De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De rol van de OR bij incidenten en onderzoek Programma ● Rol OR → rechten en mogelijkheden ● Uw praktijk ● Leren van incidenten Nicole Pikkemaat, Trainer.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De rol van de OR bij incidenten en onderzoek Programma ● Rol OR → rechten en mogelijkheden ● Uw praktijk ● Leren van incidenten Nicole Pikkemaat, Trainer."— Transcript van de presentatie:

1 De rol van de OR bij incidenten en onderzoek Programma ● Rol OR → rechten en mogelijkheden ● Uw praktijk ● Leren van incidenten Nicole Pikkemaat, Trainer / adviseur Arbeid & Gezondheid, FNV Formaat

2 Vraag over incidenten en onderzoek Antwoord = JA → Wilt u gaan staan? Bent u betrokken geweest bij een incidentenonderzoek?

3 Vraag over incidenten en onderzoek Antwoord = JA → Wilt u gaan staan? Bent u wel eens meegelopen met de Inspectie SZW?

4 Vraag over incidenten en onderzoek Antwoord = JA → Wilt u gaan staan? Vindt u dat u genoeg hoort over het vervolg; de opvolging van maatregelen?

5 De rechten van de OR bij incidentenonderzoek Instemmingsrecht (WOR, art. 27): ● Regelingen inzake arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim- en re-integratiebeleid, werktijden, opleidingsbeleid, …  Bijvoorbeeld: vervolgacties of plannen n.a.v. incidentenonderzoek, de RI&E en het plan van aanpak Adviesrecht (WOR, art. 25): ● Organisatieveranderingen, grote investeringen, …  Bijvoorbeeld: vervolgacties of plannen n.a.v. incidentenonderzoek: een andere werkmethode of nieuw of aangepast materieel Informatierecht (WOR, art 31): ● ALLE informatie (redelijkerwijs), dus ook overzichten, analyses inzake incidenten

6 De rechten van de OR bij incidentenonderzoek Initiatiefrecht (WOR, art. 23): ● Kan ALTIJD en is tactisch sterk! Rechten inzake de Inspectie SZW (uit: Arbowet) ● Vergezelrecht bij rondgang ● Spreken met inspecteur ● De OR ontvangt rapport over onderzoek van de Inspectie ● De Inspectie bespreekt aanwijzingen met werkgever en OR

7 De rechten van de OR bij incidentenonderzoek Rechten individuele werknemers: ● Klacht indienen (wordt anoniem behandeld) ● In beroep gaan tegen beslissingen van de Inspectie ● Bij direct of ernstig gevaar werk onderbreken Interessant: zelf inspectie doen: http://www.zelfinspectie.nl/http://www.zelfinspectie.nl/

8 Leren van (bijna-)incidenten, onveilige situaties De ijsbergtheorie

9 Preventie: de RI&E als belangrijk middel De OR heeft instemmingsrecht: ● Over de methode / uitvoering ● Over het plan van aanpak Belangrijke vragen: ● Komen alle risico’s goed uit de verf? ● Zijn de incidenten voldoende ‘meegewogen’? ● Is er voldoende aandacht voor: alleen werken, communicatie en psychosociale arbeidsbelasting (bijvoorbeeld: werkdruk, werktijden en ongewenst gedrag)? © FNV Formaat 9

10 Leren van (bijna-) incidenten, verzuimcijfers, klachten … RapportagesVerantwoording ● Feiten ● Trends voor sturing (Aanpassing) beleid, maatregelen Medewerkers betrekkenRisicobewustzijn, draag- ● Samen analyseren vlak, meer meldingen? ● Delen van info en leren van elkaar In balans? Regie? In verbinding? © FNV Formaat 10

11 De RI&E, incidentenonderzoek: zichtbaar? ● Wat merken medewerkers incidentenonderzoek? En de OR? ● Wat merken medewerkers van de RI&E? En de OR? ● Ideeën voor verbetering? Voor de OR? Voor KAM? © FNV Formaat 11

12 Goede samenwerking KAM en OR: dat helpt OR Bestuurder VGWM-cie KAM Instemming / advies Afspraken; meebeslissen Advies (adviserend; meedenken) Advies (adviserend; meedenken) Uitwisseling en samenwerking RI&E Plan van aanpak Overzicht incidenten


Download ppt "De rol van de OR bij incidenten en onderzoek Programma ● Rol OR → rechten en mogelijkheden ● Uw praktijk ● Leren van incidenten Nicole Pikkemaat, Trainer."

Verwante presentaties


Ads door Google