De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sociale Veiligheid in het MBO

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sociale Veiligheid in het MBO"— Transcript van de presentatie:

1 Sociale Veiligheid in het MBO
Wet- en regelgeving Arbowet artikel 1 en artikel 3: definitie PSA en verplichtingen werkgever Arbobesluit artikel 2.15: maatregelen ter voorkoming of beperking van psychosociale arbeidsbelasting CAO Bve (specifiek PSA) Artikel E-25 De werkgever voert een beleid dat gericht is op voorkoming van seksuele intimidatie, racisme en geweld gedurende de werktijd of in verband met de arbeid. Hiertoe behoort onder meer het (doen) geven van voorlichting. Artikel E-26 De werkgever hanteert een regeling ter behandeling van klachten inzake seksuele intimidatie, racisme en andere vormen van discriminatie. Artikel E-27 In overleg met de PMR komt de werkgever een klachtenprocedure overeen en benoemt hij een vertrouwenspersoon.

2 Sociale Veiligheid in het MBO
PSA: PsychoSociale Arbeidsbelasting wordt in de Arbowet (artikel 1) als volgt omschreven: 'de factoren seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en werkdruk in de arbeidssituatie die stress teweeg brengen'. Stress wordt omschreven als: 'een toestand, die als negatief ervaren wordt en lichamelijke, psychische of sociale gevolgen heeft'. Toegevoegd: discriminatie

3 Sociale Veiligheid in het MBO
Waar let de Arbeidsinspectie op bij beleid inzake agressie en geweld? Zijn de risico’s op het gebied van agressie en geweld in kaart gebracht? Is er een procedure om incidenten te melden, registreren en analyseren? Krijgen de medewerkers voorlichting, instructie en training over agressie en geweld? Heeft de organisatie een protocol voor agressie en geweld? Zijn er huisregels opgesteld, waaraan bezoekers en cliënten zich moeten houden? Zijn er afdoende organisatorische en personele maatregelen getroffen? Zijn er voldoende voorzieningen getroffen om agressie en geweld tegen te gaan? Is er een goed werkend alarmsysteem met een adequate alarmprocedure? Is er een regeling voor opvang, ondersteuning en nazorg na een incident? Is er een regeling gericht op het aanpakken van de dader of daders? Worden het beleid en de maatregelen tegen agressie en geweld periodiek geëvalueerd?

4 Sociale Veiligheid in het MBO
Plaats in breder beleid: AVR, HRM? RI&E als basis van AVR beleid: welke risico’s zijn er? Plan van aanpak op basis risico’s: wat te doen? Implementatie: hoe laten we het werken? Doelgroepen: waar richten we ons op? - lijn, P&O, specifieke functionarissen (arbo, veiligheid, preventie enz.), medewerkers OP, OBP, studenten?

5 Sociale Veiligheid in het MBO
Branche instrumenten: RI&E en Incidentenmonitor Verplichte incidentenregistratie m.i.v. Schooljaar Monitor Sociale Veiligheid in het MBO (twee jaarlijks onderzoek)

6 Sociale Veiligheid in het MBO
Hoe zit het in de andere onderwijssectoren? VOhttp:// PO

7 Sociale Veiligheid in het MBO
Onderzoek onderwijsinspectie (2010): vaak wel beleid, maar niet goed bekend bij personeel en studenten wisselende registratie (1/4 niet!) weinig relatie tussen veiligheidsbeleid en studenten c.q. leerlingenzorg Eigen ervaringen? Specifieke vragen of knelpunten?

8 Sociale Veiligheid in het MBO
Belangrijke informatiebronnen


Download ppt "Sociale Veiligheid in het MBO"

Verwante presentaties


Ads door Google