De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Richtlijnen bloedverdunning in de tandheelkunde Jeroen Van Hevele.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Richtlijnen bloedverdunning in de tandheelkunde Jeroen Van Hevele."— Transcript van de presentatie:

1 Richtlijnen bloedverdunning in de tandheelkunde Jeroen Van Hevele

2 Inhoud presentatie richtlijnen 1.Inleiding 2.Anti-aggregantia 1.Anti-coagulantia

3 Inleiding: Patienten met -Trombocytopenie => transfusie voor ingreep: bv leverstoornissen: hepatitis, cirrose. -Hemofilie => transfusie -von Willebrand (VWF) Trombofilie: -Factor V Leiden -Proteïne C of S deficiëntie -Antitrombine deficiëntie factor -Protrombine gen variant -Antifosfolipidensyndroom -Hoge factor VIII => Altijd contact opnemen cardioloog/stollingsdienst

4 Antistolling: 1.Anti-aggregantia 2.Anti-coagulantia

5 Antistolling: 1.Anti-aggregantia 2.Anti-coagulantia

6 Antistolling: 1.Anti-aggregantia 1.Anti-coagulantia - Vitamine K-antagonisten - Heparine - LMWH (Clexane, Fraxiparine, Fraxodi, Innohep) - Fondaparinux (Arixtra) - NOAC

7 Antistolling: 1.Anti-aggregantia nti-coagulantia - Vitamine K-antagonisten - Heparine - LMWH (Clexane, Fraxiparine, Fraxodi, Innohep) - Fondaparinux (Arixtra) - NOAC

8 Vitamine K-antagonisten (coumarines) Acenocoumarol => enkel dagen (HT: 8-14 uur) Fenprocoumon => tot 2 weken (HT: 120-200 uur) Warfarine => tot 1 week (HT: 40 uur) Antidotum = vitamine K

9 VKA: kleine ingrepen Nederland ACTA: NIET STOPPEN bij VKA indien INR < 3,5 en -Maximaal 3 extracties of 1 verstandskies -Apexresectie -Parodontologie, endodontie -Abcesincisie -Maximaal 3 implantaatplaatsingen Preoperatief: INR-controle 24-72u -INR > 3,5 => contacteer cardioloog/HA Diermen DE van, Aartman IHA, Baart JA, et al. Dental management of patients using antithrombotic drugs. Critical appraisal of existing guidelines. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2009; 107: 616-624. Douketis JD, Spyropoulos AC, Spencer FA, et al. Perioperative Management of Antithrombotic Therapy: Antithrombotic Therapy and Prevention. Thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence–based Clinical Practice Guideline. Chest 2012; 141; e326S-e350S. België UZ-Leuven: NIET STOPPEN van VKA bij: -Routinetandheelkunde -Endodontie NIET STOPPEN bij VKA als INR < 3,5: Behandelingen in 1 kwadrant: -Extracties -Apexresectie -Parodontologie, endodontie -Abcesincisie -Implantologie Preoperatief: INR-controle 24-72u: -INR > 3,5 => contacteer cardioloog/HA

10 VKA: kleine ingrepen Nederland ACTA: Postoperatief: -Spongostan, hemocol in alveole -15-30 min op gaasje bijten -Praktijk pas verlaten na stoppen bloeding -Exacyl 10 ml 5%: 4x/d 2 min gedurende 2-5 dagen. Erna uitspuwen. -Geen NSAID’s of COX-2 remmers -Uitleg lichte bloeding, sijpelen -Telefonisch bereikbaar blijven. België: Postoperatief: -Spongostan, hemocol in alveole -15-30 min op gaasje bijten -Praktijk pas verlaten na stoppen bloeding -Exacyl 10 ml 5%: 4x/d 2 min gedurende 2- 5 dagen. Erna uitspuwen. -Geen NSAID’s of COX-2 remmers -Uitleg lichte bloeding, sijpelen -Telefonisch bereikbaar blijven. Diermen DE van, Aartman IHA, Baart JA, et al. Dental management of patients using antithrombotic drugs. Critical appraisal of existing guidelines. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2009; 107: 616-624. Douketis JD, Spyropoulos AC, Spencer FA, et al. Perioperative Management of Antithrombotic Therapy: Antithrombotic Therapy and Prevention. Thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence–based Clinical Practice Guideline. Chest 2012; 141; e326S-e350S.

