De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gemeenteavond 13 mei 2014 Welkom.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gemeenteavond 13 mei 2014 Welkom."— Transcript van de presentatie:

1 Gemeenteavond 13 mei 2014 Welkom

2 Gemeenteavond 13 Mei 2014 19. 30 opening Sien de Mol 19
Gemeenteavond 13 Mei opening Sien de Mol mededelingen Sien de Mol beleidsplannen Tamara Platteeuw aan de slag rond beleidsplannen pauze-ontmoeting financiën Willem Patberg vragenronde afsluiting Truus Rijke

3 Leden van de toekomst commissie: Piet Dieleman Sjaak Hamelink Jaap Leunis Cor Verlinde Alwin de Zeeuw Gilles Zegers

4 Beleidsplannen: tot hier en verder Algemene Kerkenraad Tamara Platteeuw Wijk Noord Peter v.d.Heide Wijk Zuid Albert Platteeuw Wijk Elim Diaconie Ben Tornij ZWO Marjan Geertse Jeugd Ruben Keijts

5 Algemene Kerkenraad -ruimte en gelegenheid voor initiatieven die passen bij visie -instellen commissie voor huwelijk van hetzelfde geslacht -instellen van toekomstcommissie -in een veranderende kerk aandacht voor vrijwilligers en missionaire doel

6 Beleidsplan Wijk Noord
Pastoraal plan (Lievenspolder – pionieren) Missionaire houding/ intentie o.a. door inzet van multimediale middelen (±57 live kijkers per dienst) Goede conditie van: personele bezetting van onze wijk (ambten ed.) onderhoud van de Goede Herderkerk 2015: 50-jarig bestaan van Goede Herderkerk

7 Pastoraat omzien naar elkaar
Terneuzen - Wijkgemeente Zuid Pastoraat omzien naar elkaar Vieringen gastvrijheid Vorming & toerusting verdieping Diaconie hulp en begeleiding

8 ELIM-kerk Binnen de gemeente worden de verschillende ambten door broeders uit de gemeente vervuld: Naast de mentor, welke de gemeente pastoraal dient, zijn er ook de ambten van ouderling, ouderling-kerkrentmeester, kerkrentmeester en diaken, die elk hun, volgens de kerkorde omschreven, taken vervullen. De commissie van bijstand staat de diakenen ter zijde. Vanuit diverse geledingen worden de zieken / ouderen bijgestaan en bezocht.

9 Diaconie Ben Tornij

10 Aan het werk in de Gemeente
- Kerkdienst: minimaal 2 keer per jaar februari in de Goede Herder Kerk oktober in de Opstandingskerk - Publiciteit via nieuwsbrief, Samenleven Kerk in Beeld - Op bezoek bij groepen: bezoek koffieochtenden van gemeentesecties - Kinderen en jongeren: samenwerking met de kindernevendienst - Stands en exposities - Werken met een project: Zuid-Afrika - Geldwerving - Solidariteitsacties

11 Jeugd Ruben Keijts

12 Pauze en ontmoeting tot 21.10

13 Visie wij, de Protestantse Gemeente te Terneuzen, stimuleren elkaar (jong en oud) om in de maatschappij als christenen dienstbaar te zijn. Vanuit onze Bron zoeken wij, als gastvrije gemeente, doelgericht veelkleurige manieren om het evangelie eigentijds vorm te geven.

14 De financiën van de Kerk
Naar een evenwicht tussen inkomsten en uitgaven Mei 2014

15 Inhoud De huidige situatie en resultaten Prognoses Toekomstcommissie

16 De huidige situatie en resultaten
Kerkbalans 2013 Opbrengst was € , € meer dan in 2012. De verwachting voor 2014 is lager dan 2013. Zaalhuur bij uitvaarten en huwelijken Nog te vroeg om resultaat te kunnen aangeven. Samen Leven Van 500 gratis abonnementen naar 170 betaalde, opbrengst ruim € 3.000 Ds. Hovinga met emeritaat en Ruben Keijts in dienst van de PGT Bezuiniging van ruim €

17 De huidige situatie en resultaten (vervolg)
Verzekeringen Besparing ongeveer € per jaar Energie kosten Een klein team van specialisten onderzoekt nu de besparings mogelijkheden voor de Opstandingskerk. Voor gas en licht een nieuw, goedkoper leveringscontract afgesloten voor groene energie met “Energie voor Kerken” Conclusie: We gaan de goed kant op maar er is nog steeds een structureel tekort.

18 De liquide middelen nov
De liquide middelen nov Blauw: ongewijzigd beleid, Rood: gewijzigd beleid

19 De liquide middelen mei 2014 Blauw: ongewijzigd beleid, Rood: gewijzigd beleid

20 De liquide middelen mei 2014 Blauw: ongewijzigd beleid, Rood: gewijzigd beleid Groen: geen verdere wijzigingen na 2017

21 Verdeling van de uitgaven

22 2016 Niet later dan 2016 moeten keuzes gemaakt worden Op 1 dec. gaat Ds. Becker met emeritaat Met een jaarlijks tekort van € tot € mogen we geen nieuwe predikant benoemen

23 Commissie “Toekomst PGT”
Hoe willen we in de (nabije) toekomst als Protestantse gemeente te Terneuzen “Kerk” zijn?

24 Commissie “Toekomst PGT” Planning
Indien gewenst worden alternatieven door het College van Kerkrentmeesters financieel doorgerekend In oktober 2014 voorstellen van de commissie aan de Algemene Kerkenraad ter bespreking en/of stellingname Eerste helft 2015: Gemeenteavond

25 Wat moet de AK doen? Communiceren

26 Wat moeten wij als leden van de Kerk doen?
Inhoudelijk en respectvol met elkaar en met andere meningen omgaan God vragen om zijn onmisbare steun voor de toekomst voor onze gemeente en voor de leden van de Commissie “Toekomst PGT” bij de uitvoering van hun taak

27 Ora et Labora

28 Vragen ?

29 een drankje en een praatje
Afsluiting Daarna nog tijd voor een drankje en een praatje


Download ppt "Gemeenteavond 13 mei 2014 Welkom."

Verwante presentaties


Ads door Google