De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Updated July 2011 CVA preventie bij atriumfibrilleren (AF) PRADAXA ® (dabigatran etexilaat) 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Updated July 2011 CVA preventie bij atriumfibrilleren (AF) PRADAXA ® (dabigatran etexilaat) 1."— Transcript van de presentatie:

1 Updated July 2011 CVA preventie bij atriumfibrilleren (AF) PRADAXA ® (dabigatran etexilaat) 1

2 Updated July 2011 DABIGATRAN ETEXILAAT Het orale pro-drug wordt omgezet in dabigatran, een reversibele directe trombineremmer (DTI). Therapeutische plasmaspiegel na 2 uur halfwaardetijd 12–14 uur ~ 80% renale klaring Voorspelbare en consistente antistollingseffecten Weinig medicijninteracties (geen P450 interactie, wel transport door P-glycoproteine) Geen voedselinteracties 2 Dabigatran etexilaat Stangier J, et al. Br J Clin Pharmacol 2007;64:292-303. Sorbera LA, et al. Drugs Future 2005;30:877-885. Blech S, et al. Drug Metab Dispos 2008;36:386-399. 1B tekst jul 2011

3 Updated July 2011 DABIGATRAN ETEXILAAT: GEREGISTREERDE INDICATIES Primaire preventie van veneuze trombo- embolische aandoeningen bij volwassenen die electief een totale heupvervangende operatie of een totale knievervangende operatie hebben ondergaan. Preventie van CVA en systemische embolie bij volwassen patiënten met non-valvulair atriumfibrilleren met tenminste één CVA- risicofactor 1. 3 1. één of meer van de volgende risicofactoren: CVA, TIA of systemische embolie in de anamnese Linker ventrikel ejectiefractie Symptomatisch hartfalen, ≥ New York Heart Association (NYHA) klasse 2 75 jaar en ouder 65 jaar en ouder in combinatie met diabetes mellitus, coronair vaatlijden of hypertensie

4 Updated July 2011 4 RE-LY – STUDIE OPZET Primair doel: Om non-inferioriteit aan te tonen van dabigatran vergeleken met warfarine Primair effectiviteiteindpunt: CVA (systemisch+hemorragisch) en systemische embolie Mediane behandelduur= 2 jaar (minimum = 1 jaar; maximum = 3 jaar) INR = International normalized ratio Connolly SJ, et al. N Engl J Med 2009; 361:1139-1151. Ezekowitz MD, et al. Am Heart J 2009;157:805-10. Dabigatran etexilaat 150 mg BID (dubbel-blind) N=6.076 18.113 patiënten met AF en ≥1 risicofactor uit 951 centra in 44 landen Zonder contraïndicaties Warfarine (INR 2.0  3.0, open-label) N=6.022 Dabigatran etexilaat 110 mg BID (dubbel-blind) N=6.015 R

5 Updated July 2011 5 RE-LY – EFFECTIVITEIT 5 Connolly SJ, et al. NEJM 2009 Sep 17;361:1139-51, Erratum in: NEJM 2010 Nov 4;363:1875-1876

6 Updated July 2011 6 RE-LY – INTRACRANIËLE BLOEDINGEN 6 Connolly SJ, et al. NEJM 2009 Sep 17;361:1139-51, Erratum in: NEJM 2010 Nov 4;363:1875-1876

7 Updated July 2011 MEEST VOORKOMENDE BIJWERKINGEN Percentages respectievelijk voor 110 mg en 150 mg Pradaxa 2dd. 7 Connolly SJ, et al. N Engl J Med 2009;361:1139-1151. 1B tekst jul 2011 (master sheet) Bloedingen: Anemie (1,1%; 1,3%), Epistaxis (1,1%; 1,1%), Gastro-intestinale (GI) bloedingen (3,3%; 4,6%)* en Urogenitale bloedingen (1,0%; 1,3%). * Alleen GI bloedingen komen vaker voor bij Pradaxa 150 mg dan bij warfarine (2,6%) (incidentie voor Pradaxa 110 mg gelijkwaardig aan warfarine) Buikpijn (2,3%; 2,2%), Diarree (1,3%; 1,2%), Dyspepsie (4,2%; 3,9%)** en Misselijkheid (1,0%; 1,2%) ** Alleen dyspepsie komt vaker voor bij Pradaxa dan bij warfarine (0,03%)