11 Vitamine K-antagonisten (coumarines)  CAVE antibiotica  overanticoagulatie (INR ≥ 6)  versterken werking van coumarine  verlengde bloedingstijd  relatief risico op bloeding neemt toe  Advies voor tandarts: - vraag antibiotica en anticoagulantia gebruik na bij de patiënt - wacht enkele dagen tot na afloop van de AB kuur - absolute bloedingsrisico = +/- 1.4 % (maar vermijdbaar) - geven van endocarditis-profylaxe is niet gecontraïndiceerd

12 VKA: grotere ingrepen Marcoumar 7 -10 dagen vóór de ingreep Vanaf 24u na de ingreep kan, indien nodig, de dosis LMWH verhoogd worden Vanaf 48-72u na de ingreep kan, indien nodig, de dosis LMWH verhoogd worden tot therapeutische dosis. Pas op in geval van nierinsufficiëntie ! Halveer de dosis in geval van Creatinine Klaring < 30 ml/min Bij overbrugging met therapeutisch LMWH geniet een dosering 2x/dag de voorkeur omwille van het verhoogd bloedingsrisico van 1x/daagse therapeutische dosering LMWH bij peri-operatief gebruik. Indien toch 1x daagse dosering (Clexane ® 1.5mg/kg 1x/dag), is de laatste toediening 24u vóór de ingreep max. 1mg/kg. Stop VKA Pre-operatief Dosis LMWH Laatste pre- operatieve dosis LMWH HOOG MATIG en LAAG** trombo-embolisch risico ® Marevan ® 5 - 7 dagen vóór de ingreep Sintrom ® 3 - 4 dagen vóór de ingreep LMWH starten als INR < 2 Therapeutisch Intermediair enoxaparine (Clexane ® ) 1 mg/kg 2x/dag 1 mg/kg 1x/dag 24u vóór de ingreep indien therapeutische of intermediaire dosis LMWH 12u vóór de ingreep indien profylactische dosis LMWH** ** Bij patiënten met laag trombo-embolisch risico of verhoogd bloedingsrisico is een profylactische dosis te overwegen (Clexane ® 0.5 mg/kg 1x/dag) Controle INR dag vóór de ingreep Indien INR > 1.5 dan ≥ 5 mg Konakion ® per os toedienen Post- Profylactische dosis mag 6-8u na de operatief ingreep herstart worden. herstarten LMWH tot intermediaire dosis (zo geen PCEA). Uitgesteld in geval van hemostase- problemen Post- operatief herstarten VKA In functie van type ingreep, algemene toestand, bloedingsrisico, risico op heringreep, aanwezigheid van drainagesysteem: 12-24u na de ingreep LMWH overbruggingstherapie aan- houden tot therapeutische INR onder VKA INR < 2,0 + LMWH indien geïndiceerd - Totaalextractie - Ingrepen > 1 kwadrant - MKA-ingrepen

13 Antistolling: 1.Anti-aggregantia nti-coagulantia - Vitamine K-antagonisten - Heparine - LMWH (Clexane, Fraxiparine, Fraxodi, Innohep) - Fondaparinux (Arixtra) - NOAC

14 NOAC Voordelen: -kort halfleven -veilig

15 NOAC: Nederland ACTA: NIET STOPPEN -Maximaal 3 extracties of 1 verstandskies -Apexresectie -Parodontologie, endodontie -Abcesincisie -Maximaal 3 implantaatplaatsingen Bij grotere ingrepen: - Stoppen zoals internationale voorschriften België: internationale richtlijn NIET STOPPEN bij: -Routinetandheelkunde -Endodontie STOPPEN: afhankelijk van bloedingsrisico: -Alle andere behandelingen

