De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1© 2009. Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie. Inkomensperikelen 1.Ondersteunings factor 2.Hogere kortingen 3.Brief Klink over budgettering.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1© 2009. Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie. Inkomensperikelen 1.Ondersteunings factor 2.Hogere kortingen 3.Brief Klink over budgettering."— Transcript van de presentatie:

1 1© 2009. Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie. Inkomensperikelen 1.Ondersteunings factor 2.Hogere kortingen 3.Brief Klink over budgettering en budgethouderschap van specialisten honoraria bij ziekenhuizen

2 2© 2009. Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie. Ondersteuningscompensatie  Medio 2009 zijn de nieuwe factor berekend door de Praktijk in samenwerking met SDO.  Resultaat : 1.14  In Dec is na een “complexe herallocatie” door de NZA een nieuwe factor berekend voor alle ondersteuners. Voor de Rad nu 1.08  CvB is ondersteund door Logex

3 3© 2009. Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie. 2. Korting  Hoogte? 375-512-700 miljoen?  Waarop gebaseerd? Vele poortspecialismen hebben niet overschreden  Source data verschillen: NZA/PWC/CVZ  Dus: verkapte bezuinigingen  Beeldvorming tegen – zelfs bij collega poorters/dienstverbanders…  Alle politieke partijen tegen – soms letterlijk in verkiezingsprogramma  Generiek/gedifferentieerd  Aantal WV-en hebben aangedrongen op gedifferentieerd korten. Echter, weinig relatie tussen DBC-productie gegevens 2007-8 en de daadwerkelijke omzetten (lumpsum 2007 vs. DBC-omzet 2008).  Ook de OMS is vóór gedifferentieerd korten, maar dan wel met voorwaarden.

4 4© 2009. Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie. Hoogte korting  1 januari 2010:  Ondersteuners 180 miljoen  Daarbovenop voor iedereen 12.7%  Totaal 375 miljoen  1 augustus 2010:  Extra korting: 7.7%  Totaal 512 miljoen

5 5© 2009. Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie. Korting per 1 augustus  Waarschijnlijk gedifferentieerde korting  Rekenmethodiek NZA: pakt zeer goed uit voor Radiologie (-10%)  bijvoorbeeld slecht voor chirurg, orthopeed, oogarts  Dit alles gebaseerd op “overschrijdingen” 2007 naar 2008  2008 naar 2009 komt nog….  Juridische acties lopen via OMS: echter nog geen aanvechtbare uitspraken tot nu toe. Wel veel concepten/plannen  Bovendien: minister heeft noodwetten klaarliggen en breed draagvlak

6 6© 2009. Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie. gedifferentieerde korting  Tegen de berekeningen van de NZA zijn bezwaren gekomen  Geen rekening gehouden met productie stijging en uitbreiding capaciteit..

7 7© 2009. Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie. Nieuwste getallen NZA (dit weekend)  512 miljoen hoeft niet terugbetaald tussen aug 2010 en 1-1-2011. maar tussen aug 2010 en heel 2011.  Correctie voor normtijdenaanpassing 2008  Correctie omzet 2007 voor ICEC (Incidentele Compensatie Enkelvoudig Consult).  Bron SDO

8 8© 2009. Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie. : Resultaten op jaarbasis. Bedragen x € 1.000.000

9 9© 2009. Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie. In te voeren correctiepercentages per 1 augustus

10 10© 2009. Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie. 3. Budgethouder model  Brief Klink: geen verkiezingsstunt maar echt:  Tweede en Eerste Kamer geaccepteerd  NZA heeft aanwijzing gehad en presenteert vóór 1 juli uitvoeringstoets  Ingangsdatum 1 januari 2011??  Budgetten worden bij RvB’s gelegd: die gaan onderling verdelen.  Dubieuze rol NVZ  Tegelijk wetswijzingen WMG zodat specialisten minder en de managers méér macht krijgen  NVZ wil géén dienstverband aanbieden…..

11 11© 2009. Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie. Standpunt OMS  Betwisten hoogte korting  Zijn vóór gedifferentieerde korting maar met beter model  Zorgen over behoud vrij ondernemerschap  Budgetmodel uitwerken om negatieve spiraal te voorkomen  Max omzet: dan ook met bijbehorend volume/gewerkte uren  Voorkomen: steeds meer volume/minder geld  Praten niet meer met minister  Acties onvermijdelijk zodra deze mogelijk zijn  DBC-systeem failliet voor “loon naar werken”.

12 12© 2009. Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie. Hoe verder?  Gedifferentieerde korting meest eerlijk, maar…..  Kijken naar toekomst: Nieuw en eerlijker verdelingsmodel opzetten als handvat voor ziekenhuizen  Recent werkconferentie OMS geïnitieerd:  Basis+  Management/kwaliteit/productie/opleiding/disutility  Juridische stappen openhouden  Vooral werken aan positieverbetering; alleen focus op inkomenspolitiek is heilloze weg


Download ppt "1© 2009. Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie. Inkomensperikelen 1.Ondersteunings factor 2.Hogere kortingen 3.Brief Klink over budgettering."

Verwante presentaties


Ads door Google