De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoe groot zijt Gij O, Heer mijn God, wanneer ik in verwondering de wereld zie die U hebt voortgebracht. Het sterrenlicht, het rollen van de donder, heel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoe groot zijt Gij O, Heer mijn God, wanneer ik in verwondering de wereld zie die U hebt voortgebracht. Het sterrenlicht, het rollen van de donder, heel."— Transcript van de presentatie:

1 Hoe groot zijt Gij O, Heer mijn God, wanneer ik in verwondering de wereld zie die U hebt voortgebracht. Het sterrenlicht, het rollen van de donder, heel dit heelal, dat vol is van uw kracht. Refrein: Dan zingt mijn ziel ) tot U, o Heer mijn God: )2x hoe groot zijt Gij, ) hoe groot zijt Gij! )

2 Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen tot in de dood gegaan is als een Lam, sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou dragen en aan het kruis mijn zonde op zich nam. Refrein: Dan zingt mijn ziel ) tot U, o Heer mijn God: )2x hoe groot zijt Gij, ) hoe groot zijt Gij! )

3 Als Christus komt met majesteit en luister, brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn. Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij! Refrein: Dan zingt mijn ziel ) tot U, o Heer mijn God: )2x hoe groot zijt Gij, ) hoe groot zijt Gij! )

4 JUICHT, WANT JEZUS IS HEER Juicht, want Jezus is Heer, kinderen Sions, verblijdt u ter ere van Hem, die ons liefheeft. Hij is verrezen en leeft, Jezus, de Koning, die mensen het leven weer geeft.

5 Liefde bedekt zijn schepping, de bloemen, de vogels, het gras. Zou Hij dan jou vergeten, Jezus, die blinden genas, verrees. Juicht, want Jezus is Heer, kinderen Sions, verblijdt u ter ere van Hem, die ons liefheeft. Hij is verrezen en leeft, Jezus, de Koning, die mensen het leven weer geeft.

6 Wees als een boom die vrucht draagt, ieder seizoen op zijn tijd. Drink van het levend water, Jezus, de bron voor altijd, verrees. Juicht, want Jezus is Heer, kinderen Sions, verblijdt u ter ere van Hem, die ons liefheeft. Hij is verrezen en leeft, Jezus, de Koning, die mensen het leven weer geeft.

7 Grote God wij loven U. 1. Grote God, wij loven U Heer, o sterkste aller sterken! Heer, o sterkste aller sterken! Heel de wereld buigt voor U, Heel de wereld buigt voor U, En bewondert Uwe werken. En bewondert Uwe werken. Die Gij waart ten allen tijd, Die Gij waart ten allen tijd, Blijft Gij ook in eeuwigheid Blijft Gij ook in eeuwigheid

8 Grote God wij loven U 2. Alles wat u prijzen kan, U, de eeuw'ge, Ongeziene, U, de eeuw'ge, Ongeziene, Looft Uw liefd' en zingt er van! Looft Uw liefd' en zingt er van! Alle Eng'len, die U dienen, Alle Eng'len, die U dienen, Roepen U nooit lovensmoe: Roepen U nooit lovensmoe: "Heilig, heilig, heilig" toe! "Heilig, heilig, heilig" toe!

9 Refrein: gezongen door de band Grote God wij loven U Heel de wereld buigt voor U Grote God wij loven uw Naam (2x)

10 Grote God wij loven U 3. Heer, ontferm U over ons, Open Uwe Vader armen, Open Uwe Vader armen, Stort Uw zegen over ons, Stort Uw zegen over ons, Neem ons op in Uw erbarmen! Neem ons op in Uw erbarmen! Eeuwig blijft Uw trouw bestaan Eeuwig blijft Uw trouw bestaan Laat ons niet verloren gaan! Laat ons niet verloren gaan!

11 Welk een Vriend is onze Jezus 1. Welk een vriend is onze Jezus, Die in onze plaats wil staan! Welk een voorrecht, dat ik door Hem Altijd vrij tot God mag gaan. Dikwijls derven wij veel vrede, Dikwijls drukt ons zonde neer, Juist omdat wij 't al niet brengen In 't gebed tot onze Heer.

12 2.Leidt de weg soms door verzoeking, Dat ons hart in ’t strijd uur beeft, Gaan wij dan met al ons strijden Tot Hem, die verlossing geeft. Kan een vriend ooit trouwer wezen Dan Hij, die ons lijden draagt? Jezus biedt ons aan genezing Hij alleen is 't, die ons schraagt. Hij alleen is 't, die ons schraagt.

13 3. Zijn wij zwak, belast, beladen En terneer gedrukt door zorg, Dierb're Heiland! onze Toevlucht! Gij zijt onze Hulp en Borg. Als soms vrienden ons verlaten, Gaan wij biddend tot den Heer; In zijn armen zijn wij veilig, Hij verlaat ons nimmermeer.

