De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infodag Binc 8 en 12 oktober 2010 Schaarbeek - Gent.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infodag Binc 8 en 12 oktober 2010 Schaarbeek - Gent."— Transcript van de presentatie:

1 Infodag Binc 8 en 12 oktober 2010 Schaarbeek - Gent

2 Welkom 09.30 – 10.00Waarom Registreren 10.00 – 11.00Historiek en presentatie vernieuwde Binc 11.00 – 11.30Pauze 11.30 – 12.00“De Touter Binct” 12.00 – 12.30Implementatietraject 2

3 Waarom registreren? “In functie van een kwaliteitsvolle hulpverlening binnen de Bijzondere Jeugdbijstand en op basis van elkaars aanvullende expertise samenwerken aan het ontwikkelen van een gebruiksvriendelijk registratiesysteem dat voldoet aan de verwachtingen van de sector BJB (private voorzieningen, diensten en projecten) en het IVA Jongerenwelzijn en dit aan de hand van uniform geregistreerde data.” Twee doelstellingen In kaart brengen van de doelgroep om te wegen op het maatschappelijk debat (discussie onderbouwd met betrouwbare en uniform geregistreerde gegevens) aansturen van onderzoek Reflectie over hulpverlening stimuleren met het oog op het verhogen van de kwaliteit van de hulpverlening op verschillende niveaus (team, organisatie, werkvorm, …) Dialoog-, Reflectie- en Actiegroepen 3

4 Waarom registreren? Reflectie over hulpverlening stimuleren Jeugdhulp kan beter (geschatte effectgrootte d=0,40 = klein effect) (van Yperen, 2010) We zien wel probleemreductie, maar veel cliënten hebben nog matige tot ernstige problemen bij uitstroom (H. Grietens, 2007) 4

5 Waarom registreren? Faas, M., Meten = weten?, 2009 Kwaliteitszorg > PDCA cirkel > het verder ontwikkelen van de praktijk Check= meten van resultaten (prestatie indicatoren) 5

6 Waarom registreren? Faas, M., Meten = weten?, 2009 6

7 Meer dan cijfers Verschillende referentiekaders Praktijkgestuurd effectonderzoek Wat werkt? Doeltreffende interventies Werkzame factoren Motivatie, kwaliteit van de relatie, doelstellingen, ‘fit’ aanpak-hulpvraag Integratief werkzame factorenmodel 7

8 Meer dan cijfers Integratief werkzame factorenmodel: 3 niveaus die invloed hebben op de resultaten van jeugdhulp Microniveau: de directe invloedsfeer van de samenwerking (interactie, alliantie, persoonskenmerken van cliënt en hulpverlener). Mesoniveau: resultaatmeting (o.a. via praktijkonderzoek), professionalisering en kwaliteitsbeleid, naast steunfactoren in de cliëntcontext en samenwerking tussen voorzieningen. Macroniveau: opleiding, kennisontsluiting en sectorimago. (Pijnenburg, 2010, 19) 8

9 Ontwikkeling Binc Samenwerking Agentschap Jongerenwelzijn en OSBJ (stuurgroep) Inhoudelijke werkgroep, juni 2007 2 principes  Dialoog met de sector  Kwaliteitsvol Oproep pilootfase  Infomomenten juni 2008  Infodag pilootvoorzieningen januari 2009 9

10 Evaluatie pilootfase Pilootfase van maart 2009 tot maart 2010 78 voorzieningen, 2121 dossiers aangemaakt Vooral thuisbegeleidingsdiensten, dagcentra en begeleidingstehuizen Binc dag (oktober ’09), helpdesk en online bevraging Eindrapport (www.osbj.be)www.osbj.be 10

11 Evaluatie pilootfase Belangrijkste conclusies Gebruiksvriendelijkheid verhogen  Opbouw van de schermen, look and feel Link met de dagelijkse praktijk  Rapporten en verslagen Inhoudelijke verfijning  volgorde tabbladen, motivatie, functioneren, opvoedingsfiguren, … Werkvormspecifieke modules  TB/DC + HCA (jan 2011)  BZW + pleegzorg (april – juni 2011)  Residentieel + CaH (eind 2011)  OOOC + MFC (2012) 11

12 Registreren in Binc Federaal token: noodzakelijke backup http://www.belgium.be/nl/ Elektronische kaartlezer Informatie op: http://eid.belgium.be/nl/http://eid.belgium.be/nl/ Gebruikersbeheer 2 profielen: registratieverantwoordelijke en hulpverlener 2 registratieverantwoordelijken per voorziening 12

13

14

15 15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 26

27

28

29 29

30

31

32

33 FAQ  Webapplicatie  Tijdsinvestering  Verplichte parameters  2 fasen  ‘Registratiegegevens’ + functioneren van de jongere  Doelstellingen, doelrealisatie, tevredenheid, functioneren bij uitstroom  Vragenlijsten  Aanbod BergOp (Nederland) 33

34 Uit de praktijk De Touter ‘Binct 34

35 Implementatie Implementatieschema:  Gebruikersbeheer (usermanagement)  Token en / of kaartlezer e-id  Infodagen en opleiding RV (handleiding)  Interne opleiding van hulpverleners door RV  Start registratie vanaf januari 2011  Gefaseerde implementatie 35

36 Implementatie Ondersteuning:  Binc dagen (info)  Opleidingen RV (halve dag)  Handleiding  Helpdesk en FAQ (www.osbj.be)  Ondersteuning ter plaatse  DRA

37 Gebruikersbeheer Beveiligde toegang tot Binc (wie heeft toegang tot welke dossiers) Via portaalsite van de sociale zekerheid (e-health) Aanduiden van VTE op niveau van de vzw Aanmaken van subafdelingen = voorzieningen Aanduiden van subafdelingsbeheerder = registratieverantwoordelijke Aanduiden van ‘users’ = hulpverleners Eventueel aanmaken van afdelingen (gebeurt in Binc)

38 Gebruikersbeheer Begripsverwarring (zie document) Gebruikersbeheer sociale zekerheid (e-health) niveau + codeorganigramBinc RvB VTE (verantwoordelijke toegang entiteit) vzw > ondernemingsnummer Directeur, verantwoordelijke administratie, … LB (lokale beheerder) SB (subafdelingsbeheerder)voorziening > klant-evd nummer teamverantwoordelijke, coördinator, administratief medewerker… Registratie- verantwoordelijke ‘users’Rijksregisternummer (INSZ nummer) begeleiders hulpverleners

39 binc@osbj.be 02 513 15 10 39


Download ppt "Infodag Binc 8 en 12 oktober 2010 Schaarbeek - Gent."

Verwante presentaties


Ads door Google