De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wat kun je doen tegen werkdruk

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wat kun je doen tegen werkdruk"— Transcript van de presentatie:

1 Wat kun je doen tegen werkdruk
Wat kun je doen tegen werkdruk? Khalid Azougagh Adviseur veilig en gezond werken FNV 7 juni 2016

2 Risicogroepen werkstress
Welke werknemers lopen het meeste risico op werkstress? Bron: hr5.nl - gedwongen perfectionisten - De mensen die niet met veranderde werkomstandigheden kunnen omgaan. - Degenen die hard werken en thuis veel spanningen hebben of een persoonlijk verlies moeten verwerken. - Mensen die weinig besef van tijd hebben, alles uitstellen en met alles te laat zijn. - Mensen die zich altijd verantwoordelijk voelen voor anderen en geen nee kunnen zeggen. - De gedrevenen die het jammer vinden dat een dag maar 24 uur heeft. Vrouwen in een dubbelfunctie. HR5 is een HRM kennispartner voor zowel MKB- als grotere ondernemingen met een volledig HR dienstenpakket onder één dak. 

3 Agenda We bespreken: Wat is werkdruk? Waarom het thema werkdruk?
FNV-instrumenten werkdruk Stappenplan werkdruk

4 Definitie werkdruk Wat is werkdruk?
Werkdruk = Structureel te weinig tijd, mensen, middelen… …om je werk naar behoren te doen

5 Werkdruk bij de overheid?
Ervaren jullie, of jullie collega’s, een hoge werkdruk? Waar komt dat volgens jullie door? Leidt dat tot gezondheidsklachten en verzuim?

6 Filmpje werkdruk HTM chauffeurs
Filmpje werkdruk onder HTM chauffeurs https://youtu.be/f2zol-o8ZBM

7 Waarom werkdruk? Gewoon Goed Werk Meter, december 2015:
59,9% van werknemers moet vaak of regelmatig onder hoge tijdsdruk werken Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden, 2014: 45% van werknemers moet altijd heel veel werk doen Er is sinds 2012 een stijgende lijn

8 Waarom werkdruk? Voorbeelden van gevolgen van structureel hoge werkdruk en stress: Burn-out Nek, armen en rugklachten Verhoogde kans op bepaalde vormen van kanker Hart- en vaatziekten Verhoogde kans op dementie Gehaast en onoplettend gedrag (ongelukken) Slechte sfeer

9 Wat is (werk)stress? Stress: een toestand die als negatief ervaren lichamelijke, psychische of sociale gevolgen heeft (art. 1 lid 3 sub f Arbowet)

10 Hoeveel werknemers hebben er last van?
3 miljoen Nederlandse werknemers geven aan behoefte te hebben aan maatregelen tegen werkstress Bron: Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2014

11 ONZEKER WERK GEEFT STRESS EN IS SLECHT VOOR DE GEZONDHEID
Mensen met onzeker werk lijden onder deze onzekerheid. Ze weten vaak niet hoeveel werk ze hebben, voor hoelang en of ze in de toekomst weer ‘geplaatst worden’. Ze zijn overgeleverd aan de werkgever die willekeurig over hun werkzame leven kan beslissen. TNO deed onderzoek naar de gevolgen van onzeker werk voor de gezondheid. Daaruit blijkt dat mensen met onzeker werk last hebben van stress. En dat is op de lange duur slecht voor de hun psychische en lichamelijke gezondheid.

12 Stappenplan: ‘druk de werkdruk’
Stap 1: Op verkenning - Antennes uit: in gesprek met collega’s - Meet de werkdruk: FNV Sneltest Werkdruk Stap 2. Zoek werkdrukveroorzakers en oplossingen - Werkdruk oorzaken opsporen: Vakbondscheck Werkdrukoorzaken - Oplossingen benoemen Stap 3. Handelen en resultaten boeken - Wensen en eisen formuleren - Plan maken: aan de slag om wensen en eisen te realiseren - Afspraken maken en succes vieren

13 Uitslag Sneltest Benchmarken op groepsniveau
Wanneer te veel medewerkers binnen een afdeling of organisatie ‘in het rood zitten’, dus hoge werkdruk ervaren en onvoldoende herstellen na het werk zal dit op termijn ten koste gaan van het werk en de medewerkers. Ook is de kans groot dat er gemeenschappelijke oorzaken zijn in het werk. Een gemeenschappelijke aanpak is dan gewenst. De uitkomsten van de FNV Sneltest Werkdruk binnen een specifieke afdeling of organisatie kunnen ook vergeleken worden met de actuele benchmarks van SKB. Van de ruim medewerkers uit de algemene beroepsbevolking in de periode 2007 t/m 2011, scoort 15% van de medewerkers ‘rood’, 31% ‘oranje’ en 54% van de medewerkers ‘groen’.

14 Werkdruk: aanpakken Norm voor werkdruk, ontwikkeld door SKB: Sneltest Werkdruk (www.sneltestwerkdruk.nl) Onderdeel van het stappenplan Achterliggende denkmodel Sneltest: Aansprekende issues i.p.v.. abstracte thema’s Activeren i.p.v.. overnemen Collectiveren i.p.v.. individualiseren Gericht op de werksituatie i.p.v.. de persoon Zichtbare vakbond op de werkvloer Wervend

15 Werkdruk: instrumenten
Werkdrukoorzakentest (Survey Monkey) FNV Werkdrukbox Inhoud FNV Werkdrukbox In de box zit onder andere: - Documentatie en informatie over werkdruk. -Voorbeeldteksten om bijvoorbeeld te gebruiken als je een brief aan afdelings- of --bedrijfsleiding wilt opstellen. -Hulpmiddelen, zoals een Rekentool voor groepsresultaten. -Het stappenplan 'Druk de werkdruk' dat je helpt stap-voor-stap resultaten binnen te halen. -De Vakbondscheck Werkdrukoorzaken: een eenvoudige manier om de belangrijkste --oorzaken van werkdruk op een rij te krijgen. -Campagnemateriaal, in de vorm van stickers en kaartjes.  -Lidmaatschapsformulieren.

16 Geen woorden maar daden
Successen? ABN AMRO TATA STEEL MAITRE PAUL UNIVERSITEITEN

17 Vragen? www.arbobondgenoten.nl/werkdruk
Arbotelefoon FNV of Bel : ma t/m do 9:00 uur tot 13:00 uur)


Download ppt "Wat kun je doen tegen werkdruk"

Verwante presentaties


Ads door Google