De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Medezeggenschap op de Trumakkers Informatieavond groep 1 en 2 6 september 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Medezeggenschap op de Trumakkers Informatieavond groep 1 en 2 6 september 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Medezeggenschap op de Trumakkers Informatieavond groep 1 en 2 6 september 2011

2 MedezeggenschapsRaad (MR) OBS de Trumakkers Voorstellen MR leden Wat doet een MR Terugblik schooljaar 2010/2011 Vooruitblik schooljaar 2011/2012 Communicatie met achterban Vragen/reacties

3 Voorstellen MR leden Ouders (3 leden): Judith Bijlefeld Moeder van Jesse (groep 4) en Ishan (groep 3) Chris Jacobs (voorzitter) Vader van Jasper (groep 8) Ellen Gijsbers Moeder van Eline (groep 2) en Thomas (groep 2)_

4 Voorstellen MR leden Team (3 leden): Karin Bax (GMR lid) (Leerkracht groep 1)/IB-er Jolien van Eerd (secretaris) (Leerkracht groep 4) Pierre Sibbes (Leerkracht groep 7)

5 Wat doet een MR Meepraten/meebeslissen over alle zaken die spelen bij het geven en krijgen van goed onderwijs Komen 6 tot 7 keer per jaar bijeen Directie informeert de MR over alle belangrijke schoolzaken en vraagt advies of instemming

6 Onderwerpen MR ONDERWIJSkundigbeleid (schoolontwikkelplan, schoolgids, passend onderwijs) PERSONEEL en formatie (personeelsbeleid, schoolformatieplan) MATERIELE zaken (huisvesting, onderhoud gebouw) ARBO-beleid (beleidsplan/risico-inventarisatie, ziekteverzuim) FINANCIEN (begroting, jaarrekening - GMR) BREDE School (samenwerking met omgeving, TSO, Verkeersveiligheid) COMMUNICATIE (ouders -> MR, MR -> Directie, MR -> GMR)

7 Bevoegdheden MR Algemene: Overleg met bevoegd gezag (locatiedirecteur) Bespreken en adviseren Recht op informatie Bijzondere: Advies Instemming

8 Terugblik schooljaar 2010/2011 Groei school/opsplitsing groep 2 Oudertevredenheidspeiling Evaluatie TSO Passend onderwijs Nieuwbouw Merlebos – consequenties voor Trumakkers Schoolondernemingsplan/schoolontwikkelplan/zorgplannen Formatieplan/groepsindeling nieuwe schooljaar Communicatie (ouders/directie/GMR)

9 Vooruitblik schooljaar 2011/2012 Zorgplan Trumakkers Evaluatie TSO Schoolontwikkelplan (voortgang) Bouw/samenwerking Merlebos/Kidstalent Passend Onderwijs Begroting 2012 Arbo/veiligheid (risico- inventarisatie) Schoolgids Formatie/groepsindeling schooljaar 2012-2013 Vakantierooster

10 Communicatie met achterban Vergaderingen MR (openbaar) - data zie jaarplanning Agenda + Verslagen MR zie www.trumakkers.nlwww.trumakkers.nl Nieuwsbrief Trumakkers Contact op het Schoolplein Contactgegevens -> zie schoolgids/website Mail: medezeggenschapsraad@obsdetrumakkers.nlmedezeggenschapsraad@obsdetrumakkers.nl Ronde tafel gesprekken (onderwerp: nog te bepalen)

11 Vragen/reacties ??


Download ppt "Medezeggenschap op de Trumakkers Informatieavond groep 1 en 2 6 september 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google