De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Paulus’ bediening.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Paulus’ bediening."— Transcript van de presentatie:

1 Paulus’ bediening

2 2 Corinthiërs Geschreven vanuit Macedonië in ongeveer 57/58 AD
Brief uit en voor het hart

3

4 12 Toen ik nu in Troas (Troje) kwam om het Evangelie van Christus…
12 Toen ik nu in Troas (Troje) kwam om het Evangelie van Christus…. (Handelingen 20:5-13)

5 Evangelie: goed nieuws Christus
Evangelie van de besnijdenis Evangelie van de voorhuid Evangelie van God Evangelie van Christus Evangelie van de genade Mijn evangelie - Paulus

6 en daar een deur voor mij geopend was in de Heer

7 …had ik geen rust voor mijn geest, omdat ik Titus (wilde duif), mijn broeder, niet vond…

8 maar ik nam afscheid van hen en vertrok naar Macedonië.

9 genade is geen werk Romeinen 11:36
En God zij dank, die ons in Christus altijd doet triomferen dank = charis = genade genade is geen werk Romeinen 11:36

10 Jahweh, Hij zal voor jullie strijden, en jullie zullen stil zijn Exodus 14:14

11 En God zij dank, die ons in Christus altijd doet triomferen

12 Evangelie van genade en verzoening
En God zij dank, die ons in Christus altijd doet triomferen / zegevieren Woord van God spreken Evangelie van genade en verzoening

13 Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd (Kolossenzen 2:15)

14 …en door ons de geur van Zijn kennis op iedere plaats openbaar maakt.
Geur: ruiken, het geestelijke, reukwerk

15 …en door ons de geur van Zijn kennis
wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus Heer (4:5)

16 Want wij zijn voor God een aangename geur van Christus, onder hen die gered worden en onder hen die verloren gaan vers 15

17 Overwinning: God spreekt door geredde zondaren met een hart vol geloof.
(Eerst: uit het hart en de mond kwam geen goede reuk) Romeinen 3:10-14

18 12 Allen zijn zij afgedwaald, samen zijn zij nutteloos geworden
12  Allen zijn zij afgedwaald, samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet, er is er zelfs niet één. 13  Hun keel is een open graf, met hun tong plegen zij bedrog, addergif is onder hun lippen. 14  Hun mond is vol verwensing en bitterheid Romeinen 3:10-14

19 Paulus: ambassadeur van vrede
Hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen, van hen die het goede verkondigen!

20 voor deze inderdaad een doodsgeur tot dood, maar voor die een levensgeur tot leven (vers 16)

21 hen die verloren gaan hen die gered worden doodslucht tot dood levensgeur tot leven
woord vh kruis leven in Christus dwaasheid woord van verzoening bevrijding tot heer- zwakheid lijkheid (gevangenen v Rome) (Romeinse soldaten)

22 maar wie is tot dit bekwaam?
Niemand, alleen Christus zelf  wij zijn in Hem compleet gemaakt …onze bekwaamheid is uit God (3:5)

23 want wij zijn niet als de velen, die handel drijven met het Woord van God
handeldrijven met, versjacheren, beneden de waarde van de hand doen, verkwanselen, marchanderen, op lage wijze tot een voorwerp van handel maken.

24 uw zilver is tot schuim geworden,
uw wijn is vermengd met water… Ik zal Mij tegen u keren, Ik zal uw schuim uitzuiveren en Ik zal al uw tin wegnemen. Jesaja 1:22,25

25 maar als uit oprechtheid, maar als uit God, voor Gods aangezicht, spreken wij in Christus vers 17b


Download ppt "Paulus’ bediening."

Verwante presentaties


Ads door Google