14 Psalmen van nu, psalm 84 Wat hou ik van Uw huis Heer van de hemelse legers. Ik kan zo sterk verlangen naar de binnenpleinen van de Heer. Diep in mijn lijf is zo’n heimwee, zo'n blijvende schreeuw om de Levende God. (Band zingt couplet 2) Een vogel is er thuis, Heer van de hemelse legers. Een zwaluw voedt haar jongen op bij U onder de pannen, God. Wonen bij U is een zegen, zo’n blijvende kans om te zingen voor U.

15 Gelukkig wie naar U vol van verlangen op weg zijn, zelfs in het dorre bomendal zien zij een bron en regenval, gaan zij van zegen tot zegen, naar God die verschijnt in Zijn heilige stad. (Band zingt couplet 4) Ach hoor en kijk naar mij, Heer van de hemelse legers. Ja liever één dag dicht bij U dan duizend dagen zonder U. Liever bij U aan de drempel dan binnen te zijn in een duistere tent.

16 De Heer beveiligt ons, eer en geluk zal Hij geven Hij heeft Zijn liefde nooit ontzegd aan mensen, eerlijk onderweg. Heer van de Hemelse legers, gelukkig zijn zij die vertrouwen op U. Wat hou ik van uw huis..

17 Tienduizend redenen De zon komt op, maakt de morgen wakker; mijn dag begint met een lied voor U. Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, laat mij nog zingen als de avond valt. Refrein: Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. Met meer passie dan ooit; o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

18 Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde. Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen; tienduizend redenen tot dankbaarheid. Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. Met meer passie dan ooit; o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

19 En op die dag, als mijn kracht vermindert, mijn adem stokt en mijn einde komt, zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen; tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. Met meer passie dan ooit; o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

20 slot: Verheerlijk zijn heilige naam. Verheerlijk zijn heilige naam. (Refrein 2x) Verheerlijk zijn heilige naam. Verheerlijk zijn heilige naam.

21 Mededelingen  Votum en zegengroet  Gz.147 : 1 en 2  Gebed  Preek deel 1  Gz.90 : 1  Preek deel 2  Lb. 75 : 1, 2 en 3  Preek deel 3  Ps.43 : 3

22  Votum en zegengroet  Gz.147 : 1 en 2  Gebed  Preek deel 1  Gz.90 : 1  Preek deel 2  Lb. 75 : 1, 2 en 3  Preek deel 3  Ps.43 : 3

23  Votum en zegengroet  Gz.147 : 1 en 2  Gebed  Preek deel 1  Gz.90 : 1  Preek deel 2  Lb. 75 : 1, 2 en 3  Preek deel 3  Ps.43 : 3

24 Vers 1 Maak muziek voor God de Vader in de ruimte van de tijd, die in Christus ons bewaarde, door zijn Geest ons heeft geleid. Met de Hemel als een koepel, als het klankbord van de Heer, komt het loflied als geroepen, stijgt het op en daalt het neer. Dank aan God, die zetelt op de troon. Glorie aan het Lam, de Mensenzoon. Gezang 147 : 1 en 2

25 Vers 2 Als een wolk die veertig jaren mensen voorging op het pad, zo laat zich de Heer ervaren, zo heeft Hij ons liefgehad. Als een schaduw in de hitte, als een vuurgloed in de kou; Hij geleidt ons naar de witte poorten in de stad van goud. Dank aan God, die zetelt op de troon. Glorie aan het Lam, de Mensenzoon. Gezang 147 : 1 en 2

26  Votum en zegengroet  Gz.147 : 1 en 2  Gebed  Preek deel 1  Gz.90 : 1  Preek deel 2  Lb. 75 : 1, 2 en 3  Preek deel 3  Ps.43 : 3

27 De kinderen van de bovenbouw mogen nu naar de bijbelclub

28

29 Kennen Joh. 3: 1,2 en 9-11 Weten is nog geen kennen

30  Votum en zegengroet  Gz.147 : 1 en 2  Gebed  Preek deel 1  Gz.90 : 1  Preek deel 2  Lb. 75 : 1, 2 en 3  Preek deel 3  Ps.43 : 3

31 Vers 1 Ontsluit, o Heer, voor U ons hart, houd ons aan U verbonden. Gij schenkt ons vreugde door uw smart, Gij heelt ons door uw wonden. Wat wondren van barmhartigheid hebt Gij voor ons ten toon gespreid, en aan het kruis bewezen. Uw liefd' en trouw, die 't al volbracht, hier nooit genoeg door ons herdacht, zij eeuwiglijk geprezen. Gezang 90 : 1

32

33 Joh 3: 3 Voorwaarde voor ingang in het koninkrijk Van bovenaf verwekt worden Joh 3: 14-16 God kennen is Jezus kennen

34  Votum en zegengroet  Gz.147 : 1 en 2  Gebed  Preek deel 1  Gz.90 : 1  Preek deel 2  Lb. 75 : 1, 2 en 3  Preek deel 3  Ps.43 : 3

35 Liedboek 75 : 1, 2 en 3 Vers 1 U kennen, uit en tot U leven, Verborgene die bij ons zijt, zolang ons 't aanzijn is gegeven, de aarde en de aardse tijd, o Christus, die voor ons begin en einde zijt, der wereld zin!