16 Metabolisme NOAC

17 NOAC tandheelkunde – MKA Onbelangrijk risico bloeding Laag risico bloedingHoog risico bloeding Extractie ≤ 3 tandenExtractie > 3 tandenHH oncologie AbcesincisieImplantologie > 1 kwadrantOrthognatische HK ImplantologiePacemakerimplantatieAbdominale/orthopedie ParodontologieEndoscopische biopsieLever/nierbiopsie 12-24u na laatste inname> 24u (cave nier)> 48u (cave nier) STOP NOAC Xarelto ® (Rivaroxaban) of Eliquis ® (Apixaban) ≥ 24u vóór de ingreep zo CrCl > 30 ml/min ≥ 48u vóór de ingreep zo CrCl 15-30 ml/min Pradaxa ® (Dabigatran) ≥ 24u vóór de ingreep zo CrCl > 50 ml/min ≥ 48u vóór de ingreep zo CrCl 30-50 ml/min STOP NOAC Xarelto ® of Eliquis ® ≥ 48u vóór de ingreep Pradaxa ® ≥ 48u zo CrCl > 50 ml/min ≥ 96u zo CrCl 30- 50 ml/min

18 NOAC tandheelkunde – MKA Onbelangrijk risico bloeding Laag risico bloedingHoog risico bloeding Extractie ≤ 3 tandenExtractie > 3 tandenHH oncologie AbcesincisieImplantologie > 1 kwadrantOrthognatische HK ImplantologiePacemakerimplantatieAbdominale/orthopedie ParodontologieEndoscopische biopsieLever/nierbiopsie 12-24u na laatste inname> 24u (cave nier)> 48u (cave nier) Herstart NOAC vanaf >8u na de procedure indien volledige hemostase bereikt STOP CLEXANE alvorens NOAC TE HERSTARTEN NOAC kan herstart worden vanaf 48-72u na de ingreep indien: - volledige hemostase bereikt - geen risico op heringreep Eerste dosis NOAC toedienen op tijdstip dat de eerstvolgende dosis LMWH gepland was

19 NOAC: postoperatief Postoperatief: -Spongostan, hemocol in alveole -Hechten! -15-30 min op gaasje bijten -Praktijk pas verlaten na stoppen bloeding -Exacyl 10 ml 5%: 4x/d 2 min gedurende 5 dagen. Erna uitspuwen. -Uitleg lichte bloeding, sijpelen -Telefonisch bereikbaar blijven. -Overbrugging dmv LMWH hoeft niet maar kan individueel (huisarts!) -Herstart NOAC: - > 8u postoperatief en na hemostase - grote ingrepen met hoge bloedingsrisico’s: 48 tot 72 uur

