De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

EVENEMENTEN IN WINTERSWIJK. 19.30 uur : Opening door burgemeester Van Beem 19.40: Programma / voorstelronde sprekers 19.45: Toelichting op regelgeving.

Verwante presentaties


Presentatie over: "EVENEMENTEN IN WINTERSWIJK. 19.30 uur : Opening door burgemeester Van Beem 19.40: Programma / voorstelronde sprekers 19.45: Toelichting op regelgeving."— Transcript van de presentatie:

1 EVENEMENTEN IN WINTERSWIJK

2 19.30 uur : Opening door burgemeester Van Beem 19.40: Programma / voorstelronde sprekers 19.45: Toelichting op regelgeving en gemeentelijk beleid door Geert Krosenbrink (gemeente) 20.00: Evenementen en veiligheid door Richel Keuper (politie) en Johan Seij (brandweer) 20.15: Presentatie organisatie Vuurfestival door Roy Heesen en Klaas te Kamp 20.30: PAUZE 20.45: Vragen en evt. nadere uitleg door gemeente, politie en brandweer 21.00: Procedure vergunningsaanvraag door Geert Krosenbrink 21.10: Promotie van evenementen door Imke te Selle (100% Winterswijk) 21.20: Vragen / opmerkingen 21.30 : EINDE PROGRAMMA: 2

3 1.PILOT DORP ZONDER REGELS in 2007  organisaties hebben behoefte aan informatie  informatiebijeenkomsten organiseren 2.MONSTERTRUCKDRAMA HAAKSBERGEN  rapport Onderzoeksraad voor de Veiligheid: - vergunning is het instrument om veiligheid van evenementen te regelen - burgemeester moet alle veiligheidsrisico’s goed onderzoeken en beoordelen of openbare veiligheid voldoende gewaarborgd is; - bij vergunningsaanvraag moet alle relevante informatie worden ingediend; - voldoende kennis en expertise bij beoordeling vergunnningsaanvraag  advisering hulpdiensten belangrijk AANLEIDING voor info-avond : 3

4 -Algemene Plaatselijke Verordening  evenementvergunning -Drank- en Horecawet  ontheffing schenken alcohol -Verkeerswetgeving  parkeren / inzet verkeersregelaars  verkeersmaatregelen -Brandbeveiligingsverordening  tenten (> 100 personen) -Milieu  afval en bodembescherming -Bestemmingsplanvoorschriften  vrijstelling van bestemmingsplan- voorschriften -Zondagswet  geen gerucht verwekken REGELGEVING EVENEMENTEN 4

5 Vergunningsplicht voor evenementen (art. 2.14 APV) het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een evenement te organiseren Beoordelingscriteria (art. 1.8 APV) -openbare orde -openbare veiligheid -volksgezondheid -bescherming milieu Wanneer is sprake van evenement (art. 2.13 APV) ? onder evenement wordt verstaan elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak  openbaar karakter VERGUNNINGSPLICHT A.P.V. 5

6 vanaf 2008 verschillende kleinschalige evenementen meldingsplichtig geworden in combinatie met algemene voorschriften (art. 2.14 lid 2 APV) KLEINE EVENEMENTEN VERGUNNINGSVRIJ  grens ligt in meeste gevallen bij 100 bezoekers en/of deelnemers  algemene voorschriften van toepassing EVENEMENTENNOTA  beschrijving van evenementenbeleid vastgesteld door de burgemeester bij besluit van 26 april 2011  zal in 2016 worden geactualiseerd EVENEMENTENBELEID 6

7 VERGUNNINGSVRIJE EVENEMENTEN : incidentele sportevenementen (tot max. 100 bezoekers/deelnemers) muzikale rondgangen, serenades en optochten (tot max. 100 deelnemers) straatmuziek straattheater (tot max. 5 personen) buurt- en straatfeesten (tot max. 100 personen en geen hinder verkeer) wandel- en fietstochten (tot max. 100 deelnemers) eendaagse fancyfairs en rommelmarkten (tot max. 100 bezoekers) ALLE ANDERE EVENEMENTEN ZIJN IN PRINCIPE VERGUNNINGSPLICHTIG ! EVENEMENTENBELEID 7