36 Liedboek 75 : 1, 2 en 3 Vers 2 Gij zijt het brood van God gegeven, de spijze van de eeuwigheid; Gij zijt genoeg om van te leven voor iedereen en voor altijd. Gij voedt ons nog, o hemels brood, met leven midden in de dood.

37 Liedboek 75 : 1, 2 en 3 Vers 3 O Christus, ons van God gegeven, Gij tot in alle eeuwigheid de weg, de waarheid en het leven, Gij zijt de zin van alle tijd. Vervul van dit geheimenis uw kerk die in de wereld is.

38

39 God betrekken bij alles in je leven Begin bij wat je krijgt Joh. 3: 21 Zoek het licht – Alles open – Gezamenlijk doel

40  Ps.  Preek  Ps.43 : 3  Gz. 123 : 1  Geloofsbelijdenis over Gods Zoon  Gz. 123 : 5  Gebed  Collecte  Gz.147 : 3 en 4  Zegen

41 Vers 3 O Here God, kom mij bevrijden, zend mij uw waarheid en uw licht die naar uw heilge berg mij leiden, waar Gij mij woning wilt bereiden. Geef dat ik door U opgericht kom voor uw aangezicht. Psalm 43 : 3

42  Ps.  Preek  Ps.43 : 3  Gz. 123 : 1  Geloofsbelijdenis over Gods Zoon  Gz. 123 : 5  Gebed  Collecte  Gz.147 : 3 en 4  Zegen

43 'k Geloof in God de Vader, die uit niets geschapen heeft zijn hemelwoning, almachtig in het leven riep de aarde met de mens als koning. God, die met kracht in eeuwigheid regeert door zijn voorzienigheid, zal aan zijn vaderhand mij leiden met trouw in voor- en tegenspoed, om Christus' wil mij veilig weiden, zoals een goede herder doet. Gezang 123 : 1

44  Ps.  Preek  Ps.43 : 3  Gz. 123 : 1  Geloofsbelijdenis over Gods Zoon  Gz. 123 : 5  Gebed  Collecte  Gz.147 : 3 en 4  Zegen

45  Ps.  Preek  Ps.43 : 3  Gz. 123 : 1  Geloofsbelijdenis over Gods Zoon  Gz. 123 : 5  Gebed  Collecte  Gz.147 : 3 en 4  Zegen

46 'k Geloof in God, de Heilge Geest, die troost en hoop aan Christus' kerk wil geven. 'k Geloof een kerk, die wereldwijd verbonden is in leer en leven; als bruid van Christus, die haar leidt, is zij getooid met heiligheid. 'k Belijd vergeving van de zonden. Ik weet: mijn vlees wordt opgewekt en zal dan, met mijn ziel verbonden, weer leven, eeuwig, onbevlekt. Gezang 123: 5

47  Ps.  Preek  Ps.43 : 3  Gz. 123 : 1  Geloofsbelijdenis over Gods Zoon  Gz. 123 : 5  Gebed  Collecte  Gz.147 : 3 en 4  Zegen

48  Vandaag  1 e Diaconie  2 e Rente en aflossing  Volgende week  1 e T. U. Kampen  2 e Rente en aflossing  Gz.147 : 3 en 4

49  Ps.  Preek  Ps.43 : 3  Gz. 123 : 1  Geloofsbelijdenis over Gods Zoon  Gz. 123 : 5  Gebed  Collecte  Gz.147 : 3 en 4  Zegen

50 Vers 3 Heer, zolang wij ademhalen zngen wij U tegemoet tot het klinkt in alle talen in een niet te tellen stoet. Komende van alle kanten – tel de sterren, Abraham – – tel de sterren, Abraham – brengen wij in witte mantels lof aan God en aan het Lam. Dank aan God, die zetelt op de troon. Glorie aan het Lam, de Mensenzoon. Gezang 147 : 3 en 4

51 Vers 4 Heer, blijf bij ons als tevoren, in uw licht zien wij elkaar en bezingen wij uw glorie als de sterren jaar na jaar. Wijs ons wat wij niet aanschouwen en behoed ons voor de val. Wij gaan verder in vertrouwen dat de Heer ons leiden zal. Dank aan God, die zetelt op de troon. Glorie aan het Lam, de Mensenzoon. Gezang 147 : 3 en 4

52

53

54 Tot volgende week zondag Om: 11.00 uur Om: 11.00 uur Met Ds. Tigelaar Met Ds. Tigelaar In Het Morgenlicht In Het Morgenlicht


Download ppt "Hoe groot zijt Gij O, Heer mijn God, wanneer ik in verwondering de wereld zie die U hebt voortgebracht. Het sterrenlicht, het rollen van de donder, heel."

Verwante presentaties


Ads door Google