De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Toekomst van de PGT Presentatie voor de gemeenteavond Algemene Kerkenraad 24 mei 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Toekomst van de PGT Presentatie voor de gemeenteavond Algemene Kerkenraad 24 mei 2016."— Transcript van de presentatie:

1 De Toekomst van de PGT Presentatie voor de gemeenteavond Algemene Kerkenraad 24 mei 2016

2 Welkom op de Gemeenteavond! 19.15 uur: Inloop met koffie / thee 19.30 uur: Inleiding Sien de Mol, voorzitter Algemene Kerkenraad 19.35 uur: Opening door ds. Hans Becker 19.45 uur: Presentatie Werkgroep Toekomst PGT 20.05 uur: Presentatie Algemene Kerkenraad 20.20 uur: Pauze en mogelijkheid indienen schriftelijke vragen 20.50 uur: Afscheid Werkgroep Toekomst PGT 20.55 uur: Discussie o.l.v. adviseur A. Haasnoot 21.40 uur: Sluiting door ds. Huub Smeets 21.50 uur: Napraten / ontmoeting met drankje

3 Advisering Werkgroep Toekomst

4 Inhoud presentatie Algemene Kerkenraad 1.Voorgenomen besluiten Algemene Kerkenraad 2.Welke geloofsgemeenschap willen we zijn 3.Wanneer beginnen met één kerkdienst 4.Invulling van de beroepskrachten 5.Gebouwen 6.Stappenplan 7.Implementatiecommissie 8.Tenslotte

5 Voorgenomen besluiten Algemene Kerkenraad AK besluit nadat ze de gemeente gekend en gehoord heeft (zie bepalingen Kerkorde) Kennen en horen middels: beraadsavonden, gemeenteavond 24 mei, website, nieuwsbrieven, Samenleven, Kerk in Beeld Definitief besluit AK op 7 juni 2016

6 Welke geloofsgemeenschap willen we zijn De AK neemt de conclusies van de Werkgroep Toekomst ter harte. Deze zullen worden uitgewerkt in de te nemen besluiten en worden meegegeven aan de Implementatiecommissie. Zie op onderdelen het vervolg van dit verhaal.

7 Welke geloofsgemeenschap willen we zijn “Niemand mag achterblijven!” Voor wie zich zorgen maakt is op 9 mei jl. een zinvolle ‘doorpraatavond’ gehouden, bezocht door ± 50 personen. Gesproken is o.a. over: Predikanten Saamhorigheid Kerkgebouwen Eredienst Jeugd Invoeren samen kerken

8 Wanneer beginnen met één kerkdienst Per 1 januari 2017 “om en om” kerken Wisselen per maand Starten in januari: Opstandingskerk, februari: Goede Herderkerk, en zo vervolgens Hoogtijdagen nader beschouwen Betrokkenen maken plan (taakgroepen eredienst, beheerders, kosters, organisten enz. enz.)

9 Invulling van de beroepskrachten Inkrimpen formatie om financiële redenen (overleg voeren met financieel toezichthouder RCBB) Professioneel jeugdwerk wordt voorlopig voortgezet, zo mogelijk via inleen of op projectbasis (nader onderzoeken) Nieuwe taakverdeling beroepskrachten t.b.v. hele gemeente Dominee beroepen voor <0,75 fte (profiel: jong, pastoraal sterk) Kerkelijk werker met pensioen in 2018, niet vervangen 2021 emeritaat ds. Smeets: evaluatie en nieuw beslismoment

10 Gebouwen Eén van de kerkgebouwen wordt afgestoten in 2019 Te kiezen kerkgebouw moet voldoen aan de eisen “welke geloofsgemeenschap willen we zijn” Werkgroep gebouwen wordt ingesteld Na keuze voor gebouw vindt eerst nog verbouwing plaats

11 Stappenplan (1/2) 24 mei: gemeenteavond (‘kennen en horen’) 7 juni: besluit Algemene Kerkenraad 7 juni: installeren Implementatiecommissie en werkgroepen voor o.a. onderdelen eredienst, gebouwen, beroepskrachten, etc. Commissies en werkgroepen gaan voor de zomer alvast aan de slag Wijkkerkenraden vergaderen vanaf september gedeeltelijk gezamenlijk, januari streefdatum volledige samenvoeging Gemeenteleden/vrijwilligers zal gevraagd worden te (blijven) helpen op alle fronten

12 Stappenplan (2/2) Najaar 2016: voorstel voor herinrichting kerkelijke organisatie (wijkkerkenraden, taakgroepen, kindernevendiensten, enz.) op advies van commissie en werkgroepen 1/1/2017: start om en om kerken 2017: beroepen nieuwe predikant in deeltijd Voorjaar 2017: besluit over kerkgebouw 2018/2019: verbouw kerkgebouw (nieuwe naam?) 2019: in gebruik nemen nieuw kerkgebouw

13 Implementatiecommissie Voorzitter: J. de Vries Leden: Vertegenwoordigers wijkkerkenraden Beide predikanten Vertegenwoordigers werkgroepen Adviseur: A. Haasnoot Samenstelling werkgroepen in nader overleg (AK besluit 7 juni a.s.)

14 Tenslotte Romeinen 15: 7 “ Daarom wil ik dat jullie elkaar accepteren, zoals ook Christus ons heeft geaccepteerd. Want dat zal God eren.”


Download ppt "De Toekomst van de PGT Presentatie voor de gemeenteavond Algemene Kerkenraad 24 mei 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google