De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zorgzwaartebekostiging 19 november 2009 Update Juridische procedures door: Tineke Donga 19 november 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zorgzwaartebekostiging 19 november 2009 Update Juridische procedures door: Tineke Donga 19 november 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Zorgzwaartebekostiging 19 november 2009 Update Juridische procedures door: Tineke Donga 19 november 2009

2 Juridische procedures  Terugblik  Procedures bij VWS en NZa voor SGLVG/ZZP VG 07  Procedures NZa andere ZZP’s  Waar staan we nu  Vervolg stappen?  Overige procedure NZa: WOB

3 Terugblik Weeffouten: twee wegen Juridische weg: I. Collectief bezwaar Beschikkingen NZa: sluittarief (december 2008) en herallocatie (mei 2009) o.g.v. Wmg II. Collectief bezwaar ‘weigering’ afgifte toelatingen SGLVG- verblijfsplaats VWS /CIBG (WTZi) en spoedprocedure afdeling bestuursrechtspraak van Raad van State (ABRS)

4 Terugblik Inhoud tarieven: Voorwaarde SGLVG toelating ZZP VG 07 en tarief Ademhalingsondersteuning MFC en Observatie LVG-tarieven Kindmodule ZZP VG 05 LG-tarieven Overig: ‘semimuraal’ Inhoud: afgifte toelatingen

5 Procedures SGLVG/ZZP VG 07(I VWS) VWS/CIBG toelatingen per 1 juli 2009 Bestuurlijk overleg september 2009 VGN/VWS September nieuw collectief bezwaar (50) Naast lopend bezwaar tegen ‘weigering’ VGN wil ingangsdatum op 1 januari 2009 Motivering bezwaar

6 Procedures SGLVG/ZZP VG 07 (II NZa)  Bezwaarprocedure NZa (op grond van Wet marktordening gezondheidszorg)  Voorwaarde van toelating voor tarief: - Onevenredig en onzorgvuldig - Niet te handhaven - Overbruggen gat in bekostiging  Tarief te laag voor de brede doelgroep SGLVG

7 Bezwaarprocedures Nza proces I. Collectieve bezwaarprocedure tegen sluittarieven december 2008 (65) en II. Collectieve bezwaarprocedure herallocatie mei 2009 (41) Herallocatie: individueel (30) Vragen NZa 20 juli 2009 over collectieve bezwaren Eén hoorzitting collectieve bezwaren op 11 augustus 2009 Aanvullende vragen 28 september 2009

8 Bezwaarprocedures NZa inhoud Inhoud bezwaren tarieven: - Te laag - Geen toeslag; te lage toeslag en/of beperkt in duur - Systeemfout semimuraal Inhoud bezwaren herallocatie - ZZP-tarieven met te kortkomingen - Bezwaren tegen de sluittarieven ook tegen herallocatie NZa vragen 20 juli; ‘reparaties’ : tijdelijke regelingen 2010 Reactie VGN

9 Vervolg bezwaarprocedures NZa (inhoud) NZa vragen 28 september extreme zorgzwaarte: Hoogste ZZP per grondslag en eigenbijdrage Reactie VGN - Effect op de herallocatie - ZZP VG 05 geldt drempelbedrag € 108.028 (VG 07) - Cumulatie

10 Vervolgstappen SGLVG toelatingen Geen meewerken VWS aan versnelling procedure. Bezwaar en beroep op grond van de Awb 15 december hoorzitting VWS Dan beslissing op bezwaar Beroep? In kader van de WTZi: ABRS volledig college Bestuur VGN beslist

11 Vervolgstappen NZa  NZa beslist medio december 2009  Beroep mogelijk bij College van Beroep voor bedrijfsleven (CBb)  Mogelijkheid van voorlopige voorziening bij de voorzitter (spoedprocedure)  Succes spoedprocedure vergt nadere juridische beoordeling  Bestuur VGN beslist

12 Vervolg tarieven SGLVG Aanwijzing VWS 16 juni 2009: € 47 mln per 1 juli 2009 nieuwe toelatingen Bekostiging: verschil tussen VG-6 en VG-7 Nieuwe beleidsregels NZa 30 juli Nieuwe Tariefbeschikkingen Juridische weg? Samenhang met andere beslissingen Besluitvorming bestuur VGN

13 WOB procedure NZa  28 september 2009 verzoek aan NZa op grond van Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob)  Reactie NZa: tot 23 november nodig  VGN wil transparantie

14 Conclusies  SGLVG  Tarieven  WOB


Download ppt "Zorgzwaartebekostiging 19 november 2009 Update Juridische procedures door: Tineke Donga 19 november 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google