De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2009-2013 Randprogramma 19 januari 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2009-2013 Randprogramma 19 januari 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2009-2013 Randprogramma 19 januari 2009

2 Onderwerpen Proces besluitvorming Waarom een GRP Nieuwe elementen GRP Heffingen Grondslag heffingen Scenario’s huidige reserve Hoogte rioolheffing Instellen vervangingsvoorziening

3 Proces besluitvorming 9 februari 2009; vaststellen GRP Beleid grondwater, hemelwater en gebiedsgericht grondwater beheer Instellen vervangingsvoorziening* Scenario keuze en inzet huidige reserve* Formatie uitbreiding afdeling KOR (V&B) Financiële voordelen machinaal vegen 3 e kwartaal 2009; verordening rioolheffing Aantal heffingen* Grondslag heffingen* Hoogte rioolheffing vanaf 2010* Info via raadsbrief sept. 2008

4 Waarom een GRP? Riolering en water zijn van groot belang voor de leefomgeving Goed beheer riolering en water m.b.t. Uitgangspunten Doelen Strategie Financiële planning Implementatie nieuwe Wet Gemeentelijke Watertaken Wettelijke verplichting (Wm)

5 Nieuwe elementen GRP  Wet Gemeentelijke Watertaken Heffingen voor afvalwater, hemelwater en/of grondwater Overgang van rioolrecht  rioolheffing Taakopvatting hemelwater en grondwater Voorkeursvolgorde verwerken afvalwater (hemelwater)

6 Heffing; soorten 1)Afvalwater 2)Hemelwater en grondwater 800 km riolering; gemengd, gescheiden, vrij verval en druk riolering. Pompen, schuiven, meetapparatuur etc. - Overweging  Houd het simpel en overzichtelijk!

7 Heffingen; keuzes -Financierings- versus beleidsinstrument -Van koppeling aan dienst (retributie)  bestemmingsheffing Dus iedereen is aan te wijzen als belastingplichtige!

8 Stelling Wij houden het simpel en kiezen voor één heffing voor de afvalwater, hemelwater en grondwatertaken.

9 Grondslag heffingen; eisen Eisen grondslag: -Transparant -Stabiel en voorspelbaar -Lage innings- en administratiekosten -Niet te veel bezwaren -Profijt versus gelijkheidsbeginsel

10 Grondslag heffingen; factor Factor -Rioolaansluiting hebben -Inwoner zijn * -Grote percelen met veel verhard oppervlak * -Grote afstanden tussen percelen * Indicatie voor kosten -Vast bedrag/ aansluiting -Vast bedrag/ inwoner -Variabel bedrag per m2 afvoerend oppervlak -Variabel bedrag per m1 riool

11 Grondslag heffingen; principes  financieringsinstrument Vast deel –Iedere inwoner is gebaat bij goed werkend rioolstelsel en betaalt hier voor –Veel verhard oppervlak ligt in de openbare ruimte Variabel deel –Relatie tussen kosten veroorzaking en heffing (kavel) Verhard oppervlak  duurdere woningen vaak grotere kavel en meer verhard oppervlak Lengte riolering  duurdere woningen vaak grotere, bredere kavel en meer lengte riolering in de weg

12 Stelling Voor de rioolheffing kiezen we voor een vast en variabel deel. Dit variabele deel kan het best via de WOZ-waarde worden opgelegd.

13 Scenario’s huidige reserve 1  Beperkte stijging rioolheffing 2  Vervanging riolering in herstructureringsprojecten 3  Reserveren voor toekomstige voorzieningen

14 Hoogte rioolheffing 1 Grotendeels vast bedrag (ca. 84% bij omslag punt van € 230.000) Variabel bedrag op basis van de WOZ-waarde Niet voor woningen met een IBA WOZ-waardevastvar.Tot. 150.00012315138 230.00012323146 500.00012350173 1.000.000123100223

15 Hoogte rioolheffing 2 Gemeente200820102015 Oldenzaal120137189 Haaksbergen182 Almelo162 Dinkelland180 Losser191 Hengelo187 Enschede146150*178*

16 Stelling Wij houden de rioolheffing eerst constant, laten deze dan licht oplopen en gebruiken hiervoor de huidige egalisatie reserve.

17 Instellen vervangingsvoorziening Kosten riolering > inkomsten Opvangen toekomstige investeringen Op grond gemeentewet art. 229 B.


Download ppt "Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2009-2013 Randprogramma 19 januari 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google