De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Brief aan de Galaten -3- De verbazing van Paulus.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Brief aan de Galaten -3- De verbazing van Paulus."— Transcript van de presentatie:

1 Brief aan de Galaten -3- De verbazing van Paulus

2 Galaten 1:6 “ik verbaas me” Verbazen = thaumazo : verwonderen met verbazing Lucas 4:22; 2 Thess.1:10

3 Verbazing: dat jullie je zo snel laten overplaatsen… Evangelie van de genade van Christus een ‘ander’ evangelie

4 zo snel….. Verkondiging door Barnabas en Paulus  Deur van het geloof geopend (Handelingen 14)  binnengeslopen valse broeders gelovigen keren om

5

6 Roepen Het evangelie, dat jullie roept in de genade van Christus: Zijn geloof (Romeinen 3:21-24; Galaten 2:16) Zijn werk – het kruis (Galaten 2:20; 2 Corinthiërs 5:14-17) Gods werk – opwekking uit de doden (1 Corinthiërs 15) Galaten 1:6

7 1:6 …naar een andersoortig evangelie… andersoortig = Grieks: heteros ander(s) = Grieks: allos  anders, maar van dezelfde soort bijv: evangelie van de besnijdenis

8 1:6 …naar een andersoortig evangelie… andersoortig evangelie: mix van geloof en werken mix van genade en wet/werken mix van Christus en de mens

9 1:7 …dat geen ander (allos) is… mixen en je hebt geen twee meer, maar één gemixte massa

10 sommigen, die jullie verwarren… Galaten 1:7 Judaïsten, die zeiden dat zij zich ook moesten laten besnijdenis en de Thora van Mozes houden

11 …en het evangelie van Christus willen omdraaien…: evangelie van Christus + heiliging evangelie van Christus + wet houden evangelie van Christus + tekenen en wonderen

12

13 maar ook al zouden wij… Paulus + medewerkers Galaten 1:8

14 of een boodschapper uit de hemel…. Galaten 1:8

15 ‘….jullie een evangelie verkondigen….’ staat daarin Gods genade centraal? -- - of wordt een stukje werk van de mens verwacht? …er wordt vandaag veel ‘evangelie’ verkondigd… Galaten 1:8

16

17 naast wat wij jullie als evangelie verkondigen…. = toevoegen van - werken, heiliging, doop, reinigen, geloften, vasten, wet houden, sabbat vieren, et cetera…

18 die zij vervloekt! (Galaten 1:8) CV: in de ban zij hij! Vloek? Ban? Anathema!

19 in de ban gedaan Hebreeuws: cherèm חרם gewijd aan God/destructie Jozua 6,7

20

21 anathema: de ban Tenach: doden, destructie Evangelie van Paulus: onder de ban als je een mix van twee evangeliën maakt, destructief voor de werking van Gods genade in je leven!

22 onwerkzaam werden jullie gemaakt, weg van Christus, jullie die in wet gerechtvaardigd worden; uit de genade vallen jullie! Galaten 5:4 CV ban: destructief voor de werking van Gods genade in je leven

23 Genade wet

24 Zoals wij tevoren verklaard hebben en ik nu weer zeg: Indien iemand jullie een evangelie verkondigt naast wat jullie aannamen, in de ban zij hij! Galaten 1:9


Download ppt "Brief aan de Galaten -3- De verbazing van Paulus."

Verwante presentaties


Ads door Google