8 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN VERGUNNINGSVRIJE EVENEMENTEN: - voldoende toezicht en begeleiding - doorgang van het verkeer en evt. noodverkeer mag niet worden belemmerd - bij gebruik van geluidsapparatuur max. geluidsniveau 55 dB(A) op gevel van omliggende woningen - na 24.00 uur geen (overlast gevende) muziek meer toegestaan * - voorkomen dat derden en ook gemeente schade lijden - alle aanwijzingen van politie moeten stipt en onmiddellijk worden opgevolgd Bij afsluiten van wegen altijd vergunning vereist ! EVENEMENTENBELEID 8

9 REGELS GROOTSCHALIGE MUZIEKEVENEMENTEN van toepassing op muziekevenementen met een bronniveau van tenminste 90 dB(A) en een relatief groot aantal bezoekers (> 500) voorschriften ter voorkoming geluidsoverlast: max. geluidsbelasting 75 dB(A) resp. 90 dB(C) op gevel van omliggende woningen* eindtijd 24.00 uur op vrijdag, zaterdag of feestdag en 23.00 uur op andere dagen  uitzondering voor landelijk bekende artiesten en volksfeest : vrijd/zat. 01.00 uur en andere dagen 24.00 uur per locatie max. 3 muziekevenementen per jaar (volksfeest buiten beschouwing) * voor de Markt gelden afwijkende regels EVENEMENTENBELEID 9

10 ANDERE BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN: locatie evenement  goede bereikbaarheid milieuvoorschriften  eventueel voorzieningen sanitaire voorzieningen  voldoende toiletten verlichting  goede verlichting terrein + parkeren voldoende parkeergelegenheid  zonodig zelf voor zorgen inzet verkeersregelaars  advies politie  instructie verkeersmaatregelen  afsluitingen/parkeerverboden drankverstrekking  ontheffing aanvragen  denk aan naleving leeftijdsgrenzen  controle door toezichthouders ! en VEILIGHEID van publiek en deelnemers ! EVENEMENTENBELEID : 10

11 Constructieve veiligheid  veiligheid van allerlei bouwsels en objecten zoals podia, tribunes, tenten  Richtlijn Constructieve Toetsingscriteria van Centraal Overleg Bouwconstrcuties (COB)  gegevens verstrekken: - situatietekening, - constructietekeningen (voldoen aan NEN-normen) - statische berekeningen - beheersmaatregelen (veiligheidsplan en ontruimingsplan) EVENEMENTENBELEID : 11

12 EVENEMENTENBELEID VRAGEN / OPMERKINGEN ? 12

13 PROCEDURE VERGUNNINGSAANVRAAG Tijdig vergunning aanvragen  afhankelijk van soort, omvang en risico’s van evenement -C-evenementen  minimaal 6 maanden vantevoren  multidisciplinaire werkgroep -B-evenementen  minimaal 12 weken vantevoren  advies: 16 weken -A-evenementen  minimaal 3 weken vantevoren  advies: 6 weken Aanvraagformulier met toelichting  www.winterswijk.nlwww.winterswijk.nl Zorg voor alle gevraagde gegevens ! 13

14 PROCEDURE VERGUNNINGSAANVRAAG Aanvraagformulier met toelichting  www.winterswijk.nlwww.winterswijk.nl Informatie of overleg gewenst :  neem contact op met team Ruimtelijke Ontwikkeling / APV Veel succes ! 14


Download ppt "EVENEMENTEN IN WINTERSWIJK. 19.30 uur : Opening door burgemeester Van Beem 19.40: Programma / voorstelronde sprekers 19.45: Toelichting op regelgeving."

Verwante presentaties


Ads door Google