom ons met uw hartebloed.

84

85 Psalm 121 tekst: Ria Borkent. Melodie: Peter Sneep

86 Ik sla mijn ogen op en zie de bergen aan, vanwaar verwacht ik hulp? Van U mijn God en Vader, laat mij niet smekend staan, U die geschapen hebt de hemel en de aarde. De Heer waakt over jou, Hij slaapt en sluimert niet. Zijn aandacht is erbij, zodat je voet niet struikelt. Die dag en nacht jou ziet waakt over Israël, ook in het diepste duister.

87 Mijn God Die mij behoedt, laat Uw aanwezigheid een schaduw voor mij zijn, een scherm dat mij beveiligt, een wolk die mij geleidt. Geen zon zal overdag, geen maan mij ’s nachts bedreigen. De Heer beveiligt jou, Hij redt je van het kwaad, de lijfwacht van je ziel, zo laat Hij zich ervaren. Waar jij ook gaat of staat, jouw gangen in en uit zal Hij voorgoed bewaren.

88

89 Dankzegging

90 Gebed

91 De eindbestemming. Ga met God

92 Vers 1 Zo maar te gaan met een stok in je hand, zonder te weten wat je zult eten. Zo maar te gaan met een stok in je hand; eindeloos ver is 't beloofde land. Gezang 8

93 Vers 2 Zo maar te gaan, wordt het leven of dood? Altijd maar banger, duurt het nog langer? Zo maar te gaan, wordt het leven of dood? In de woestijn worden kinderen groot. Gezang 8

94 Vers 3 Zo maar te gaan, met Zijn woord als bewijs, altijd maar lopen, altijd maar hopen. Zo maar te gaan met Zijn woord als bewijs; straks wonen wij in een paradijs. Gezang 8

95  Vandaag  1 e Evangelisatie  2 e Rente en aflossing  Volgende week  1 e T.U.  2 e Rente en aflossing  Lb.75: 14, 15

96  Gz.68  Preek  Ps.121  Formulier V  Collecte  Lb. 75: 14,15  Zegen

97 Liedboek 75: 14, 15 Vers 14 Gij zijt tot herder ons gegeven, wij zijn de schapen die Gij weidt; waar Gij ons leidt is 't goed te leven, Heer, die ons voorgaat door de tijd. Wie bij U blijft en naar U ziet, verdwaalt in deze wereld niet.

98 Liedboek 75: 14, 15 Vers 15 O Christus, ons van God gegeven, Gij tot in alle eeuwigheid de weg, de waarheid en het leven, Gij zijt de zin van alle tijd. Vervul van dit geheimenis uw kerk die in de wereld is.

99  Gz.68  Preek  Ps.121  Formulier V  Collecte  Lb. 75: 14,15  Zegen

100

101 Tot vanmiddag om 16.30 Met Ds. R. Tigelaar In het Morgenlicht


Download ppt "AFSLUITMIDDAG 40-DAGEN PROJECT! Wanneer: Zaterdag 16 november Tijdstip: 16:00 tot uiterlijk 19:00 Waar: Het Morgenlicht Voor wie: Alle gemeenteleden Wat."

Verwante presentaties


Ads door Google