20 Samenvatting:

21

22 Referenties (1) Camm AJ, Kirchhof P, Lip GYet al. Guidelines for the management of atrial fibrillation: the Task Force for the Management of Atrial Fibrillation of the European Society of Cardiology (ESC). Europace 2010; 12: 1360–1420. (2) Camm AJ, Lip GY, De Caterina R, et al. ESC Committee for Practice Guidelines-CPG; Document Reviewers.2012 focused update of the ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation: an update of the 2010 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation- developed with the special contribution of the European Heart Rhythm Association. Europace. 2012; 14(10): 1385-1413. (3) Camm AJ, Lip GY, De Caterina R, et al. 2012 focused update of the ESC Guidelines for the managment of atrial fibrillation. European Heart Journal: 2012, 33, 2719-2747. (4) Olesen JB, Torp-Pedersen C, Hansen ML, Lip G. The value of the CHA2DS2-VASc score for refining stroke risk stratification in patients with atrial fibrillation with a CHADS2 score 0–1: a nationwide cohort study. Thromb Haemost 2012;107:1172–1179 (5) Conolly SJ, Ezekowitz MD, Yusuf S, et al. RE-LY Steering Committee and Investigators. Dabigatran versus warfarin in patient with atrial fibrillation. N Engl J Med. 2009;361(12):1139-51. (6) Patel MR, Mahaffey KW, Garg J, et al. ROCKET AF Investigators. Rivaroxabin vs. warfarin in nonvalvular atrial fibrillation. N Engl J Med 2011;365:883-891 (7) Investigators. Apixaban in patients with atrial fibrillation. N Engl J Med 2011;364:806-817 (8) Granger CB, Alexander JH, McMurray JJ, et al. ARISTOTLE Committees and Investigators. Apixaban vs. warfarin in patiënts with atrial fibrillation. N Eng J Med 2011;365:981-992 (9) Giugliono RP, Ruff CT, Braunwald E, et al. Edoxaban versus warfarin in patients with atrial fibrillation. N Engl J Med. 2013, 369;22: 2093-2104. (10) 16 Connolly SJ, Eikelboom J, DoranP, et al. Betrixaban compared with warfarin in patients with atrial fibrillation: results of a phase 2, randomized, dose-ranging study (Explore-Xa). European Heart Journal (2013) 34, 1498–1505. (11) 20 Van de Werf F, Brueckmann M, Connolly SJ, et al. A comparison of dabigatran etexilate with warfarin in patients with mechanical heart valves: THE Randomized, phase II study to evaluate the safety and pharmacokinetics of oral dabigatran etexilate in patients after heart valve replacement (REALIGN). Am Heart J 2012; 163: 931-937. (12) 21 De Backer T, Petrovic M, De Paepe P, et al. Farmacotherapeutische actualiteit. Tijdschr. voor Geneeskunde. 2014, 70, nr. 6: 298-301.

23 Referenties (13) 9 Heidbuchel H, Verhamme P, Alings M, et al. European Heart Rhytm Association Practical Guide on the use of new oral anticoagulants in patients with non-valvular atrial fibrillation. Eurospace 2013;15:625-651. (14) 10 Van Ryn J, Stangier J, Haertter S, et al. Dabigatran etexilate – a novel, reversibel, oral direct trombin inhibitor: interpretation of coagulation assays and reversal of anticoagulant activity. Thromb Haemost 2010;103:1116-27 (15) Douketis JD, Spyropoulos AC, Spencer FA, et al. American College of Chest P (2012) Perioperative management of antithrombotic therapy: Antithrombotic therapy and prevention of thrombosis, 9th edn: American college of chest physicians evidence-based clinical practice guidelines. Chest 141(2 Suppl):e326S–e350S (16) Camm AJ, Savelieva I. ‘R’ for ‘renal’ and for ‘risk’: refining risk stratification for stroke in atrial fibrillation. Circulation 2013;127:169–71. (17) Schulman Sam. Pharmacologic tools to reduce bleeding in surgery. Hematology 2012; 517-521. (18) Firriolo FJ, Hupp WS. Beyond warfarin: the new generation of oral anticoagulants and their implications for the management of dental patients. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 2012;113:431-441 (19) Heidbuchel H, Thijs V, Verhamme P, et al. Practical guide dabigatran. Guidance for use in particular situations. Version 2.0. 2013: 1-18 (20) 12 Pineiro-Aguilar A, Somoza-Martin M, Gandara-Rey JM et al. Blood loss in orthognatic surgery: a systematic review. J Oral Maxillofac Surg 2011, 69:885-892. (21) Thienpont E, Grosu I, Paternostre F et al. The use of patient-specific instruments does not reduce blood loss during minimally invasive total knee arthroplasty? Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2014. (22) Kaouk JH, Haber GP, Goel RK, et al. Single-Port Laparoscopic Surgery in Urology: Initial Experience. UROLOGY 2008, 71: 3–6.

24 Dank voor uw aandacht.


Download ppt "Richtlijnen bloedverdunning in de tandheelkunde Jeroen Van Hevele."

Verwante presentaties


Ads door Google