8 Updated July 2011 8 150 mg 2x daags dosering versus warfarine Statistisch significante reductie in CVA en systemische embolie Statistisch significante reductie in hemorragisch CVA Vergelijkbaar aantal majeure bloedingen Statistisch significante reductie in alle bloedingen, levensbedreigende bloedingen en intracraniële bloedingen RE-LY – SAMENVATTING Connolly SJ, et al. N Engl J Med 2009;361:1139-1151, incl. Connolly SJ, N Engl J Med. 2010 Nov 4;363(19):1875-6. 110 mg 2x daags dosering versus warfarine Vergelijkbaar aantal CVA/systemische embolie Statistisch significante reductie in hemorragisch CVA Statistisch significante reductie in majeure bloedingen Statistisch significante reductie in alle bloedingen, levensbedreigende bloedingen en intracraniële bloedingen

9 Updated July 2011 DOSERING De aanbevolen dagelijkse dosering PRADAXA is 300 mg ingenomen als één capsule van 150 mg tweemaal per dag. Verlaagde dosis: 220 mg Pradaxa per dag, ingenomen als één capsule van 110 mg tweemaal daags bij de volgende patiënten: Patiënten van 80 jaar of ouder Patiënten die gelijktijdig verapamil gebruiken Voor de volledigheid wordt verwezen naar de meest recente ‘Samenvatting van de productkenmerken’. 9 IB-tekst (Samenvatting Productkenmerken), juni 2010

10 Updated July 2011 OVERSTAPPEN NAAR PRADAXA Overstappen van een coumarine op Pradaxa: Stop de behandeling met coumarine Zodra de INR <2,0 is, kan Pradaxa ingenomen worden. NB: Informeer de trombosedienst dat de patiënt de behandeling met een coumarine stopt Overstappen van ASA op Pradaxa: Stop de behandeling met ASA (als ASA alleen is voorgeschreven voor de indicatie atriumfibrilleren) In plaats van de volgende dosering ASA kan Pradaxa ingenomen worden Overstappen van parenteraal anticoagulans op Pradaxa: Stop de behandeling met parenteraal anticoagulans Neem Pradaxa in 0-2 uur voor het tijdstip van de volgende geplande dosis parenteraal anticoagulans of op het moment van staken in geval van continue behandeling (bijv. intraveneuze ongefractioneerde heparine) 10 1B tekst juli 2011

11 Updated July 2011 PRADAXA: EEN NIEUWE KLASSE ANTISTOLLING Comfortabel voor arts en patiënt: snel intredende werking korte halfwaardetijd (12-17 uur) geen dosisaanpassing, geen INR monitoring innemen met of zonder voedsel, geringe kans op geneesmiddeleninteractie Eenvoudig doseeradvies: standaard Pradaxa 150 mg 2x daags: Pradaxa 150 mg 2x daags voor uw AF-patiënt, ongeacht laag of hoog CVA-risico Pradaxa 110 mg 2x daags voor uw patiënten ouder dan 80 jaar of die gelijktijdig verpamil gebruiken Eenvoudig overstappen van coumarine: staken coumarine starten Pradaxa indien INR < 2,0 startdosering = onderhoudsdosering 11 1B tekst juli 2011

12 Updated July 2011 UITGEBREIDE INFORMATIE Deze presentatie betreft slechts korte summiere informatie. Boehringer Ingelheim heeft uitgebreide informatie voor FTO- overleg. Dit betreft o.a. informatie over: Contra-indicaties Interacties Bijwerkingen Waarschuwingen en voorzorgen voor gebruik U wordt dan ook verzocht om de volledige IB-tekst (samenvatting producteigenschappen) te raadplegen alvorens u start met het voorschrijven van Pradaxa® (dabigatran etexilaat) Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u als vanzelfsprekend altijd contact opnemen met de medische informatiedienst van Boehringer Ingelheim via telefoonnummer 0800-2255889 (gratis) of per e-mail : medinfo.nl@boehringer-ingelheim.com medinfo.nl@boehringer-ingelheim.com 12


Download ppt "Updated July 2011 CVA preventie bij atriumfibrilleren (AF) PRADAXA ® (dabigatran etexilaat) 1."

Verwante presentaties


Ads door Google